20: Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.

300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Gidle – Jasna Góra, 4-6 października 2016 roku.
Książka zawiera wystąpienia prelegentów, którzy poruszyli nie tylko aspekt historyczny wspomnianej koronacji, ale także aspekt teologiczny i duszpasterski oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie jako Królowej, zwłaszcza jako Królowej Polski.

19: Razem z Maryją dziękujemy za Dar Chrztu Świętego

Razem z Maryją dziękujemy za Dar Chrztu Świętego. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Wieleń Zaobrzański, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, 9-11 września 2015

Redakcja naukowa: Grzegorz Maria Bartosik OFMConv
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2016
Stron: 200
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-6-5

 

Zgromadzone w niniejszej książce materiały to owoc sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz spotkania Kustoszów Sanktuariów Polskich, które odbyło się w Wielkopolsce w Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim w dniach 9-11 września 2015 roku. Treść książki obejmuje 4 grupy tematyczne. W pierwszej zostały omówione korzenie polskiego chrześcijaństwa i polskiej maryjności. Część druga to całościowe spojrzenie na rolę Maryi w historii naszej Ojczyzny. Z kolei trzecia grupa tematyczna przybliża wydarzenia sprzed 50 lat i owoce obchodów Milenium Chrztu Polski. Wreszcie ostatni aspekt to spojrzenie na czasy dzisiejsze i na sposób, w jaki kształtują się współcześni uczniowie Chrystusa. Tutaj została podkreślona szczególna rola sanktuariów i pielgrzymek. Całość zgromadzonych materiałów kończy zapis dyskusji panelowej, w której zostały omówione chrystologiczne aspekty wybranych współczesnych nabożeństw maryjnych.

 • Bp Grzegorz Balcerek – Ku Bogu z Maryją. Homilia wygłoszona w dniu 9 września 2015 roku
 • Stefano Cecchin OFM – Maryjny kontekst epoki Chrztu Polski
 • Ks. Kazimierz Szymonik – Bogurodzica – pieśń liturgiczna i hymn narodowy
 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja na straży polskiej tożsamości chrześcijańskiej
 • Jan Pach OSPPE – Wielka Nowenna – jej geneza, przebieg i znaczenie
 • Ks. Teofil Siudy – Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi Matki Kościoła
 • O. Adam Wojtczak OMI – Sanktuaria maryjne – miejscem kształtowania uczniów Chrystusa
 • Janusz Kumala MIC – Pielgrzymki maryjne jako pogłębienie świadomości chrztu świętego
  Chrystologia współczesnych nabożeństw maryjnych: Dyskusja panelowa
 • Ks. Marek Chmielewski – Wprowadzenie
 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja uczestniczy w pośredniczącej misji Chrystusa i Ducha Świętego
 • Ks. Teofil Siudy – Chrystocentryczny charakter sanktuariów pasyjno-maryjnych
 • Janusz Kumala MIC – Licheński Apel maryjny
 • Bp Henryk Ciereszko – Chrystocentryzm chrześcijańskiej duchowości
 • Marzena Szczepkowska – Sanktuaria – miejscem troski o całego człowieka
 • Ks. Janusz Królikowski – Poszukiwanie autentycznego kultu maryjnego
 • Stanisław Przepierski OP – Bóg Ojciec i Chrystus w Różańcu
 • Ks. Marian Libera – Chrystocentryczny wymiar Różańca
 • Ks. Marian Szymański – Odpowiedzialność duszpasterzy za właściwe kształtowanie pobożności maryjnej

Do pobrania
zob. PDF – Bp Grzegorz Balcerek – Ku Bogu z Maryją. Homilia wygłoszona w dniu 9 września 2015 roku

zob. PDF – Stefano Cecchin OFM – Maryjny kontekst epoki Chrztu Polski

zob. PDF – Ks. Kazimierz Szymonik – Bogurodzica – pieśń liturgiczna i hymn narodowy

zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja na straży polskiej tożsamości chrześcijańskiej

zob. PDF – Jan Pach OSPPE – Wielka Nowenna – jej geneza, przebieg i znaczenie

zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Milenijny Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi Matki Kościoła

zob. PDF – O. Adam Wojtczak OMI – Sanktuaria maryjne – miejscem kształtowania uczniów Chrystusa

zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Pielgrzymki maryjne jako pogłębienie świadomości chrztu świętego

 

Chrystologia współczesnych nabożeństw maryjnych: Dyskusja panelowa

zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Wprowadzenie

zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja uczestniczy w pośredniczącej misji Chrystusa i Ducha Świętego

zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Chrystocentryczny charakter sanktuariów pasyjno-maryjnych

zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Licheński Apel maryjny

zob. PDF – Bp Henryk Ciereszko – Chrystocentryzm chrześcijańskiej duchowości

zob. PDF – Marzena Szczepkowska – Sanktuaria – miejscem troski o całego człowieka

zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Poszukiwanie autentycznego kultu maryjnego

zob. PDF – Stanisław Przepierski OP – Bóg Ojciec i Chrystus w Różańcu

zob. PDF – Ks. Marian Libera – Chrystocentryczny wymiar Różańca

zob. PDF – Ks. Marian Szymański – Odpowiedzialność duszpasterzy za właściwe kształtowanie pobożności maryjnej

 

Appendix:

zob. PDF – Spis treści

zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Wprowadzenie: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Słowo powitania: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Program sympozjum

18: Ikona maryjna w życiu Kościoła

Ikona maryjna w życiu Kościoła. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Częstochowa, 10-12 września 2014

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2015
Stron: 160
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-8-9

 

PTM oraz Kustosze Polskich Sanktuariów pragną pochylić się nad rolą ikony maryjnej w życiu Kościoła. Mówiąc o pochylaniu się nad rolą ikony maryjnej w życiu Kościoła, mamy na myśli nie tylko ikonę w sensie ścisłym, ale chcemy spojrzeć nieco szerzej, tzn. zastanowić się także nad rolą i znaczeniem innych artystycznych (malarskich i rzeźbiarskich) przedstawień Matki Bożej. Tematyka ta jest niezwykle ważna nie tylko dla teologów, ale również dla kustoszów sanktuariów, bowiem to właśnie artystyczne wyobrażenia Chrystusa, Maryi i Świętych są obiektem kultu. Ludzkie dzieło artystyczne ma nas otwierać na rzeczywistość Bożej obecności, a także obecności Matki Bożej i Świętych.

Redakcja naukowa: Danuta Klauza, Krystyna Stawecka

 • Ks. Wacław Siwak – Theotókos jako prototyp ikony maryjnej
 • Ks. Henryk Paprocki – Eklezjalna typologia ikon maryjnych
 • Karol Klauza – Kryteria teologiczne w przedstawianiu wizerunków maryjnych (kanony, zasady)
 • Ks. Janusz Królikowski – Komplementarność słowa i obrazu. Glosa na temat sztuki o tematyce maryjnej
 • Zofia Bator – Katechetyczno-pedagogiczne funkcje wizerunków maryjnych
 • Taras Szmańko – Funkcja liturgiczna ikony maryjnej
 • Ks. Marek Chmielewski – Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska
  Appendix
 • Krystyna Stawecka – Dogmaty maryjne w ikonie „Krzewu Gorejącego”
 • Jan Kulowski – Wizualizacja dogmatów jako droga piękna ku Transcendencji i element tożsamości wyznaniowej
Do pobrania
zob. PDF – Ks. Wacław Siwak – Theotókos jako prototyp ikony maryjnej

zob. PDF – Ks. Henryk Paprocki – Eklezjalna typologia ikon maryjnych

zob. PDF – Karol Klauza – Kryteria teologiczne w przedstawianiu wizerunków maryjnych (kanony, zasady)

zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Komplementarność słowa i obrazu. Glosa na temat sztuki o tematyce maryjnej

zob. PDF – Zofia Bator – Katechetyczno-pedagogiczne funkcje wizerunków maryjnych

zob. PDF – Taras Szmańko – Funkcja liturgiczna ikony maryjnej

zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska

zob. PDF – Krystyna Stawecka – Dogmaty maryjne w ikonie „Krzewu Gorejącego”

zob. PDF – Jan Kulowski – Wizualizacja dogmatów jako droga piękna ku Transcendencji i element tożsamości wyznaniowej

 

Appendix

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Słowo powitania: Grzegorz Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Polskie Towarzystwo Mariologiczne i Kustosze Sanktuariów Polskich – List do Abp. Stanisława Gądeckiego w sprawie Aktu oddania Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

Zob. PDF – Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi z okazji 1050-lecia Chrztu Polski (Propozycja)

Zob. PDF – Ilustracje

17: Wierzyć z Maryją i jak Maryja

Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich Rokitno, 19-21 września 2013 roku
Redakcja naukowa: Grzegorz Bartosik OFMConv, Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2014
Stron: 152 + VIII
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-7-2

 

Kulminacyjnym wydarzeniem Roku Wiary było dla polskich mariologów sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 września 2013 roku w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Było ono tradycyjnie powiązane ze spotkaniem Kustoszów Sanktuariów polskich. Niniejsza książka, zatytułowana Wierzyć z Maryją i jak Maryja, zawiera materiały ze wspomnianego sympozjum. Publikację otwiera Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego papież Franciszek dokonał w Watykanie w dniu 13 października 2013 roku w Dniu Maryjnym, zorganizowanym w ramach Roku Wiary.

 • Ks. Janusz Królikowski – Wiara Maryi. Geneza i znaczenie zagadnienia
 • Ks. Janusz Lekan – Maryja – świadek i wzór wiary. Teologiczne implikacje wiary Maryi
 • Piotr Polek OSPPE – Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie
 • Karol Klauza – Wizualizacja dogmatu chrześcijańskiego
 • Krystyna Stawecka – Wizualizacja wiary na przykładzie ikon maryjnych
 • Ks. Stanisław Garnczarski – Muzyczna ikona Maryi a wiara Kościoła
 • Janusz Kumala MIC – Sanktuarium maryjne szkołą wiary
 • Ks. Edward Sienkiewicz – Maryjna perspektywa nowej ewangelizacji
Do pobrania
Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Wiara Maryi. Geneza i znaczenie zagadnienia

Zob. PDF – Ks. Janusz Lekan – Maryja – świadek i wzór wiary. Teologiczne implikacje wiary Maryi

Zob. PDF – Piotr Polek OSPPE – Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie

Zob. PDF – Karol Klauza – Wizualizacja dogmatu chrześcijańskiego

Zob. PDF – Krystyna Stawecka – Wizualizacja wiary na przykładzie ikon maryjnych

Zob. PDF – Ks. Stanisław Garnczarski – Muzyczna ikona Maryi a wiara Kościoła

Zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Sanktuarium maryjne szkołą wiary

Zob. PDF – Ks. Edward Sienkiewicz – Maryjna perspektywa nowej ewangelizacji

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Wprowadzenie: Grzegorz Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Słowo powitania: Grzegorz Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiedziany 13 października 2013 roku (Papież Franciszek)

Zob. PDF – Paweł Warchoł OFMConv – Maryjni świadkowie nadziei, czyli zrodzeni do życia wiecznego

Zob. PDF – Program: Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich

Zob. PDF – Ilustracje

16: Maryja w tajemnicy Kościoła

Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich, Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 roku

Redakcja naukowa: Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2013
Stron: 168 + XVI
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-6-5

 

XVI tom Biblioteki Mariologicznej Polskiego Towarzystwa Mariologicznego zawiera materiały z sympozjum w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz trzy wystąpienia Polaków na Kongresie w Rzymie. Lektura tych stron posłuży nie tylko przypomnieniu mariologicznej nauki soborowej i jej recepcji na przestrzeni ostatnich 50 lat, ale przede wszystkim ożywi wiarę w Boga oraz cześć do Najświętszej Maryi Panny – Matki Boga, będącej Najpiękniejszym Wzorem Chrześcijańskiego Życia.

 • Grzegorz Bartosik OFMConv – Mariologia i pneumatologia: tematy wspólne i kwestie dyskutowane
 • Marian Kowalczyk SAC – Macierzyńskie pośrednictwo Maryi
 • Ks. Teofil Siudy – Maryja pierwowzorem Kościoła
 • Janusz Kumala MIC – Obecność Maryi jako „Niewiasty Eucharystii” w kulcie chrześcijańskim
 • Ks. Janusz Królikowski – Kult Matki Bożej w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego
 • Anna Gąsior – Maryjna kobieta w kobiecym Kościele
 • Karol Klauza – Recepcja posoborowej mariologii w kulturze masowej w Polsce
Do pobrania
Zob. PDF – Grzegorz Bartosik OFMConv – Mariologia i pneumatologia: tematy wspólne i kwestie dyskutowane

Zob. PDF – Marian Kowalczyk SAC – Macierzyńskie pośrednictwo Maryi

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Maryja pierwowzorem Kościoła

Zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Obecność Maryi jako „Niewiasty Eucharystii” w kulcie chrześcijańskim

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Kult Matki Bożej w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego

Zob. PDF – Anna Gąsior – Maryjna kobieta w kobiecym Kościele

Zob. PDF – Karol Klauza – Recepcja posoborowej mariologii w kulturze masowej w Polsce

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Wprowadzenie: Grzegorz Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Słowo powitania: Grzegorz Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Grzegorz Bartosik OFMConv – Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4-9 września 2012)

Appendix:

Zob. PDF – Benedykt XVI – Ojciec Święty do mariologów

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Wypowiedź w ramach dyskusji panelowej podczas 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4-9 września 2012)

Zob. PDF – Program 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego Mariologia poczynając od Soboru Watykańskiego II Recepcja, podsumowanie i perspektywy

Zob. PDF – Program Sekcji Polskiej Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie 2012

Zob. PDF – Program Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich

Zob. PDF – Ilustracje

15: Maryjny kształt świadectwa

Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich. Częstochowa, 22-24 września 2011 roku
Redakcja naukowa: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2012
Stron: 190
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-5-8

 

Maryjny kształt świadectwa to kolejny, już 15 tom serii Biblioteka Mariologiczna, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Zgromadzone tu materiały to owoc sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz spotkania Kustoszów Sanktuariów Polskich, które odbyło się w Częstochowie w dniach 22-24 września 2011 roku. Sympozjum zostało pomyślane jako przygotowanie do roku duszpasterskiego 2012/13, którego hasłem są słowa: „Być solą ziemi”, czyli zadanie dawania chrześcijańskiego świadectwa wobec świata.

Referaty:

 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja jako nasz wzór w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (KK 63)
 • Ks. Kazimierz Pek MIC – Maryjność polskich świadków wiary. Panorama historyczna
 • Ks. Marek Gilski – Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II
 • Ks. Marian Kowalczyk SAC – Maryjny wymiar apostolstwa
 • Stanisław Przepierski OP – Różaniec szkołą dawania świadectwa wiary
 • Bp Andrzej Siemieniewski – Zrzeszenia chrześcijańskie (ruchy, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty) środowiskiem nowej ewangelizacji
 • Andrzej Potocki OP – Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji
 • Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Pielgrzymki jako środowisko ewangelizacji

Praca w grupach

 • Ks. Franciszek Ślusarczyk – Słowo Boże w Sanktuarium
 • Ks. Wiesław Przygoda – Uczynki miłosierdzia w sanktuarium
 • Ks. Marek Chmielewski – Sanktuarium jako centrum formacji duchowej (rekolekcje, dni skupienia)
Do pobrania
Zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja jako nasz wzór w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (KK 63)

Zob. PDF – Ks. Kazimierz Pek MIC – Maryjność polskich świadków wiary. Panorama historyczna

Zob. PDF – Ks. Marek Gilski – Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II

Zob. PDF – Ks. Marian Kowalczyk SAC – Maryjny wymiar apostolstwa

Zob. PDF – Stanisław Przepierski OP – Różaniec szkołą dawania świadectwa wiary

Zob. PDF – Bp Andrzej Siemieniewski – Zrzeszenia chrześcijańskie (ruchy, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty) środowiskiem nowej ewangelizacji

Zob. PDF – Andrzej Potocki OP – Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji

Zob. PDF – Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Pielgrzymki jako środowisko ewangelizacji

Zob. PDF – Ks. Franciszek Ślusarczyk – Słowo Boże w Sanktuarium

Zob. PDF – Ks. Wiesław Przygoda – Uczynki miłosierdzia w sanktuarium

Zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Sanktuarium jako centrum formacji duchowej (rekolekcje, dni skupienia)

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Wprowadzenie: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Słowo powitania: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Bp Jan Zając – Świadek wiary

Appendix

Zob. PDF – Program sympozjum

Zob. PDF – Ks. Roman Karwacki – Dopowiedzenie: Maryjny kształt świadectwa

14: „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana

„Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotania kustoszów sanktuariów polskich, Bochnia 23-24 września 2010 roku
Redakcja naukowa: Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2011
Stron: 144 + VIII
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-4-1

 

XIV tom Biblioteki Mariologicznej, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, poświęcony jest obecności i znaczeniu Najświętszej Maryi Panny w życiu kapłana. Zgromadzone tu materiały to owoc sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz spotkania kustoszów sanktuariów polskich, które odbyło się w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Bochni w dniach 23-24 września 2010 roku.

 • Ks. Artur Malina – „Oto Matka twoja” (J 19,27). Maryja Matką umiłowanych uczniów Chrystusa
 • Ks. Bogdan Ferdek – Maryja Matką Najwyższego Kapłana
 • Ks. Janusz Królikowski – „Ona ma coś innego i coś więcej” Maryja i kapłaństwo
 • Ks. Stanisław Haręzga – Maryja i kapłan jako głosiciel słowa Bożego
 • Ks. Jacek Nowak SAC – Maryja i kapłan jako liturg
 • O. Adam Wojtczak OMI – Maryja w życiu i posłudze kapłana-pasterza
 • O. Stanisław Piętka OFMConv – Święty Maksymilian Maria Kolbe jako kapłan maryjny
 • Ks. Maciej Ostrowski – Kanoniczno-prawny status sanktuarium
Do pobrania
Zob. PDF – Ks. Artur Malina – „Oto Matka twoja” (J 19,27). Maryja Matką umiłowanych uczniów Chrystusa

Zob. PDF – Ks. Bogdan Ferdek – Maryja Matką Najwyższego Kapłana

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – „Ona ma coś innego i coś więcej” Maryja i kapłaństwo

Zob. PDF – Ks. Stanisław Haręzga – Maryja i kapłan jako głosiciel słowa Bożego

Zob. PDF – Ks. Jacek Nowak SAC – Maryja i kapłan jako liturg

Zob. PDF – O. Adam Wojtczak OMI – Maryja w życiu i posłudze kapłana-pasterza

Zob. PDF – O. Stanisław Piętka OFMConv – Święty Maksymilian Maria Kolbe jako kapłan maryjny

Zob. PDF – Ks. Maciej Ostrowski – Kanoniczno-prawny status sanktuarium

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Wprowadzenie

Zob. PDF – Słowo powitania: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Ks. R. Kantor: Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów

Zob. PDF – Bp Wiktor Skworc – Maryja jest niewiastą bezgranicznego zawierzenia Bogu

Zob. PDF – Bp Jan Zając – Słowo Kustosza do Kustoszów Sanktuariów w Domu Matki

Appendix

Zob. PDF – Program Sympozjum

13: Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna

Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszy sanktuariów polskich, Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 roku

Redakcja naukowa: Grzegorz M. Bartosik OFMConv, ks. Jerzy Karbownik
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2009
Stron: 144 + VIII
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-3-4

13 tom serii Biblioteka Mariologiczna to pokłosie sympozjum mariologicznego, zorganizowanego przez PTM w Skarżysku-Kamiennej. Stało się ono miejscem nie tylko modlitwy i refleksji teologicznej, ale także braterskiego spotkania, a przede wszystkim bardzo owocnej wymiany poglądów i doświadczeń między teologami a duszpasterzami: było spotkaniem teorii z praktyką codziennego duszpasterzowania. Jak zgodnie podkreślali uczestnicy sympozjum, spotkanie takie było przydatne „obu stronom”. Teologom przypomniało, że ich posługa musi być skierowana do konkretnych ludzi, a duszpasterzom przywołało biblijno-teologiczne korzenie ich posługi.

Referaty:

 • Ks. Janusz Królikowski – Teologia i piękno
 • Ks. Teofil Siudy – Droga piękna w mariologii
 • Prof. Karol Klauza – Motywy maryjne we współczesnych graffiti
 • Zofia Bator – Maryja i tajemnica Miłosierdzia w świętych wizerunkach (na wybranych przykładach)
 • Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Maryjność plakatów pielgrzymek na Jasną Górę
 • Anna Gąsior – „Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja…”. Piękno Maryi w polskiej poezji baroku i romantyzmu
 • Ks. Marek Lis – Obraz Maryi w filmie religijnym

Dyskusja panelowa:

 • Zofia Bator – Głos w dyskusji
 • Szczepan Zachariasz Jabłoński OSPPE – Mariologia na drogach piękna w sanktuarium
 • Prof. Karol Klauza – Głos w dyskusji
 • Ks. Janusz Królikowski – Tworzyć klimat dla piękna w teologii
 • Ks. Marek Lis – Głos w dyskusji
 • Ks. Teofil Siudy – Głos w dyskusji

Pozostałe głosy w dyskusji:

 • Ks. Zdzisław Janiec
 • Ks. Roman Karwacki
 • Andrzej Potocki OP
 • Zofia Przyrowska
 • Krzysztof Wojcieszek
Do pobrania
Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Teologia i piękno

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Droga piękna w mariologii

Zob. PDF – Prof. Karol Klauza – Motywy maryjne we współczesnych graffiti

Zob. PDF – Zofia Bator – Maryja i tajemnica Miłosierdzia w świętych wizerunkach (na wybranych przykładach)

Zob. PDF – Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Maryjność plakatów pielgrzymek na Jasną Górę

Zob. PDF – Anna Gąsior – „Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja…”. Piękno Maryi w polskiej poezji baroku i romantyzmu

Zob. PDF – Ks. Marek Lis – Obraz Maryi w filmie religijnym

Zob. PDF – Zofia Bator – Głos w dyskusji

Zob. PDF – Szczepan Zachariasz Jabłoński OSPPE – Mariologia na drogach piękna w sanktuarium

Zob. PDF – Prof. Karol Klauza – Głos w dyskusji

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Tworzyć klimat dla piękna w teologii

Zob. PDF – Ks. Marek Lis – Głos w dyskusji

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Głos w dyskusji

Zob. PDF – Ks. Zdzisław Janiec

Zob. PDF – Ks. Roman Karwacki

Zob. PDF – Andrzej Potocki OP

Zob. PDF – Zofia Przyrowska

Zob. PDF – Krzysztof Wojcieszek

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Wprowadzenie: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Zob.  PDF – Powitanie: Ks. Jerzy Karbownik

Zob. PDF – Powitanie: Bp Edward Materski

Zob. PDF – Powitanie: Bp Jan Zając

Zob. PDF – Powitanie: Roman Wojcieszek

Zob. PDF  –  Grzegorz M. Bartosik OFMConv: Podziękowanie oraz wręczenie „Księgi pamiątkowej” ks. dr. Teofilowi Siudemu, inicjatorowi i wieloletniemu przewodniczącemu PTM z racji 10-lecia towarzystwa

Zob. PDF – Podziękowanie: Ks. Teofil Siudy

Zob. PDF – Program sympozjum

Zob. PDF – Podziękowanie sponsorom

Zob. PDF – Ilustracje

12: Wokół objawień maryjnych

Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku
Redakcja naukowa: Ks. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2009
Stron: 176 + VI
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-1-0

 

Kolejny tom Biblioteki Mariologicznej przynosi materiały z częstochowskiego sympozjum dopełnione o trzy referaty wygłoszone w sekcji polskiej Kongresu w Lourdes. Stanowi on zatem, jak świadczy o tym podtytuł publikacji, „polskie pokłosie” XXII Międzynarodo­wego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego. Lurdzkie sanktuarium już po raz drugi gościło Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Pierwszy raz było to w roku 1958, w setną rocznicę objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. Rozważano wówczas bardzo istotny temat relacji Maryi do Kościoła. Obecnie podjęty został temat objawień maryjnych.

Referaty:

 • Salvatore M. Perrella OSM – Mariofanie w „dziś” Kościoła i świata. Aspekty wybrane
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Chrystofanie a mariofanie
 • Karol Klauza – Mariofanie jako element ikonologicznej hermeneutyki teologicznej
 • Ks. Teofil Siudy – Objawienia maryjne w nauczaniu Jana Pawła II
 • Janusz Kumala MIC – Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności ludowej
 • Lucjan Balter SAC – Mariofanie w historii i życiu Kościoła. Refleksja po XXII Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Lourdes

Głosy w dyskusji podczas pokongresowego sympozjum mariologicznego w Częstochowie 19 września 2008 roku

 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Wokół tematyki objawień maryjnych
 • Zachariasz Jabłoński OSPPE – Pokongresowa refleksja – sympozjum w Częstochowie
 • Kazimierz Pek MIC – Na drodze interpretacji objawień maryjnych
 • Ks. Janusz Królikowski – Objawienia „prywatne” jako charyzmat
 • Marian Kowalczyk SAC – Doniosłość objawień maryjnych w potwierdzonej świętością życia odpowiedzi wiary na pełnię objawienia w Chrystusie
Do pobrania
Zob. PDF – Salvatore M. Perrella OSM – Mariofanie w „dziś” Kościoła i świata. Aspekty wybrane

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Chrystofanie a mariofanie

Zob. PDF – Karol Klauza – Mariofanie jako element ikonologicznej hermeneutyki teologicznej

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Objawienia maryjne w nauczaniu Jana Pawła II

Zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności ludowej

Zob. PDF – Lucjan Balter SAC – Mariofanie w historii i życiu Kościoła. Refleksja po XXII Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Lourdes

Zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Wokół tematyki objawień maryjnych

Zob. PDF – Zachariasz Jabłoński OSPPE – Pokongresowa refleksja – sympozjum w Częstochowie

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Na drodze interpretacji objawień maryjnych

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Objawienia „prywatne” jako charyzmat

Zob. PDF – Marian Kowalczyk SAC – Doniosłość objawień maryjnych w potwierdzonej świętością życia odpowiedzi wiary na pełnię objawienia w Chrystusie

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Wprowadzenie: Ks. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Zob. PDF – Załącznik nr 1: Program sesji plenarnych podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku

Zob. PDF – Załącznik nr 2: Referaty wygłoszone w Sekcji Polskiej podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes

Zob. PDF – Załącznik nr 3: Polacy wygłaszający referaty podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes

Zob. PDF – Ilustracje

11: W nurcie polskiej mariologii

W nurcie polskiej mariologii. Materiały z sympozjum mariologicznego z okazji 50-lecia Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lublin, 24 października 2007 roku

Redakcja naukowa: Kazimierz Pek MIC, Ks. Teofil Siudy
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Lublin
Rok wydania: 2008
Stron: 182
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-0-3

 

Jedenasty tom Biblioteki Mariologicznej zawiera materiały związane z jubileuszem lubelskiej Katedry Mariologii. Treści, które Czytelnik znajdzie w tej publikacji, stanowią z jednej strony refleksję nad dotychczasowymi dokonaniami Katedry, z drugiej zaś prezentują perspektywy jej dalszego rozwoju. Autorami opracowań są zarówno pracownicy Katedry Mariologii, jak również jej absolwenci. Uzupełnieniem tematów dotyczących lubelskiej Katedry Mariologii jest opracowanie o polskiej mariologii na forum Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej a także krótkie prezentacje na temat polskich prac dotyczących mariologii Jana Pawła II i myśli maryjnej kard. Josepha Ratzingera.

 • Ks. Michał Maciołka – Akademicka mariologia KUL a współczesna mariologia kontekstualna
 • Bogusław Kochaniewicz OP – Polska mariologia na forum Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w latach 1950-1987
 • Kazimierz Pek MIC – Działalność Katedry Mariologii i perspektywy rozwoju
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Mariologia lubelska w dialogu z Kościołami, kulturą i społeczeństwem
 • Ks. Teofil Siudy – Mariologia polska o mariologii Jana Pawła II
 • Ks. Janusz Królikowski – „Maryjna wiara Kościoła” w teologii kard. Josepha Ratzingera
 • Michał Saniewski OFMCap – Postulat S. C. Napiórkowskiego OFMConv uprawiania „mariologii w kontekście”
Do pobrania
Zob. PDF – Ks. Michał Maciołka – Akademicka mariologia KUL a współczesna mariologia kontekstualna

Zob. PDF – Bogusław Kochaniewicz OP – Polska mariologia na forum Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w latach 1950-1987

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Działalność Katedry Mariologii i perspektywy rozwoju

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Mariologia lubelska w dialogu z Kościołami, kulturą i społeczeństwem

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Mariologia polska o mariologii Jana Pawła II

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – „Maryjna wiara Kościoła” w teologii kard. Josepha Ratzingera

Zob. PDF – Michał Saniewski OFMCap – Postulat S. C. Napiórkowskiego OFMConv uprawiania „mariologii w kontekście”

Zob. PDF – Aneks I: Dorobek naukowy Katedry Mariologii KUL

Zob. PDF – Aneks II: X Edycja Nagrody René Laurentina „Pro Ancilla Domini”

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Mariologia w kontekście (zamiast wstępu)

10: Na polskiej drodze maryjnej

Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego. Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku
Redakcja naukowa: Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Pasierbiec
Rok wydania: 2007
Stron: 270 + IV
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-9-6

 

Dziesiąty tom Biblioteki Mariologicznej przynosi materiały z kolejnego sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. We wprowadzeniu podkreślono istotny fakt, że „materiały z sympozjum dostarczają wiele informacji, których nie sposób znaleźć w dotychczasowej literaturze mariologicznej”. Prezentacji „polskiej drogi maryjnej”. podjęło się dziesięciu autorów wywodzących się z różnych środowisk teologicznych w naszym kraju. Publikację zamyka, nieznane dotąd, obszerne opracowanie na temat duchowego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, przygotowane przez polskich teologów w czasie trwania II Soboru Watykańskiego. Jego autorzy zwrócili się w nim wówczas z prośbą do Episkopatu Polski, aby podjął starania o ogłoszenie dogmatu duchowego macierzyństwa Maryi.

 • Karol Klauza – Jasnogórskie Śluby Narodu w perspektywie teologicznej na początku XXI wieku
 • Ks. Teofil Siudy – Komisja Maryjna Episkopatu Polski w służbie polskiej drogi maryjnej
 • Zachariasz Szczepan Jabłoński OSPPE – Inicjatywy maryjne kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Ks. Janusz Królikowski – Wkład biskupów polskich w prace mariologiczne w czasie Vaticanum II
 • Bp Stanisław Budzik – Perspektywy mariologii i kultu maryjnego w świetle uchwał II Synodu Plenarnego
 • Wojciech Życiński SDB – Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej dzisiaj?
 • Ks. Marek Chmielewski – Inspiracje maryjne we współczesnych nurtach polskiej duchowości
 • Janusz Kumala MIC – Sanktuaria maryjne w służbie polskiej drogi maryjnej
 • Anna Gąsior – Matka Boża Pocieszenia. Kontekst biblijny i perspektywy aktualizacji
 • Ks. Marek Gilski – Maryja w pobożności pasyjnej
Do pobrania
Zob. PDF – Wprowadzenie: Ks. Janusz Królikowski, ks. Teofil Siudy

Zob. PDF – Karol Klauza – Jasnogórskie Śluby Narodu w perspektywie teologicznej na początku XXI wieku

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Komisja Maryjna Episkopatu Polski w służbie polskiej drogi maryjnej

Zob. PDF – Zachariasz Szczepan Jabłoński OSPPE – Inicjatywy maryjne kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Wkład biskupów polskich w prace mariologiczne w czasie Vaticanum II

Zob. PDF – Bp Stanisław Budzik – Perspektywy mariologii i kultu maryjnego w świetle uchwał II Synodu Plenarnego

Zob. PDF – Wojciech Życiński SDB – Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej dzisiaj?

Zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Inspiracje maryjne we współczesnych nurtach polskiej duchowości

Zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Sanktuaria maryjne w służbie polskiej drogi maryjnej

Zob. PDF – Anna Gąsior – Matka Boża Pocieszenia. Kontekst biblijny i perspektywy aktualizacji

Zob. PDF – Ks. Marek Gilski – Maryja w pobożności pasyjnej

Zob. PDF – Dodatek: Duchowe macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Ilustracje

09: Zwycięstwo przychodzi przez Maryję

Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Jasna Góra, 18-19 listopada 2005 roku
Redakcja naukowa: Zachariasz S. Jabłoński OSPPE, ks. Teofil Siudy

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2006
Stron: 236
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-8-9

 

Dziewiąty tom Biblioteki Mariologicznej Polskiego Towarzystwa Mariologicznego przynosi materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologiczno-maryjnego zorganizowanego na Jasnej Górze przez Klasztor Ojców Paulinów wraz z Polskim Towarzystwem Mariologicznym z okazji 350 rocznicy zwycięskiej obrony Jasnej Góry. W publikacji Czytelnik znajdzie dziewięć wykładów wygłoszonych na sympozjum a także cztery wystąpienia w ramach dyskusji panelowej na temat: „Polska pobożność maryjna w kontekście jubileuszu jasnogórskiego”. Autorzy, w kontekście zwycięstwa z 1655 roku, ukazują historiozbawczą misję Matki Odkupiciela związaną w szczególny sposób z Jej jasnogórską obecnością. Wskazują przy tym na jasnogórskie inspiracje dla życia Kościoła w Polsce i w Europie dzisiaj. Tom zamykają trzy kazania wygłoszone przez polskich biskupów na nabożeństwach podczas jasnogórskiego sympozjum.

 • Izydor Matuszewski OSPPE – Profetyczny wymiar jubileuszu obrony Jasnej Góry
 • Ks. Teofil Siudy – W blasku pośrednictwa Matki Odkupiciela
 • Bp Edward Ozorowski – Kairos obrony Jasnej Góry i ślubów lwowsko-jasnogórskich (studium z metodologii mariologii)

Wykłady:

 • Lucjan Balter SAC – Profetyczne przesłanie Jasnej Góry
 • Ks. Janusz Nagórny – „Tutaj zawsze byliśmy wolni”
 • Zachariasz Jabłoński OSPPE – Maryja znakiem nadziei dla Europy. Jasnogórskie inspiracje
 • Ks. Ryszard Knapiński – Nieznane grafiki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej
 • Bogumiła Mika – Maryja Jasnogórska inspiracją polskiej muzyki religijnej XX wieku
 • Ks. Wacław Siwak – Królewskość Maryi i nasza. Nowe odczytanie królewskości Maryi
 • Abp Stanisław Nowak – Od ślubów do zawierzenia. Implikacje pastoralne
 • Ks. Janusz Królikowski – Zwycięska obrona Jasnej Góry jako teologiczna interpretacja historii
 • Ks. Roman Karwacki – Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego
 • Dyskusja panelowa: polska pobożność maryjna w kontekście jubileuszu jasnogórskiego
 • Ks. Janusz Królikowski – Królewski charakter kultu obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
 • Ks. Wiesław Przygoda – Sanktuarium maryjne centrum życia duchowego i znak nadziei dla ubogich
 • Ks. Teofil Siudy – Autentyczny kult maryjny naszą odpowiedzią na jasnogórskie zwycięstwo
 • Abp Józef Michalik – Zwycięstwo Jasnogórskiej Matki i Królowej trwa i domaga się stałego czuwania

Kazania:

 • Bp Zygmunt Zimowski – „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. Zwycięstwo przychodzi przez Maryję pełną łaski
 • Abp Stanisław Nowak – Obrona Jasnej Góry wpisana w cud Kany Galilejskiej
Do pobrania
Zob. PDF – Izydor Matuszewski OSPPE – Profetyczny wymiar jubileuszu obrony Jasnej Góry

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – W blasku pośrednictwa Matki Odkupiciela

Zob. PDF – Bp Edward Ozorowski – Kairos obrony Jasnej Góry i ślubów lwowsko-jasnogórskich (studium z metodologii mariologii)

Zob. PDF – Lucjan Balter SAC – Profetyczne przesłanie Jasnej Góry

Zob. PDF – Ks. Janusz Nagórny – „Tutaj zawsze byliśmy wolni”

Zob. PDF – Zachariasz Jabłoński OSPPE – Maryja znakiem nadziei dla Europy. Jasnogórskie inspiracje

Zob. PDF – Ks. Ryszard Knapiński – Nieznane grafiki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej

Zob. PDF – Bogumiła Mika – Maryja Jasnogórska inspiracją polskiej muzyki religijnej XX wieku

Zob. PDF – Ks. Wacław Siwak – Królewskość Maryi i nasza. Nowe odczytanie królewskości Maryi

Zob. PDF – Abp Stanisław Nowak – Od ślubów do zawierzenia. Implikacje pastoralne

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Zwycięska obrona Jasnej Góry jako teologiczna interpretacja historii

Zob. PDF – Ks. Roman Karwacki – Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego

Zob. PDF – Ks. Janusz Królikowski – Królewski charakter kultu obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

Zob. PDF – Ks. Wiesław Przygoda – Sanktuarium maryjne centrum życia duchowego i znak nadziei dla ubogich

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Autentyczny kult maryjny naszą odpowiedzią na jasnogórskie zwycięstwo

Zob. PDF – Abp Józef Michalik – Zwycięstwo Jasnogórskiej Matki i Królowej trwa i domaga się stałego czuwania

Zob. PDF – Bp Zygmunt Zimowski – „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. Zwycięstwo przychodzi przez Maryję pełną łaski

Zob. PDF – Abp Stanisław Nowak – Obrona Jasnej Góry wpisana w cud Kany Galilejskiej

Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

08: Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie

Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Niepokalanów, 15-17 października 2004 roku
Redakcja naukowa: Danuta Mastalska

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Niepokalanów
Rok wydania: 2005
Stron: 364
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-7-2

 

Ten kolejny, ósmy tom Biblioteki Mariologicznej Polskiego Towarzystwa Mariologicznego stanowi zbiór materiałów z sympozjum mariologiczno-maryjnego jakie odbyło się w Niepokalanowie w dniach 15-17 października 2004 roku. Sympozjum zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, w 150-rocznicę ogłoszenia przez bł. Piusa IX dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podjęło refleksję teologiczną nad tą prawdą maryjną w szerokim kontekście życia chrześcijańskiego.

 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Podstawy prawdy o Niepokalanym Poczęciu i podanie jej przez Kościół do wierzenia

Wykłady:

 • Ks. Teofil Siudy – Dogmat Niepokalanego Poczęcia we współczesnej teologii i jego implikacje pastoralne
 • Paulin W. Sotowski OFMConv – Wkład świętych i teologów zakonów franciszkańskich w ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
 • Ks. Marek Chmielewski – Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej
 • Zdzisław J. Kijas OFMConv – Św. Maksymilian Maria Kolbe: Apostoł Niepokalanej
 • Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv – Wkład Rycerstwa Niepokalanej w krzewienie dogmatu Niepokalanego Poczęcia na przykładzie czasopisma „Rycerz Niepokalanej”
 • Ks. Antoni Tronina – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP wyrazem biblijnej kultury średniowiecza

Komunikaty:

 • Karol Klauza – Ikonografia a teologia Niepokalanego Poczęcia
 • Roman Mazurkiewicz – Niepokalane Poczęcie w dawnej poezji polskiej (do końca XVIII wieku)
 • Marek Karwala – Niepokalane Poczęcie w poezji polskiej od romantyzmu do współczesności (wybór)
 • Ks. Ireneusz Pawlak – Pieśni o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w polskich przekazach śpiewnikowych XX i XXI wieku
 • Adam Sikorski MIC – Maria marianorum
 • Kazimierz Lubowicki OMI – Dlaczego Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej?
 • M. Paulina Szczepańczyk SMI – Niepokalana wzorem służby kobiecie w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej
 • Zyta Mackiewicz CMN – Córki Maryi Niepokalanej „pomnikiem” czci Niepokalanej
 • Alicja Daniela Myszka SIC – Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Sióstr Niepokalanek
 • S. Teresa Maria Michałek SMMI – Siostry Mniejsze Maryi Niepokalanej jako „rzecz i własność” Niepokalanej
 • Katarzyna Połunkiszkis CSFMI – Cześć Niepokalanego Poczęcia NMP w duchowości i apostolstwie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
 • O. Stanisław Piętka OFMConv – Wprowadzanie w życie dogmatu Niepokalanego Poczęcia w charyzmacie MI
 • Ks. Piotr Kandefer – Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Ruchu Światło-Życie
 • Maria Pankowska – Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Legionu Maryi
 • Wkład gałęzi Zakonu Franciszkańskiego w ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP

Dyskusje panelowe:

Niepokalana Matką nadziei dla Europy
Abp Stanisław Nowak – Stawać się świętym w imię Niepokalanej

Kazania:

 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – „Niepokalana – oto nasz Ideał”
 • Ks. Teofil Siudy – Upodabniać się do Chrystusa w szkole Matki
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Słowo wstępne (Danuta Mastalska)

Zob. PDF – Grzegorz Bartosik OFMConv – Słowo na otwarcie Sympozjum (I)

Zob. PDF – Stanisław M. Piętka OFMConv – Słowo na otwarcie Sympozjum (II)

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Słowo na otwarcie Sympozjum (III)

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Podstawy prawdy o Niepokalanym Poczęciu i podanie jej przez Kościół do wierzenia

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Dogmat Niepokalanego Poczęcia we współczesnej teologii i jego implikacje pastoralne

Zob. PDF – Paulin W. Sotowski OFMConv – Wkład świętych i teologów zakonów franciszkańskich w ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu

Zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej

Zob. PDF – Zdzisław J. Kijas OFMConv – Św. Maksymilian Maria Kolbe: Apostoł Niepokalanej

Zob. PDF – Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv – Wkład Rycerstwa Niepokalanej w krzewienie dogmatu Niepokalanego Poczęcia na przykładzie czasopisma „Rycerz Niepokalanej”

Zob. PDF – Ks. Antoni Tronina – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP wyrazem biblijnej kultury średniowiecza

Zob. PDF – Karol Klauza – Ikonografia a teologia Niepokalanego Poczęcia

Zob. PDF – Roman Mazurkiewicz – Niepokalane Poczęcie w dawnej poezji polskiej (do końca XVIII wieku)

Zob. PDF – Marek Karwala – Niepokalane Poczęcie w poezji polskiej od romantyzmu do współczesności (wybór)

Zob. PDF – Ks. Ireneusz Pawlak – Pieśni o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w polskich przekazach śpiewnikowych XX i XXI wieku

Zob. PDF – Adam Sikorski MIC – Maria marianorum

Zob. PDF – Kazimierz Lubowicki OMI – Dlaczego Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej?

Zob. PDF – M. Paulina Szczepańczyk SMI – Niepokalana wzorem służby kobiecie w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej

Zob. PDF – Zyta Mackiewicz CMN – Córki Maryi Niepokalanej „pomnikiem” czci Niepokalanej

Zob. PDF – Alicja Daniela Myszka SIC – Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Sióstr Niepokalanek

Zob. PDF – S. Teresa Maria Michałek SMMI – Siostry Mniejsze Maryi Niepokalanej jako „rzecz i własność” Niepokalanej

Zob. PDF – Katarzyna Połunkiszkis CSFMI – Cześć Niepokalanego Poczęcia NMP w duchowości i apostolstwie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej

Zob. PDF – O. Stanisław Piętka OFMConv – Wprowadzanie w życie dogmatu Niepokalanego Poczęcia w charyzmacie MI

Zob. PDF – Ks. Piotr Kandefer – Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Ruchu Światło-Życie

Zob. PDF – Maria Pankowska – Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Legionu Maryi

Zob. PDF – Wkład gałęzi Zakonu Franciszkańskiego w ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP

Zob. PDF – Niepokalana Matką nadziei dla Europy

Zob. PDF – Abp Stanisław Nowak – Stawać się świętym w imię Niepokalanej

Zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – „Niepokalana – oto nasz Ideał”

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Upodabniać się do Chrystusa w szkole Matki

Zob. PDF – Spis treści

07: Niepokalana Matka Chrystusa

Niepokalana Matka Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego Lublin, 23-24 kwietnia 2004 roku
Redakcja naukowa: Krzysztof Kowalik SDB, Kazimierz Pek MIC

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Lublin
Rok wydania: 2004
Stron: 280
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-6-5

 

Polskie Towarzystwo Mariologiczne, po raz kolejny, tym razem we współpracy z Katedrą Mariologii KUL, zorganizowały sympozjum mariologiczne. Okazją dla sympozjum była 150 rocznica ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, bullą Piusa IX Ineffabilis Deus. Materiały z tego sympozjum zostały zebrane i opracowane w siódmym już tomie Biblioteki Mariologicznej. Przeprowadzona refleksja naukowa nad nad dogmatem Niepokalanego Poczęcia ma pobudzić do zastanowienia się „nad jego aktualnością, teologiczną doniosłością oraz praktycznymi konsekwencjami”

 • Słowo na otwarcie sympozjum (I) (ks. Teofil Siudy)
 • Słowo na otwarcie sympozjum (II) (Krzysztof Kowalik SDB)
 • Krzysztof Kowalik SDB – Virgo Immaculata – historia dogmatu
 • Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Idee przewodnie Pierwszego Polskiego Kongresu Mariańskiego
 • Krzysztof Staniek – Maryja Niepokalana w teologii kazań koronacyjnych
 • O Niepokalanym Poczęciu w odnowionej teologii. Dyskusja panelowa
 • Kazimierz Pek MIC – Ojca Stanisława Papczyńskiego wyjaśnienie misterium Niepokalanego Poczęcia
 • Ks. Marek Chmielewski – Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej
 • Maria Kajdan – Cześć Matki Bożej Niepokalanej w charyzmacie zgromadzeń honorackich
 • Ks. Wacław Siwak – Niepokalana w myśli maryjnej bł. Jana Balickiego
 • Ks. Teofil Siudy – Święty Maksymilian Kolbe jako promotor kultu Niepokalanej
 • Ks. Roman Karwacki – Miejsce Niepokalanej w posługiwaniu pasterskim biskupa Henryka Przeździeckiego
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Niepokalane Poczęcie w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego
 • Polska Teologia Niepokalanego Poczęcia. Dyskusja panelowa
 • Jana Moricova – Maryja Niepokalanie Poczęta w pobożności słowackiej
 • Anton Adam CM – Dogmat Niepokalanego Poczęcia Maryi w posoborowej teologii słowackiej
 • Ryszard Obarski – Niepokalane Poczęcie w nauczaniu Grupy z Dombes
 • Niepokalane Poczęcie w dobie teologii dialogu. Dyskusja panelowa

Aneks

 • Aneks. Ineffabilis Deus (8 XII 1854) (tekst w jęz.łacińskim, tekst w jęz. polskim)
 • Table des matieres
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Słowo na otwarcie sympozjum (I) (ks. Teofil Siudy)

Zob. PDF – Słowo na otwarcie sympozjum (II) (Krzysztof Kowalik SDB)

Zob. PDF – Krzysztof Kowalik SDB – Virgo Immaculata – historia dogmatu

Zob. PDF – Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Idee przewodnie Pierwszego Polskiego Kongresu Mariańskiego

Zob. PDF – Krzysztof Staniek – Maryja Niepokalana w teologii kazań koronacyjnych

Zob. PDF – O Niepokalanym Poczęciu w odnowionej teologii. Dyskusja panelowa

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Ojca Stanisława Papczyńskiego wyjaśnienie misterium Niepokalanego Poczęcia

Zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej

Zob. PDF – Maria Kajdan – Cześć Matki Bożej Niepokalanej w charyzmacie zgromadzeń honorackich

Zob. PDF – Ks. Wacław Siwak – Niepokalana w myśli maryjnej bł. Jana Balickiego

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Święty Maksymilian Kolbe jako promotor kultu Niepokalanej

Zob. PDF – Ks. Roman Karwacki – Miejsce Niepokalanej w posługiwaniu pasterskim biskupa Henryka Przeździeckiego

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Niepokalane Poczęcie w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego

Zob. PDF – Polska Teologia Niepokalanego Poczęcia. Dyskusja panelowa

Zob. PDF – Jana Moricova – Maryja Niepokalanie Poczęta w pobożności słowackiej

Zob. PDF – Anton Adam CM – Dogmat Niepokalanego Poczęcia Maryi w posoborowej teologii słowackiej

Zob. PDF – Ryszard Obarski – Niepokalane Poczęcie w nauczaniu Grupy z Dombes

Zob. PDF – Niepokalane Poczęcie w dobie teologii dialogu. Dyskusja panelowa

Zob. PDF – Aneks. Ineffabilis Deus (8 XII 1854) (tekst w jęz.łacińskim, tekst w jęz. polskim)

Zob. PDF – Table des matieres

06: Odkrywanie różańca

Odkrywanie różańca. Materiały z sympozjum mariologicznego, Kraków, 24-25 kwietnia 2003 roku
Redakcja naukowa: Ks. Teofil Siudy, Wojciech Życiński SDB

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Kraków
Rok wydania: 2003
Stron: 176
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-5-8

 

Ogłaszając 16 października 2002 roku List apostolski Rosarium Virginis Mariae, Jan Paweł II ogłosił też Rok Różańca trwający do 16 października 2003 roku. Dokładnie w połowie Roku Różańca, staraniem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Katedry Mariologii Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, odbyło się w Krakowie Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczme poświęcone tematyce różańca. Sympozjum podjęło rozważania w dwóch perspektywach : historycznej i współczesnej. Owocem tego kolejnego już sympozjum mariologicznego jest książka, którą przedstawiamy naszym Czytelnikom. W swoim układzie treści odzwierciedla ona dynamikę Sympozjum.

 • Strony tytułowe
 • Spis treści
 • Wojciech Życiński SDB – Odkrywanie różańca
 • Jacek Salij OP – Znaczenie modlitwy różańcowej w poprzednich pokoleniach Kościoła

Odkrywanie różańca wczoraj

 • Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Różaniec w życiu Kościoła w Polsce w XX wieku
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Św. Ludwik Grignion de Montfort, wielki promotor różańca
 • Kazimierz Pek MIC – Błogosławiony Bartłomiej Longo – świecki apostoł różańca
 • Ks. Jan Piotrowski – Paulina Jaricot (1799-1862) – założycielka Żywego Różańca
 • Emilio Cárdenas SM – Trudności na modlitwie różańcowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w świetle Listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae”
 • Gabriela Wistuba OP – Różaniec w dominikańskiej tradycji zakonnej
 • Wojciech Życiński SDB – „Rosarium Virginis Mariae”: Jana Pawła II i nasze uczenie się Chrystusa od Maryi

Odkrywanie różańca dzisiaj

 • Ks. Marek Chmielewski – Różaniec – szkołą życia duchowego na III tysiąclecie
 • Kazimierz Brzozowski CRL – Różaniec w sanktuarium w Gietrzwałdzie
 • Ks. Jerzy Karbownik – Żywy Różaniec w praktyce duszpasterskiej dzisiaj
 • Mirosław Drozdek SAC – Krucjata Różańca Rodzinnego w Polsce
 • Czesław Madej – Modlitwa różańcowa w Stowarzyszeniu „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce
 • Ks. Grzegorz Szumera – Różaniec w Ruchu Światło-ŻycieStefania Korbuszewska CSL – Miesięcznik „Różaniec” w służbie modlitwy różańcowej
 • Ks. Teofil Siudy – Z różańcem w nowe tysiąclecie
 • Indice
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Wojciech Życiński SDB – Odkrywanie różańca

Zob. PDF – Jacek Salij OP – Znaczenie modlitwy różańcowej w poprzednich pokoleniach Kościoła

Zob. PDF – Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Różaniec w życiu Kościoła w Polsce w XX wieku

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Św. Ludwik Grignion de Montfort, wielki promotor różańca

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Błogosławiony Bartłomiej Longo – świecki apostoł różańca

Zob. PDF – Ks. Jan Piotrowski – Paulina Jaricot (1799-1862) – założycielka Żywego Różańca

Zob. PDF – Emilio Cárdenas SM – Trudności na modlitwie różańcowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w świetle Listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae”

Zob. PDF – Gabriela Wistuba OP – Różaniec w dominikańskiej tradycji zakonnej

Zob. PDF – Wojciech Życiński SDB – „Rosarium Virginis Mariae”: Jana Pawła II i nasze uczenie się Chrystusa od Maryi

Zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Różaniec – szkołą życia duchowego na III tysiąclecie

Zob. PDF – Kazimierz Brzozowski CRL – Różaniec w sanktuarium w Gietrzwałdzie

Zob. PDF – Ks. Jerzy Karbownik – Żywy Różaniec w praktyce duszpasterskiej dzisiaj

Zob. PDF – Mirosław Drozdek SAC – Krucjata Różańca Rodzinnego w Polsce

Zob. PDF – Czesław Madej – Modlitwa różańcowa w Stowarzyszeniu „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce

Zob. PDF – Ks. Grzegorz Szumera – Różaniec w Ruchu Światło-Życie

Zob. PDF – Stefania Korbuszewska CSL – Miesięcznik „Różaniec” w służbie modlitwy różańcowej

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Z różańcem w nowe tysiąclecie

Zob. PDF – Indice

05: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu

Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego, Gietrzwałd 13-15 września 2002 roku
Redakcja naukowa: bp Jacek Jezierski, Kazimierz Brzozowski CRL, Ks. Teofil Siudy

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Gietrzwałd
Rok wydania: 2003
Stron: 172
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-4-1

 

Kolejny, piąty tom Biblioteki Mariologicznej wydawanej przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne przynosi treści różniące się nieco od tematyki prezentowanej w poprzednich tomach, które można określić mianem dogmatycznych. W niniejszym tomie przedstawione zostały tematy związane z objawieniami maryjnymi w Gietrzwałdzie, które miały miejsce w roku 1877. Okazja do zajęcia się obecnie tematem maryjnego orędzia z Gietrzwałdu stała się 125 rocznica tych objawień. Maryjne orędzie z Gietrzwałdu nie straciło nic ze swej aktualności. Dał temu wyraz Jan Paweł II w jubileuszowym Liście skierowanym na ręce Arcybiskupa Edmunda Piszcza, Metropolity Warmińskiego.

 • Strony tytułowe
 • Spis treści
 • Ks. Teofil Siudy – Przedmowa: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu
 • Janusz Jasiński – Polityczna i religijna rola ośrodka gietrzwałdzkiego w latach 1877-1914
 • Ks. Andrzej Kopiczko – Objawienia gietrzwałdzkie w świetle zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie
 • Ks. Adam Ornatek – Recepcja informacji o objawieniach gietrzwałdzkich przez Stolicę Apostolską
 • Jan Chłosta – Barbara Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu
 • Ks. Jacek Wojtkowski – Wkład Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w rozwój sanktuarium gietrzwałdzkiego
 • Antoni Jackowski, Izabela Sołjan – Gietrzwałd w systemie ośrodków pielgrzymkowych Europy i Polski
 • Lucjan Balter SAC – Gietrzwałd – polskie Lourdes?
 • Jan Nowak CRL – Świadectwo o łaskach gietrzwałdzkich
 • Ks. Władysław Nowak – Obecność Maryi w liturgii i pobożności ludowej
 • Janusz Kumala MIC – Znaczenie sanktuarium maryjnego dla pobożności ludowej
 • Ks. Teofil Siudy – Maryjne przesłanie II Polskiego Synodu Plenarnego
 • Bp Jacek Jezierski – Znaczenie objawień gietrzwałdzkich
 • Bp Józef Drzazga – Dekret zatwierdzający kult objawień gietrzwałdzkich

Aneksy

 • Kard. Karol Wojtyła – „Ja zawsze będę przy was”. Kazanie wygłoszone 11 września 1977 roku
 • Jan Paweł II – List na 125-lecie objawień gietrzwałdzkich
 • Inhaltsverzeichnis
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Przedmowa: Maryjne orędzie z Gietrzwałdu

Zob. PDF – Janusz Jasiński – Polityczna i religijna rola ośrodka gietrzwałdzkiego w latach 1877-1914

Zob. PDF – Ks. Andrzej Kopiczko – Objawienia gietrzwałdzkie w świetle zbiorów Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Zob. PDF – Ks. Adam Ornatek – Recepcja informacji o objawieniach gietrzwałdzkich przez Stolicę Apostolską

Zob. PDF – Jan Chłosta – Barbara Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu

Zob. PDF – Ks. Jacek Wojtkowski – Wkład Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w rozwój sanktuarium gietrzwałdzkiego

Zob. PDF – Antoni Jackowski, Izabela Sołjan – Gietrzwałd w systemie ośrodków pielgrzymkowych Europy i Polski

Zob. PDF – Lucjan Balter SAC – Gietrzwałd – polskie Lourdes?

Zob. PDF – Jan Nowak CRL – Świadectwo o łaskach gietrzwałdzkich

Zob. PDF – Ks. Władysław Nowak – Obecność Maryi w liturgii i pobożności ludowej

Zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Znaczenie sanktuarium maryjnego dla pobożności ludowej

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Maryjne przesłanie II Polskiego Synodu Plenarnego

Zob. PDF – Bp Jacek Jezierski – Znaczenie objawień gietrzwałdzkich

Zob. PDF – Bp Józef Drzazga – Dekret zatwierdzający kult objawień gietrzwałdzkich

Zob. PDF – Kard. Karol Wojtyła – „Ja zawsze będę przy was”. Kazanie wygłoszone 11 września 1977 roku

Zob. PDF – Jan Paweł II – List na 125-lecie objawień gietrzwałdzkich

Zob. PDF – Inhaltsverzeichnis

04: Przez Jezusa do Maryi

Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Licheń, 26-27 października 2001 roku
Redakcja naukowa: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMCon, Kazimierz Pek MIC

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Licheń
Rok wydania: 2002
Stron: 282
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-3-X

 

Niniejszy tom, czwarty w serii Biblioteka Mariologiczna, swoją niezwykłością znacząco zapisze się w dziejach mariologii, bowiem jako pierwszy podejmuje i rozwija temat Przez Jezusa do Maryi. Treść tomu wypełnia refleksja nad zaskakującymi słowami Jana Pawła II, które wypowiedział 24 września 2000 roku na zakończenie światowego Kongresu Mariologicznego: Ad Mariam per Iesum, które zdają się odwracać dobrze znaną zasadę Per Mariam ad Iesum. W 15 artykułach dokonano spojrzenia na Maryję przez Jezusa, poczynając od refleksji nad tekstami biblijnymi, a na nauczaniu Jana Pawła II kończąc.

 • Strony tytułowe
 • Spis treści
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Kazimierz Pek MIC – Początek nowej mariologii? Słowo od redakcji
 • Ks. Teofil Siudy – Słowo na rozpoczęcie sympozjum
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Per Iesum ad Mariam. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II
 • Ks. Józef Kudasiewicz – Przez Jezusa do Maryi w Biblii
 • Ks. Stanisław Czerwik – Zasada Przez Jezusa do Maryi w celebracji rocznego cyklu misteriów zbawienia
 • Zdzisław Józef Kijas OFMConv – Przez Jezusa do Maryi w chrystologii
 • Lucjan Balter SAC – Przez Jezusa do Maryi w orędziach Jezusa
 • Ks. Leszek Szewczyk – Przez Jezusa do Maryi w kaznodziejstwie
 • Ks. Marek Chmielewski – Przez Jezusa do Maryi w duchowości polskiej
 • Kazimierz Pek MIC – Przez Jezusa do Maryi. Duchowe doświadczenie bł. Jerzego Matulewicza-Matulaitisa
 • Stanisław Piętka OFMConv – Przez Jezusa do Maryi u św. Maksymiliana M. Kolbego
 • Jan Pach OSPPE – Przez Jezusa do Maryi w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego
 • Ks. Wacław Siwak – Przez Jezusa do Maryi według Jana Pawła II
 • Ks. Jerzy Tofiluk – Przez Jezusa do Maryi w perspektywie prawosławnej
 • Ks. Włodzimierz Nast – Przez Jezusa do Maryi w tradycji ewangelickiej
 • Ryszard Obarski – Formuła Per Iesum ad Mariam według uzgodnienień ekumenicznej Grupy z Dombes
 • Janusz Kumala MIC – Formuła Per Iesum ad Mariam w duszpasterstwie sanktuarium maryjnego

Z dyskusji

 • Ks. Teofil Siudy – Słowo na zakończenie sympozjum
 • Table des matières
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Kazimierz Pek MIC – Początek nowej mariologii? Słowo od redakcji

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Słowo na rozpoczęcie sympozjum

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Per Iesum ad Mariam. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II

Zob. PDF – Ks. Józef Kudasiewicz – Przez Jezusa do Maryi w Biblii

Zob. PDF – Ks. Stanisław Czerwik – Zasada Przez Jezusa do Maryi w celebracji rocznego cyklu misteriów zbawienia

Zob. PDF – Zdzisław Józef Kijas OFMConv – Przez Jezusa do Maryi w chrystologii

Zob. PDF – Lucjan Balter SAC – Przez Jezusa do Maryi w orędziach Jezusa

Zob. PDF – Ks. Leszek Szewczyk – Przez Jezusa do Maryi w kaznodziejstwie

Zob. PDF – Ks. Marek Chmielewski – Przez Jezusa do Maryi w duchowości polskiej

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Przez Jezusa do Maryi. Duchowe doświadczenie bł. Jerzego Matulewicza-Matulaitisa

Zob. PDF – Stanisław Piętka OFMConv – Przez Jezusa do Maryi u św. Maksymiliana M. Kolbego

Zob. PDF – Jan Pach OSPPE – Przez Jezusa do Maryi w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego

Zob. PDF – Ks. Wacław Siwak – Przez Jezusa do Maryi według Jana Pawła II

Zob. PDF – Ks. Jerzy Tofiluk – Przez Jezusa do Maryi w perspektywie prawosławnej

Zob. PDF – Ks. Włodzimierz Nast – Przez Jezusa do Maryi w tradycji ewangelickiej

Zob. PDF – Ryszard Obarski – Formuła Per Iesum ad Mariam według uzgodnienień ekumenicznej Grupy z Dombes

Zob. PDF – Janusz Kumala MIC – Formuła Per Iesum ad Mariam w duszpasterstwie sanktuarium maryjnego

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Słowo na zakończenie sympozjum

Zob. PDF – Table des matières

03: Mariologia na przełomie wieków

Mariologia na przełomie wieków. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Niepokalanów, 27-28 października 2000 roku
Redakcja naukowa: Lucjan Balter SAC, Piotr M. Lenart OFMConv

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Niepokalanów
Rok wydania: 2001
Stron: 204
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-2-1

 

Mariologia na przełomie wieków to najpierw mariologia jaka doszła do głosu na XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Rzymie, to wpisanie mariologii w trynitologię w duchu kongresowego tematu: Misterium Trójcy Świętej a Maryja… Drugi temat wyznaczyła, niejako w sposób naturalny, 50-rocznica ogłoszenia przez Ojca świętego Piusa XII dogmatu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny… W Roku Jubileuszowym świat chrześcijański zwrócił na nowo oczy na Fatimę, a to przede wszystkim za sprawą ogłoszenia tzw. trzeciej tajemnicy fatimskiej. Z tej też racji temat objawień fatimskich i miejsca tego światowego sanktuarium maryjnego w życiu Kościoła stał się również przedmiotem refleksji naszego jubileuszowego sympozjum…

 • Strony tytułowe
 • Spis treści
 • Ks. Teofil Siudy – Z Matką Pana w Roku Jubileuszowym
 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Słowo powitania
 • Modlitwa do Trójcy Świętej

Część I – Trójca Święta a Maryja z doświadczeń uczestników XX Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie

 • Kazimierz Pek MIC – Mariologia europejska w roku 2000. Spostrzeżenia po XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym
 • Roman Mazurkiewicz – Misterium Trójcy Świętej a Maryja w pracach sekcji afrykańskiej i azjatyckiej
 • Dyskusja
 • Lucjan Balter SAC – Trójca Święta a Maryja w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej (†1938)

Aneks I

 • Jan Paweł II – Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja. Homilia wygłoszona na zakończenie XX Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego w Rzymie dnia 24 września 2000 r.
 • Konstytucja Apostolska, definiująca dogmat wiary o wzięciu Bogarodzicy Dziewicy Maryi z duszą i ciałem do chwały nieba (tekst łac. i tłum.)

Część II – Dogmat Wniebowzięcia w 50 rocznicę jego ogłoszenia

 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Dogmat o Wniebowzięciu w 50 rocznicę ogłoszenia
 • Wojciech Życiński SDB – 50 lat dogmatu o Wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje
 • Dyskusja

Część III – Fatima dzisiaj

 • Ks. Józef Kras – Fatima dzisiaj
 • Lucjan Balter SAC – Trzy pielgrzymki do Fatimy
 • Stanisław C. Napiórkowski OFMConv – Fatima a Rosja. Małe doświadczenia z tematem
 • Dyskusja

Aneks II

 • Matka Boża Fatimska w Rzymie na Jubileuszu Biskupów (komunikat prasowy)
 • Trzecia część «tajemnicy» fatimskiej (tłumaczenie)
 • Kard. Angelo Sodano – Oświadczenie
 • Kard. Joseph Ratzinger – Komentarz teologiczny
 • Ks. Teofil Siudy – Słowo na zakończenie
 • Zakończenie
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Z Matką Pana w Roku Jubileuszowym

Zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Słowo powitania

Zob. PDF – Modlitwa do Trójcy Świętej

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Mariologia europejska w roku 2000. Spostrzeżenia po XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym

Zob. PDF – Roman Mazurkiewicz – Misterium Trójcy Świętej a Maryja w pracach sekcji afrykańskiej i azjatyckiej

Zob. PDF – Dyskusja

Zob. PDF – Lucjan Balter SAC – Trójca Święta a Maryja w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej (†1938)

Zob. PDF – Jan Paweł II – Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja. Homilia wygłoszona na zakończenie XX Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego w Rzymie dnia 24 września 2000 r.

Zob. PDF – Konstytucja Apostolska, definiująca dogmat wiary o wzięciu Bogarodzicy Dziewicy Maryi z duszą i ciałem do chwały nieba (tekst łac. i tłum.)

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Dogmat o Wniebowzięciu w 50 rocznicę ogłoszenia

Zob. PDF – Wojciech Życiński SDB – 50 lat dogmatu o Wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje

Zob. PDF – Dyskusja

Zob. PDF – Ks. Józef Kras – Fatima dzisiaj

Zob. PDF – Lucjan Balter SAC – Trzy pielgrzymki do Fatimy

Zob. PDF – Stanisław C. Napiórkowski OFMConv – Fatima a Rosja. Małe doświadczenia z tematem

Zob. PDF – Dyskusja

Zob. PDF – Matka Boża Fatimska w Rzymie na Jubileuszu Biskupów (komunikat prasowy)

Zob. PDF – Trzecia część «tajemnicy» fatimskiej (tłumaczenie)

Zob. PDF – Kard. Angelo Sodano – Oświadczenie

Zob. PDF – Kard. Joseph Ratzinger – Komentarz teologiczny

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Słowo na zakończenie

02: Trójca Święta a Maryja

Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Częstochowa, 6-8 września 1999 roku
Redakcja naukowa: Ks. Teofil Siudy, Kazimierz Pek MIC

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2000
Stron: 422
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-1-3

 

Kroniki tego Narodu nie odnotowały dotąd sympozjum na taki temat, chociaż wiele Polska przeżyła kongresów i sympozjów poświęonych Pannie…, której na imię Maryja. Podejmowano inne zagadnienia… Doszliśmy po raz pierwszy do Tajemnicy Tajemnic, by pytać o Jej relacje z Miriam. Trudno rozstrzygnąć, do kogo przede wszystkim skierowana jest ta książka: do studentów i profesorów teologii czy do szerokich kręgów chrześcijan tęskniących za pogłębionym życiem wewnętrznym. Jedni i drudzy będą wdzięczni autorom i wydawcy.

 • Strony tytułowe
 • Spis treści
 • Trójca Święta i Maryja oraz teologowie polscy (Celestyn Napiórkowski OFMConv)
 • Bp Edward Ozorowski – Czy traktat o Trójcy Przenajświętszej może się obejść bez nauki o Maryi?
 • Ks. Antoni Tronina – Mysterium Trinitatis w eklezjotypicznej mariologii biblijnej
 • Ks. Roman E. Rogowski – Trynitarny charakter duchowości maryjnej
 • Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Bóg wielkich niewolników Maryi
 • Ks. Teofil Siudy – Maryja jako arcydzieło i współpracownica Trójjedynego Boga według Jana Pawła II
 • Ks. Wacław Siwak – Maryja jako „Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego” według Jana Pawła II
 • Ks. Włodzimierz Wołyniec – Maryja w tajemnicy Trójcy Świętej według M. J. Scheebena

Sekcja dogmatyczna

 • Ks. Krystian Ternka – Maryja jako ikona teodramatu Trójcy Świętej w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara
 • Kazimierz Pek MIC – Znaczenie pneumatologii Yves Congara dla mariologii trynitologicznej
 • Jacek Bolewski SJ – Maryja w królestwie Syna i Ducha
 • Ks. Antoni Nadbrzeżny – Samoudzielanie się Trójcy Świętej w Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
 • Benignus Józef Wanat OCD – Udział Najświętszej Maryi Panny w zbawczym dziele Trójcy Świętej w karmelitańskiej ikonografii

Sekcja duchowości

 • Ks. Władysław Nowak – Maryja przygotowana przez Ducha Świętego wybrana przez Boga Ojca na matkę Jego Syna w religijności ewangelików
 • Krzysztof Leśniewski – Theotokos a Trójca Święta w duchowości prawosławnej
 • Jana Moricovà – Trójca Święta a Maryja w pobożności słowackiej
 • Emilio Cárdenas SM – Maryjny charakter doksologii uczniów o. Wilhelma Józefa Chaminade’a
 • Lucjan Balter SAC – Tajemnica Trójcy Świętej w Akatyście ku czci Bogarodzicy
 • Bp Julian Wojtkowski – Maryja a Trójca Święta w kazaniach polskich autorów na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny drukowanych w XV wieku

Sekcja doświadczenia polskiego

 • Roman Mazurkiewicz – Świętej Trojce Miłośnica. Maryja a Trójca Święta w średniowiecznym piśmiennictwie polskim
 • Gabriel Bartoszewski OFMCap – Trójca Święta a Maryja w pismach bł. Honorata Koźmińskiego
 • Krystyna Trela – Kult Trójcy Świętej a cześć Maryi w świetle modlitewników żeńskich zgromadzeń bł. Honorata, odnowionych po Soborze Watykańskim II
 • Ks. Stanisław Gręś – Współpraca Maryi z Trójcą Świętą w świetle literatury posoborowej
 • Roman Jusiak OFM – Sanktuaria pasyjno-maryjne miejscem formowania dojrzałej postawy religijnej
 • Jan Pach OSPPE – Komunia życia Maryi z Trójcą Świętą w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego
 • Paulin Władysław Sotowski OFMConv – Trójca Święta i Maryja w medytacji św. Maksymiliana Kolbego
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Trójca Święta i Maryja oraz teologowie polscy (Celestyn Napiórkowski OFMConv)

Zob. PDF – Bp Edward Ozorowski – Czy traktat o Trójcy Przenajświętszej może się obejść bez nauki o Maryi?

Zob. PDF – Ks. Antoni Tronina – Mysterium Trinitatis w eklezjotypicznej mariologii biblijnej

Zob. PDF – Ks. Roman E. Rogowski – Trynitarny charakter duchowości maryjnej

Zob. PDF – Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Bóg wielkich niewolników Maryi

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Maryja jako arcydzieło i współpracownica Trójjedynego Boga według Jana Pawła II

Zob. PDF – Ks. Wacław Siwak – Maryja jako „Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego” według Jana Pawła II

Zob. PDF – Ks. Włodzimierz Wołyniec – Maryja w tajemnicy Trójcy Świętej według M. J. Scheebena

Zob. PDF – Ks. Krystian Ternka – Maryja jako ikona teodramatu Trójcy Świętej w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Znaczenie pneumatologii Yves Congara dla mariologii trynitologicznej

Zob. PDF – Jacek Bolewski SJ – Maryja w królestwie Syna i Ducha

Zob. PDF – Ks. Antoni Nadbrzeżny – Samoudzielanie się Trójcy Świętej w Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia

Zob. PDF – Benignus Józef Wanat OCD – Udział Najświętszej Maryi Panny w zbawczym dziele Trójcy Świętej w karmelitańskiej ikonografii

Zob. PDF – Ks. Władysław Nowak – Maryja przygotowana przez Ducha Świętego wybrana przez Boga Ojca na matkę Jego Syna w religijności ewangelików

Zob. PDF – Krzysztof Leśniewski – Theotokos a Trójca Święta w duchowości prawosławnej

Zob. PDF – Jana Moricovà – Trójca Święta a Maryja w pobożności słowackiej

Zob. PDF – Emilio Cárdenas SM – Maryjny charakter doksologii uczniów o. Wilhelma Józefa Chaminade’a

Zob. PDF – Lucjan Balter SAC – Tajemnica Trójcy Świętej w Akatyście ku czci Bogarodzicy

Zob. PDF – Bp Julian Wojtkowski – Maryja a Trójca Święta w kazaniach polskich autorów na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny drukowanych w XV wieku

Zob. PDF – Roman Mazurkiewicz – Świętej Trojce Miłośnica. Maryja a Trójca Święta w średniowiecznym piśmiennictwie polskim

Zob. PDF – Gabriel Bartoszewski OFMCap – Trójca Święta a Maryja w pismach bł. Honorata Koźmińskiego

Zob. PDF – Krystyna Trela – Kult Trójcy Świętej a cześć Maryi w świetle modlitewników żeńskich zgromadzeń bł. Honorata, odnowionych po Soborze Watykańskim II

Zob. PDF – Ks. Stanisław Gręś – Współpraca Maryi z Trójcą Świętą w świetle literatury posoborowej

Zob. PDF – Roman Jusiak OFM – Sanktuaria pasyjno-maryjne miejscem formowania dojrzałej postawy religijnej

Zob. PDF – Jan Pach OSPPE – Komunia życia Maryi z Trójcą Świętą w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego

Zob. PDF – Paulin Władysław Sotowski OFMConv – Trójca Święta i Maryja w medytacji św. Maksymiliana Kolbego

01: Duch Święty a Maryja

Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie, Częstochowa, 22-23 maja 1998 roku
Redakcja naukowa: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Ks. Teofil Siudy, Krzysztof Kowalik SDB

Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 1999
Stron: 264
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-0-5

 

W roku poświęconym Duchowi Świętemu temat sympozjum mariologów nie potrzebował adwokata. Kairos jubileuszu wystarczająco za nim przemawiał. Warto jednak wskazać na rację nie związaną z jubileuszem, a wyraźnie merytoryczną: zaleca to zdrowie i uroda tak mariologii, jak maryjnej pobożności. Słabością obu było wieloletnie i daleko posunięte wyizolowanie z szerokiego kontekstu objawionej nauki o Bogu, Bogu-Człowieku, Duchu Świętym, Kościele i człowieku. Sobór Watykański II wskazał kierunek odnowy: od izolacji do integracji, od mariologii autonomicznej do mariologii w kontekście.

 • Strony tytułowe
 • Spis treści
 • Od redakcji
 • Ks. Teofil Siudy – Powitanie i wprowadzenie
 • Stanisław C. Napiórkowski OFMConv – Wprowadzenie do sympozjum
 • Ks. Włodzimierz Cyran – „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Więź Maryi z Duchem Świętym według św. Łukasza
 • Bogusław Kochaniewicz OP – Patrystyczna interpretacja Łk 1, 35 i jej pneumatologiczno-mariologiczne implikacje
 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Przybytek Ducha Świętego. Relacja Duch Święty – Maryja według Pisma Świętego i Ojców Kościoła
 • Ks. Józef Warzeszak – Maryja a Duch Święty w ujęciu teologów średniowiecznych (VIII-XV w.)
 • Danuta Mastalska – Maryja a Duch Święty w kazaniach franciszkanów doby saskiej
 • Ks. Teofil Siudy – Panagion i Panagia. Więź Maryi z Duchem Świętym według Pawła Evdokimova
 • Stanisław C. Napiórkowski OFMConv – Duch Święty a Maryja w świetle prac Francuskiego Towarzystwa Studiów Maryjnych 1968-1970
 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte
 • Kazimierz Pek MIC – Per Spiritum ad Mariam. Mariologiczne poszukiwania z Yvesem Congarem
 • Krzysztof Kowalik SDB – Duch Święty a Maryja w badaniach Katedry Mariologii KUL
 • Mieczysław Wit OFMConv – Niepokalanie Poczęta a Duch Święty według nauczania Jana Pawła II
 • Ks. Wacław Siwak – Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II
 • Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Relacja Duch Święty – Maryja w liturgii Mszy świętej
 • Dyskusja panelowa: Wnioski teologiczne
 • Dyskusja panelowa: Wnioski praktyczne
 • Ks. Teofil Siudy – Wypowiedź dla Radia Watykańskiego (4.06.98)
 • Biogramy prelegentów
Do pobrania
Zob. PDF – Strony tytułowe

Zob. PDF – Spis treści

Zob. PDF – Od redakcji

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Powitanie i wprowadzenie

Zob. PDF – Stanisław C. Napiórkowski OFMConv – Wprowadzenie do sympozjum

Zob. PDF – Ks. Włodzimierz Cyran – „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Więź Maryi z Duchem Świętym według św. Łukasza

Zob. PDF – Bogusław Kochaniewicz OP – Patrystyczna interpretacja Łk 1, 35 i jej pneumatologiczno-mariologiczne implikacje

Zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Przybytek Ducha Świętego. Relacja Duch Święty – Maryja według Pisma Świętego i Ojców Kościoła

Zob. PDF – Ks. Józef Warzeszak – Maryja a Duch Święty w ujęciu teologów średniowiecznych (VIII-XV w.)

Zob. PDF – Danuta Mastalska – Maryja a Duch Święty w kazaniach franciszkanów doby saskiej

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Panagion i Panagia. Więź Maryi z Duchem Świętym według Pawła Evdokimova

Zob. PDF – Stanisław C. Napiórkowski OFMConv – Duch Święty a Maryja w świetle prac Francuskiego Towarzystwa Studiów Maryjnych 1968-1970

Zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte

Zob. PDF – Kazimierz Pek MIC – Per Spiritum ad Mariam. Mariologiczne poszukiwania z Yvesem Congarem

Zob. PDF – Krzysztof Kowalik SDB – Duch Święty a Maryja w badaniach Katedry Mariologii KUL

Zob. PDF – Mieczysław Wit OFMConv – Niepokalanie Poczęta a Duch Święty według nauczania Jana Pawła II

Zob. PDF – Ks. Wacław Siwak – Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II

Zob. PDF – Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Relacja Duch Święty – Maryja w liturgii Mszy świętej

Zob. PDF – Dyskusja panelowa: Wnioski teologiczne

Zob. PDF – Wnioski praktyczne

Zob. PDF – Ks. Teofil Siudy – Wypowiedź dla Radia Watykańskiego (4.06.98)

Zob. PDF – Biogramy prelegentów