Zarząd VIII Kadencji (2021-2025)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

wybrany w Częstochowie dnia 4 czerwca 2021 roku

Ks. prof. dr hab. Janusz KRÓLIKOWSKI (Tarnów) – Przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (Lublin) – Wiceprzewodniczący
Dr Anna GĄSIOR (Tarnów) – Sekretarz
Ks. dr Kamil ZADROŻNY (Częstochowa) – Skarbnik
Ks. dr Janusz KUMALA (Licheń)
O. prof. dr hab. Andrzej NAPIÓRKOWSKI (Kraków)
Ks. mgr lic. Marcin STANISŁAWSKI (Tulce)
Dr Iwona KRYSIAK (Gdynia)

Komisja Rewizyjna

Zarząd VII kadencji (2017-2020)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
wybrany w Zakopanem dnia 16 września 2017 roku

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin) – przewodniczący
Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL (Lublin) – wiceprzewodniczący
Dr Anna Gąsior (Tarnów) – sekretarz
Dr Iwona Krysiak (Teresin) – skarbnik
Bp dr hab. Henryk Ciereszko (Białystok)
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów)
Prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (Warszawa)
Dr Mariusz Tabulski OSPPE (Jasna Góra)
Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa)

Komisja Rewizyjna

Ks. dr Janusz Kumala (Licheń) – przewodniczący
Dr hab. Adam Wojtczak OFM, prof. UAM (Poznań)
Ks. dr Jerzy Karbownik (Skarżysko Kamienna)

Ks. dr hab. Janusz LEKAN, prof. KUL (Lublin) – Przewodniczący
Ks. dr hab. Grzegorz BACHANEK, prof. UKSW (Warszawa)
Ks. dr Jerzy KARBOWNIK (Skarżysko Kamienna)

Zarząd VII kadencji (2017-2021)

W dniach 13-16 września 2017 roku w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach odbył się kongres mariologiczny oraz Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (PTM) 2017. W spotkaniu tym uczestniczyli także kustosze sanktuariów polskich oraz goście z zagranicy.

Ostatniego dnia Zebranie plenarne wybrało nowe władze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na kadencję 2017-2020. Na Przewodniczącego PTM wybrano ks. prof. dr hab. Marka Chmielewskiego (Lublin), pracownika naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownika Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii KUL.

Ponadto nowy zarząd stanowią:

Ks. dr hab. Janusz Lekan (Lublin) – wiceprzewodniczący
Dr Anna Gąsior (Tarnów) – sekretarz
Mgr lic. Iwona Krysiak (Teresin) – skarbnik

oraz członkowie:

Bp dr hab. Henryk Ciereszko (Białystok)
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów)
Prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (Warszawa)
Dr Mariusz Tabulski OSPPE (Jasna Góra)
Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa)

Zebranie Plenarne, zgodnie ze Statutem, wybrało także Komisję rewizyjną w składzie:

Ks dr Janusz Kumala (Licheń) – przewodniczący
Dr hab. Adam Wojtczak OFM (Poznań)
Ks. dr Jerzy Karbownik (Skarżysko Kamienna)

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, wybór nowego przewodniczącego musi być zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Zarząd VI kadencji (2014-2017)

Zarząd VI kadencji (2014-2017)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

wybrany w Częstochowie dnia 12 września 2014 roku

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv (Niepokalanów) – przewodniczący
Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa) – wiceprzewodniczący
O. mgr. Ryszard Żuber OFMConv (Niepokalanów) – sekretarz
Ks. dr Jerzy Karbownik (Skarżysko-Kamienna) – skarbnik
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin)
Prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin)
Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (Ołtarzew)
Ks. dr Janusz Kumala MIC (Licheń)
Ks. prof. dr hab. Janusz Lekan (Lublin)
O. dr Jan Pach OSPPE (Częstochowa-Jasna Góra)

Komisja Rewizyjna

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów) – przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Roman Karwacki (Siedlce)
O. dr Stanisław Przepierski OP (Warszawa)

Zgodnie ze Statutem (art. 1 § 2), przewodniczący został zatwierdzony na trzecią kadencję przez 366 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski w dniu 10 października 2014 roku.

Zarząd V kadencji (2011-2014)

Zarząd V kadencji (2011-2014)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

wybrany w Częstochowie dnia 24 września 2011 roku

O. dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv (Niepokalanów) – przewodniczący
Ks. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów) – wiceprzewodniczący
Dr Anna Gąsior (Tarnów) – sekretarz
Ks. prałat Jerzy Karbownik (Skarżysko-Kamienna) – skarbnik
Prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin)
Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (Ołtarzew)
Dr Janusz Kumala MIC (Licheń)
O. lic. Stanisław M. Piętka OFMConv (Niepokalanów)
Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa)
Ks. prałat Jan Waśniowski (Pasierbiec)

Komisja Rewizyjna

Ks. dr Kazimierz Pek MIC (Lublin) – przewodniczący
O. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (Kraków)
O. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE (Częstochowa-Jasna Góra)

Zgodnie z art. 1 § 2 Statutu PTM, podczas 357 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie w dniach 13-14 marca 2012 roku, dokonano zatwierdzenia przewodniczącego PTM na II kadencję.

Zarząd IV kadencji (2008-2011)

Zarząd IV kadencji (2008-2011)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

wybrany w Częstochowie dnia 20 września 2008 roku

O. dr hab. Grzegorz M. Bartosik OFMConv (Niepokalanów) – przewodniczący
Ks. dr Janusz Kumala MIC (Licheń) – wiceprzewodniczący
Dr Anna Gąsior (Tarnów) – sekretarz
Ks. mgr Jerzy Karbownik (Skarżysko-Kamienna) – skarbnik
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin)
O. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE (Częstochowa-Jasna Góra)
Prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin)
Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (Ołtarzew)
Ks. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów)
O. lic. Stanisław M. Piętka OFMConv (Niepokalanów)

Komisja Rewizyjna

O. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP (Kraków) – przewodniczący
Ks. dr Stanisław Gręś (Niepokalanów)
Ks. dr Kazimierz Pek MIC (Lublin)

Zgodnie z art. 1 § 2 Statutu PTM, 346 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące na Jasnej Górze dnia 27 listopada 2008 roku, zatwierdziło nowego Przewodniczącego.

Zarząd III kadencji (2005-2008)

Zarząd III kadencji (2005-2008)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

wybrany w Częstochowie dnia 15 kwietnia 2005 roku

Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa) – przewodniczący
Ks. dr Wacław Siwak (Przemyśl) – wiceprzewodniczący
O. lic.mgr Jacek A. Hess (Lublin) – sekretarz
Ks. prof. dr hab. Roman Karwacki (Sobienie-Jeziory) – skarbnik
Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter SAC (Ołtarzew)
O. prof. dr hab. Stanisław C. Napiórkowski OFMConv (Lublin)
O. prof. dr hab. Szczepan Z. Jabłoński OSPPE (Częstochowa-Jasna Góra)
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin)
Ks. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów)
Dr Danuta Mastalska (Konin-Licheń)

Komisja Rewizyjna

Prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin) – przewodniczący
Ks. dr Marek Gilski (Kraków)
O. lic. mgr Stanisław Piętka OFMConv (Niepokalanów)

Zgodnie z art. 1 § 2 Statutu PTM, podczas 332 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2005 roku, dokonano zatwierdzenia przewodniczącego PTM.

Zarząd II kadencji (2002-2005)

Zarząd II kadencji (2002-2005)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

wybrany w Lublinie dnia 27 kwietnia 2002 roku

Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa) – przewodniczący
Ks. dr Kazimierz Pek MIC (Lublin) – wiceprzewodniczący
Ks. dr Jarosław Woch (Częstochowa) – sekretarz
Ks. prof. dr hab. Roman Karwacki (Sobienie-Jeziory) – skarbnik
Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter SAC (Ołtarzew)
O. prof. dr hab. Celestyn St. Napiórkowski OFMConv (Lublin)
O. prof. dr hab. Zachariasz Sz. Jabłoński OSPPE (Częstochowa-Jasna Góra)
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin)
Dr Danuta Mastalska (Konin-Licheń)
Ks. dr Włodzimierz Kowalik (Częstochowa)

Komisja Rewizyjna

Prof. Karol Klauza (Lublin) – przewodniczący
S. mgr lic. Maria Kajdan (Mariówka)
ks. dr Michał Maciołka (Poznań)

Zgodnie z art. 1 § 2 Statutu PTM, podczas 317 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Warszawie w dniach 29 kwietnia – 2 maja 2002 roku, dokonano zatwierdzenia przewodniczącego PTM.

Zarząd I kadencji (1999-2002)

Zarząd I kadencji (1999-2002)
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

wybrany w Częstochowie dnia 21 kwietnia 1999 roku

Ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa) – przewodniczący
Ks. dr Kazimierz Pek MIC (Lublin) – wiceprzewodniczący
O. dr Jan Pach OSPPE (Częstochowa-Jasna Góra) – sekretarz
Ks. dr Włodzimierz Kowalik (Częstochowa) – skarbnik
Ks. prof. dr hab. Lucjan Balter SAC (Ołtarzew)
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dionizy Łukaszuk OSPPE (Częstochowa-Jasna Góra)
Dr Danuta Mastalska (Konin-Licheń)
Dr Roman Mazurkiewicz (Kraków)
O. prof. dr hab. Celestyn St. Napiórkowski OFMConv (Lublin)
O. lic. Stanisław M. Piętka OFMConv (Niepokalanów)

Komisja Rewizyjna

Ks. dr Wacław Siwak (Przemyśl) – przewodniczący
S. mgr lic. Maria Kajdan (Mariówka)
S. mgr Alicja Wilczko (Wrocław)

Zgodnie z art. 1 § 2 Statutu PTM, podczas 299 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, obradującego w Gnieźnie w dniu 24 kwietnia 1999 roku, dokonano zatwierdzenia przewodniczącego PTM.