01: W maryjnej szkole komunii

W maryjnej szkole komunii. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej.

Redakcja naukowa: ks. Szymon Stułkowski
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2011
Stron: 140
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-7516-429-9

To praktyczna pomoc dla duszpasterzy na czas pieszych czy autokarowych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, odpustów maryjnych, a także pracy ze wspólnotami żywego różańca oraz innymi grupami duszpasterskimi. Zawiera konferencje, wprowadzenia do Apelu Jasnogórskiego, rozważania różańcowe, drogę krzyżową oraz modlitwy i pieśni maryjne. Celem tej publikacji jest pogłębienie maryjnej duchowości tych osób, które wybrały taką drogę pobożności, oraz zainteresowanie taką formą życia duchowego tych wszystkich, którym jest ona mało znana.

Do pobrania
zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Wprowadzenie (Ks. Szymon Stułkowski)

zob. PDF – Nowenna

 • Konferencja 1: Ojcostwo Boga – fundamentem naszej komunii międzyludzkiej. Maryja jako umiłowana Córa Ojca i nasza Siostra w wierze (Ks. Adam Rybicki)
 • Konferencja 2: Komunia z Bogiem fundamentem domu-Kościoła. Maryja – wzorem komunii z Bogiem i ludźmi (Horyzontalny wymiar wspólnoty wiernych) (Stanisław Piętka OFMConv)
 • Konferencja 3: Kościół Domem, w którym mieszka i którym kieruje Duch Święty. Maryja – napełniona i zjednoczona z Duchem Świętym – obrazem i wzorem Kościoła (Marian Kowalczyk SAC)
 • Konferencja 4: Święta Rodzina wzorem Kościoła domowego – komunii międzyludzkiej, budowanej na mocy Boga. Maryja wzorem Żony, Matki i Dziewicy. Św. Józef wzorem Mężczyzny, Męża, Ojca (Monika Waluś)
 • Konferencja 5: Maryja wzorem prawdziwego, duchowego pokrewieństwa uczniów Jezusa (Grzegorz M. Bartosik OFMConv)
 • Konferencja 6: Rola Maryi jako Matki Kościoła w budowaniu i podtrzymywaniu komunii w Kościele (Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv)
 • Konferencja 7: Konkretna służba jako kluczowy wymiar budowania komunii międzyludzkiej. Maryja wzorem wrażliwości na potrzeby człowieka i konkretnej służby bliźniemu (Anna Gąsior)
 • Konferencja 8: Różaniec – syntezą tożsamości komunijnej (Karol Klauza)
 • Konferencja 9: Maryja Królowa Polski w dziejach Kościoła i Narodu w Polsce (Ks. Janusz Królikowski)
zob. PDF – Apel Jasnogórski (Monika Waluś)

 • Dzień 1: Ojcostwo Boga – fundamentem naszej komunii międzyludzkiej. Maryja jako umiłowana Córa Ojca i nasza Siostra w wierze
 • Dzień 2: Komunia z Bogiem fundamentem domu, jakim jest Kościół. Maryja – wzorem komunii z Bogiem
 • Dzień 3: Kościół Domem, w którym mieszka i którym kieruje Duch Święty. Maryja – napełniona i zjednoczona z Duchem Świętym – obrazem i wzorem Kościoła
 • Dzień 4: Święta Rodzina wzorem Kościoła domowego – komunii międzyludzkiej, budowanej na prymacie Boga. Maryja wzorem Żony, Matki i Dziewicy. Św. Józef wzorem Męża i Ojca
 • Dzień 5: Prawdziwa komunia to prymat więzów duchowych nad więzami krwi. Maryja jako wzór bycia „Matką i prawdziwą krewną Jezusa”
 • Dzień 6: Rola Maryi jako Matki Kościoła w budowaniu i podtrzymywaniu komunii w Kościele
 • Dzień 7: Konkretna służba jako kluczowy wymiar budowania komunii międzyludzkiej. Maryja wzorem wrażliwości na potrzeby człowieka i konkretnej służby bliźniemu
 • Dzień 8: Różaniec – syntezą tożsamości komunijnej
 • Dzień 9: Rola Maryi, Królowej Polski, w budowaniu komunii Narodu i Kościoła w Polsce
zob. PDF – Maryja na Drodze Krzyżowej (Ks. Marek Chmielewski)

zob. PDF – Rozważania różańcowe I (Stanisław Przepierski OP)

zob. PDF – Rozważania różańcowe II

 • Maryja budująca nową komunię międzyludzką
 • Prawdziwa miłość otwiera na Boga i buduje międzyludzkie więzi
zob. PDF – Modlitwy i pieśni maryjne

zob. PDF – Pieśni

zob. PDF – Spis treści

02. Maryjny kształt świadectwa wiary

Maryjny kształt świadectwa wiary. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej.

Redakcja naukowa: ks. Szymon Stułkowski
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2012
Stron: 170
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-7516-521-0

To publikacja zawierająca pomoce duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej. Staje się ona propozycją pastoralną na czas ogłoszonego przez Benedykta XVI Roku Wiary, a także na ostatni rok ogólnopolskiego Programu duszpasterskiego Kościół domem i szkołą komunii (2010-2013), którego hasłem są słowa: Być solą ziemi (2012/2013). Autorzy publikowanych tekstów, członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, z jednej strony naukowo zajmują się tematyką mariologiczną, z drugiej zaś – mają własne doświadczenie pobożności maryjnej oraz są jej obserwatorami w praktyce duszpasterskiej Kościoła w Polsce. Publikacja, przygotowana we współpracy z Komisją Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, zawiera dziewięć konferencji oraz rozważań na czas Apelu Jasnogórskiego, medytacje tajemnic różańca i stacji Drogi Krzyżowej, propozycje biblijnych nabożeństw maryjnych, a także modlitwy i pieśni maryjne, które mogą być wykorzystane podczas pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, odpustów oraz w pracy formacyjnej w grupach duszpasterskich.

Do pobrania
zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Wprowadzenie (Ks. Szymon Stułkowski)

zob. PDF – Nowenna

 • Konferencja 1: Błogosławiona, która uwierzyła (Ks. Teofil Siudy)
 • Konferencja 2: Wiara z łaski (Gratia plena) (Anna Gąsior)
 • Konferencja 3: Wiara ze Słowa Bożego (Dziewica Słuchająca i Posłuszna) (Stanisław Piętka OFMConv)
 • Konferencja 4: Wiara uwielbiająca – Magnificat (Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv)
 • Konferencja 5: Dziewica wierna (Towarzyszka Odkupiciela) (Ks. Adam Rybicki)
 • Konferencja 6: Virgo potens – Niewiasta mężna (Stanisław Przepierski OP)
 • Konferencja 7: Maryja – światłem, solą i zaczynem (Kazimierz Pek MIC)
 • Konferencja 8: Dziewica wstawiająca się (wiara z innymi i wstawiennictwo za innych) (Monika Waluś)
 • Konferencja 9: Wiara wypełniona (Wniebowzięta) (Marian Kowalczyk SAC)
zob. PDF – Apel Jasnogórski (Ks. Jerzy Karbownik)

 • Dzień 1: Błogosławiona, która uwierzyła
 • Dzień 2: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą (Łk 1,28)
 • Dzień 3: Wiara ze Słowa Bożego
 • Dzień 4: Wiara – uwielbiająca
 • Dzień 5: Dziewica wierna
 • Dzień 6: Dziewica mocna
 • Dzień 7: Być jak Maryja „solą ziemi”
 • Dzień 5: Dziewica wstawiająca się
 • Dzień 9: Wiara wypełniona
zob. PDF – Droga Krzyżowa: Z Maryjną wiarą na Drodze Krzyżowej (Danuta Mastalska)

zob. PDF – Rozważania różańcowe: Aby być solą ziemi. Różaniec szkołą cnót chrześcijańskich (S. Anna Kawa OSU)

zob. PDF – Rozważania różańcowe: Maryjne świadectwo wiary w Jasnogórskich Ślubach Narodu (Stanisław Przepierski OP)

zob. PDF – Nabożeństwa Słowa Bożego

Panna radosna. Radość ludzi powołanych przez Boga (Monika Waluś)
Królowa pokoju. Moc na drodze powołania (Monika Waluś)
Maryjo, chwal z nami Pana obecnego wśród nas (propozycja nabożeństwa) (Ks. Wacław Siwak)

zob. PDF – Modlitwy i pieśni maryjne

zob. PDF – Pieśni

zob. PDF – Spis treści

03. Z Maryją wierzymy w Syna Bożego

Z Maryją wierzymy w Syna Bożego. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej.

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2013
Stron: 196
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-7516-619-4

Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Mariologów Polskich pod patronatem Komisji Duszpasterstwa KEP w celu pogłębienia pobożności maryjnej w kontekście tematu Programu duszpasterskiego Wierzę w Syna Bożego. Zawiera 9 konferencji, wprowadzenia do Apelu Jasnogórskiego, rozważania różańcowe i drogi krzyżowej, nabożeństwa oraz modlitwy i śpiewy maryjne. To bardzo pomocne opracowanie w przygotowaniu pielgrzymek do sanktuariów Matki Bożej, odpustów maryjnych, a także w formacji Wspólnot Żywego Różańca.

Do pobrania
zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Spis treści

zob. PDF – Wprowadzenie (ks. Marian Kowalczyk SAC)

zob. PDF – Nowenna

 • Konferencja 1: Dar wiary – uprzedzająca inicjatywa Boga i ludzka odpowiedź (Anna Gąsior)
 • Konferencja 2: Matka – Uczennica Pańska (Maryjny wzór wiary w słuchaniu słowa Bożego i modlitwie) (Karol Klauza)
 • Konferencja 3: Współpraca Maryi ze zbawczym dziełem Chrystusa przez wiarę (Anna Gąsior)
 • Konferencja 4: Próba wiary Maryi w przyjęciu i wypełnieniu „drugiego” zwiastowania (Postawa Maryi w tajemnicy Ofiarowania i dosłowne spełnienie proroctwa
 • Symeona pod Krzyżem na Kalwarii) (Monika Waluś)
 • Konferencja 5: Maryja – Przewodniczka na drodze wiary (Gwiazda przewodnia w ciemnej nocy wiary) (Monika Waluś)
 • Konferencja 6: Panna wierna (Ks. Janusz Królikowski)
 • Konferencja 7: Maryja jako uosobienie i ikona wiary Kościoła (Wymowa tytułu Matka Kościoła) (Karol Klauza)
 • Konferencja 8: Z Dziewiczą Matką Chrystusa Kościół realizuje swoje macierzyństwo (Ks. Teofil Siudy)
 • Konferencja 9: Maryja obrazem wiary każdego wierzącego i całego Kościoła (Ks. Janusz Królikowski)
zob. PDF – Apel Jasnogórski (Ks. Jerzy Karbownik)

 • Dzień 1: Poczęcie Chrystusa przez wiarę
 • Dzień 2: Matka Uczennica Pańska
 • Dzień 3: Współpraca Maryi ze zbawczym dziełem Chrystusa przez wiarę
 • Dzień 4: Próba wiary Maryi w przyjęciu i wypełnieniu „drugiego” Zwiastowania
 • Dzień 5: Maryja przewodniczką na drodze pielgrzymowania ludu Bożego w wierze
 • Dzień 6: Maryja – Arka Nowego Przymierza
 • Dzień 7: Maryja jako uosobienie i ikona wiary Kościoła
 • Dzień 8: Świadectwo wiary w całkowitym zawierzeniu
 • Dzień 9: Macierzyństwo Kościoła w Duchu Świętym
zob. PDF – Droga Krzyżowa

 • Maryjne uosobienie wiary na Drodze Krzyżowej (Ks. Józef Waśniowski)

Rozważania różańcowe

zob. PDF – Żyć w świetle wiary z Maryją (Danuta Mastalska)

zob. PDF – Różaniec dla niemających czasu (S. Anna Kawa OSU)

zob. PDF – Miłość na co dzień owocem wiary w Syna Bożego. Rozważanie ze Sługą Bożym Kardynałem Stefanem Wyszyńskim (S. Anna Kawa OSU)

 • Dzień 1: Jesteśmy z miłości i dla miłości
 • Dzień 2: Krzyż Chrystusa sztandarem miłości
 • Dzień 3: Niezwykła delikatność, subtelność i dyskrecja prawdziwej miłości
 • Dzień 4: Lekcja przebaczenia i zapomnienia – Miłość nie pamięta urazy
 • Dzień 5: Dynamizm Bożej miłości
 • Dzień 6: „We wszystkim i ponad wszystko miłując”
 • Dzień 7: Miłować nieprzyjaciół
 • Dzień 8: Umieć dobrze miłować… przyjaciół
 • Dzień 9: Nadprodukcja słowa, niedorozwój miłości
zob. PDF – Nabożeństwa Słowa Bożego

 • „Błogosławiona między niewiastami”. (O obecności Maryi i kobiet w życiu Chrystusa podczas Męki, śmierci i po zmartwychwstaniu) (Monika Waluś)
 • „Panna wierna”. (O znaczeniu wierności dla nas samych i oczyszczaniu obrazu Boga) (Monika Waluś)
zob. PDF – Rozważanie końcowe (Ks. Jerzy Karbownik)

zob. PDF – Modlitwy i pieśni maryjne

Modlitwy

zob. PDF – Pieśni maryjne

04: Maryjne wezwanie do nawrócenia

Maryjne wezwanie do nawrócenia. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej.

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2014
Stron: 174
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-7516-812-9

Nakładem Wydawnictwa Święty Wojciech ukazały się Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej „Maryjne wezwanie do nawrócenia”. Temat roku duszpasterskiego 2014-2015 „Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” przywołuje m. in. Orędzie Matki Bożej z Fatimy, a dokładnie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Z tej racji opracowana pozycja będzie bardzo pożyteczną pomocą w prowadzeniu nabożeństw maryjnych, zawiera bowiem gotowe konspekty, w tym również konspekty nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca. Pozycję przygotowało Polskie Towarzystwo Mariologiczne pod patronatem Komisji Duszpasterstwa KEP.

Do pobrania
zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Wprowadzenie (ks. Marian Kowalczyk SAC)

zob. PDF – Nowenna

 • Konferencja 1: Opatrznościowa rola Maryi na drodze usprawiedliwienia grzesznika (Ks. Janusz Królikowski)
 • Konferencja 2: Maryjne wezwania do pokuty i wierności Ewangelii w świetle Fatimy (Ks. Wacław Siwak)
 • Konferencja 3: Maryjny ideał kształtowania postawy dziecięctwa Bożego (Danuta Mastalska)
 • Konferencja 4: Przyoblekanie się w Chrystusa na wzór Maryi (Anna Gąsior)
 • Konferencja 5: Maryjne świadectwo przemiany życia w mocy Ducha Świętego (prof. Karol Klauza)
 • Konferencja 6: Maryjny wzór słuchania i wypełniania Słowa Bożego (Anna Gąsior)
 • Konferencja 7: Maryjny wymiar aktualizacji paschalnego orędzia zbawienia (Ks. Janusz Królikowski)
 • Konferencja 8: Inspiracyjność macierzyństwa Maryi w dobie ponowoczesnej (Ks. Wacław Siwak)
 • Konferencja 9: Współcierpienie z Maryją za grzechy świata (prof. Karol Klauza)
zob. PDF – Apel Jasnogórski (Ks. Jerzy Karbownik)

 • Dzień 1: Maryjo, prowadź nas pod Krzyż!
 • Dzień 2: Matko Miłosierdzia módl się za nami!
 • Dzień 3: Maryjo, ucz nas być dziećmi Boga!
 • Dzień 4: Maryjo, Matko i Królowo odziana szatą łaski
 • Dzień 5: Wypraszaj nam łaskę przemiany w mocy Ducha
 • Dzień 6: Maryjo, pomagaj nam stawać się nowymi ludźmi, abyśmy mogli stawać się świątyniami dla Twego Syna
 • Dzień 7: Maryjo, daj nam przeżywać radość ze Zmartwychwstania w naszym codziennym życiu
 • Dzień 8: Maryjo, Święta Boża Rodzicielko
 • Dzień 9: Maryjo, daj nam łaskę zbawiennego cierpienia pod krzyżem, gdzie Bóg odkupił świat z jego grzechów

W duchu Fatimy

zob. PDF – Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca (ks. Krzysztof Czapla SAC)

zob. PDF – Rozważania tajemnic różańca św. na pięć pierwszych sobót miesiąca (oprac. ks. Andrzej Gładysz SAC)

zob. PDF – Medytacje pierwszosobotnie (ks. Krzysztof Czapla SAC)

zob. PDF – Droga krzyżowa – Męka Chrystusa widziana oczyma Maryi (o. dr Stanisław Przepierski OP)

zob. PDF – Nabożeństwa Słowa Bożego (ks. Franciszek Gomułczak SAC)

zob. PDF – Matka zatroskana. Wołanie o pokutę

zob. PDF – Spis treści

05: Maryjny kształt nowego życia w Chrystusie

Maryjny kształt nowego życia w Chrystusie. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej.

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2015
Stron: 158
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-7516-891-4

Wpisując się w program duszpasterski 2015-2016, który prowadzi do przeżycia w wierze 1050. rocznicy Chrztu Polski, oddajemy do rąk wyznawców Chrystusa dodatek maryjny, w którym wskazujemy na kształt nowego życia w Chrystusie. Wśród rozważań pochylimy się nad postacią Maryi jako Matki nowego życia w tajemnicy Wcielenia oraz ukazującej nowe życie pod Krzyżem Chrystusa. Poza dziewięcioma konferencjami, które mogą być wykorzystane podczas pielgrzymek, nabożeństw nowennowych czy w innych okolicznościach, proponujemy dostosowane tematycznie do konferencji rozważania apelowe, a także refleksje na temat życia nowością chrztu. Na uwagę zasługują teksty służące rozważaniu tajemnic różańcowych oraz drogi krzyżowej, skoncentrowanych na maryjno-eklezjalnym kształcie nowego życia w Chrystusie. Mając na uwadze obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski 3 maja 2016 roku na Jasnej Górze, tegoroczną publikację ubogaciliśmy nowenną przed uroczystością Jubileuszową NMP Królowej Polski. Jak zwykle zwieńczeniem tych materiałów jest propozycja nabożeństw słowa Bożego. Pozycję przygotowało Polskie Towarzystwo Mariologiczne pod patronatem Komisji Duszpasterstwa KEP.

Do pobrania
zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Wprowadzenie (ks. Marian Kowalczyk SAC)

zob. PDF – Nowenna

 • Konferencja 1: Maryja matką nowego życia w tajemnicy Wcielenia (Anna Gąsior)
 • Konferencja 2: Maryja ukazująca nowe życie pod krzyżem Chrystusa (Ks. Janusz Królikowski)
 • Konferencja 3: Maryja uosobieniem nowego życia w tajemnicy Wieczernika (Ks. Janusz Królikowski)
 • Konferencja 4: Maryja patronką nowego życia w rodzinie (Janusz Kumala MIC)
 • Konferencja 5: Maryjny wymiar nowego życia na mocy łaski chrztu świętego (Janusz Kumala MIC)
 • Konferencja 6: Maryja wzorem życia radami ewangelicznymi (Danuta Mastalska)
 • Konferencja 7: Maryjny wzór życia duchowego (Ks. Marek Chmielewski)
 • Konferencja 8: Maryja świadkiem nowego życia w chorobie i cierpieniu (Karol Klauza)
 • Konferencja 9: Maryjny sens nowego życia w perspektywie wieczności (Karol Klauza)
zob. PDF – Apel Jasnogórski (Ks. Jerzy Karbownik)

 • Dzień 1: Maryja Matką nowego życia w tajemnicy Wcielenia
 • Dzień 2: Maryja ukazująca nowe życie pod krzyżem Chrystusa
 • Dzień 3: Maryja uosobieniem nowego życia w tajemnicy Wieczernika
 • Dzień 4: Maryja patronką nowego życia w rodzinie na wzór Nazaretu
 • Dzień 5: Maryjny wymiar nowego życia na mocy łaski chrztu świętego
 • Dzień 6: Maryja wzorem życia radami ewangelicznymi
 • Dzień 7: Maryjny ideał życia w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem
 • Dzień 8: Maryja świadkiem nowego życia w chorobie i cierpieniu
 • Dzień 9: Maryjny sens nowego życia w perspektywie wieczności
zob. PDF – Droga Krzyżowa (ks. Franciszek Gomułczak SAC)

zob. PDF – Rozważania różańcowe: Maryjno-eklezjalny kształt nowego życia w Chrystusie w tajemnicach różańcowych (o. Stanisław Piętka OFMConv)

zob. PDF – Chrześcijaninem być…

 • Życie nowością chrztu (o. Ryszard M. Żuber OFMConv)
 • Chrzest – otwarcie na miłość…
zob. PDF – Nabożeństwa Słowa Bożego (ks. Marian Kowalczyk SAC)

 • Chrzest źródłem nowego życia w Chrystusie
 • Symbolika wody i białej szaty
 • Nowenna przed uroczystością jubileuszową
 • Nowenna przed uroczystością jubileuszową (Ks. Janusz Królikowski)
zob. PDF – Spis treści

06. Z Maryją głosimy Chrystusa i Jego Ewangelię

Z Maryją głosimy Chrystusa i Jego Ewangelię. Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej.

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC
Wydawca: Wydawnictwo Święty Wojciech
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2016
Stron: 142
Format: 145 x 205 mm
Oprawa: spiralna, miękka
ISBN: 978-83-8065-031-2

Przystępując do lektury tegorocznych materiałów duszpasterskich służących kształtowaniu pobożności maryjnej, starajmy się ze wszech miar być wiarygodnymi świadkami i wielkodusznymi głosicielami Chrystusa, wnosząc swój wkład w wielkie dzieło nowej ewangelizacji. Pamiętajmy przy tym, że pierwszym warunkiem autentycznego głoszenia Ewangelii jest osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, który pozostaje na wieki żyjącym Panem i Zbawicielem całego rodzaju ludzkiego.

Do pobrania
zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Wprowadzenie (ks. Marian Kowalczyk SAC)

zob. PDF – Nowenna

 • Konferencja 1: Maryja jako pierwsza Ewangelizatorka (Monika Waluś)
 • Konferencja 2: Naśladowanie Maryi jako dziewicy nawiedzenia (Anna Gąsior)
 • Konferencja 3: Maryjne wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię (Ks. Janusz Królikowski)
 • Konferencja 4: Kontemplować i głosić z Maryją miłość Boga wcielonego w Jezusie Chrystusie (Ks. Janusz Królikowski)
 • Konferencja 5: Maryja obrazem człowieka działającego pod natchnieniem Ducha Świętego (Anna Gąsior)
 • Konferencja 6: Uwielbienie wraz z Maryją wielkich zbawczych dzieł Boga (Monika Waluś)
 • Konferencja 7: Owoce ewangelizacyjne posoborowego kultu Maryi jako Matki Kościoła (Marian Kowalczyk SAC)
 • Konferencja 8: Co to znaczy głosić Chrystusa w duchu MI? (Stanisław Piętka OFMConv)
 • Konferencja 9: Wytrwanie z Maryją w świadczeniu o Chrystusie aż po krańce ziemi (Monika Waluś)
zob. PDF – Apel Jasnogórski (Ks. Jerzy Karbownik)

 • Dzień 1: Maryja jako pierwsza Ewangelizatorka
 • Dzień 2: Naśladowanie Maryi, dziewicy nawiedzenia
 • Dzień 3: Maryjne wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię
 • Dzień 4: Kontemplowanie i głoszenie Kościołowi i światu miłości Boga wcielonego w Jezusie
 • Dzień 5: Maryja obrazem człowieka działającego pod natchnieniem Ducha Świętego
 • Dzień 6: Uwielbienie wraz z Maryją wielkich zbawczych dziel Boga
 • Dzień 7: Owoce ewangelizacyjne posoborowego kultu Maryi jako Matki Kościoła
 • Dzień 8: Co to znaczy głosić Chrystusa w duchu MI?
 • Dzień 9: Wytrwanie z Maryją aż do końca w byciu świadkami aż po krańce ziemi
zob. PDF – Droga Krzyżowa: Rozważania Drogi Krzyżowej w podzięce za 1050 rocznicę Chrztu Polski (Stanisław Piętka OFMConv)

zob. PDF – Rozważania różańcowe: Jak z Maryją głosić Jezusa i Jego Ewangelię (Ryszard M. Żuber OFMConv)

zob. PDF – Nabożeństwa Słowa Bożego (Monika Waluś)

Wraz z Maryją nieść Chrystusa i Jego Ewangelię
Maryjna szkoła dziękczynienia i uwielbienia za powołanie do wielkich dzieł Boga
Świadczenie z Maryją o zbawczych dziełach Chrystusa

zob. PDF – Spis treści

07: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018.

Redakcja naukowa: Marian Kowalczyk SAC
Wydawca: Instytut Gość Media
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2017
Stron: 120
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-946558-4-6

Nowy program duszpasterski jest kontynuacją czteroletniego cyklu chrzcielnego, realizowanego w Kościele polskim w minionych latach. I tak jak w minionych latach, w imieniu PTM został przygotowany do tego programu Zeszyt maryjny, który zawiera homilie na uroczystości i święta maryjne, dziewięć konferencji, przeznaczonych przede wszystkim na pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, zwłaszcza na Jasną Górę, lub na dziewięciodniowe nowenny przed odpustami lub innymi uroczystościami maryjnymi. Proponujemy też pięć wersji rozważań różańcowych.

Do pobrania
zob. PDF – Strony tytułowe

zob. PDF – Wprowadzenie (Marian Kowalczyk SAC)

Homilie na święta i uroczystości maryjne (Marian Kowalczyk SAC)

zob. PDF
 • 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 • 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego
 • 25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
zob. PDF
 • 3 maja – uroczystość NMP Królowej Polski
 • 31 maja – święto Nawiedzenia NMP
 • Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – święto NMP Matki Kościoła
 • 15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP
 • 26 sierpnia – uroczystość NMP Częstochowskiej
 • 8 września – święto Narodzenia NMP
 • 8 grudnia – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Konferencje (Łukasz Krzysztofka)

 • zob. PDF – Konferencja 1: Z Maryją w przyszłość
 • zob. PDF – Konferencja 2: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie i wcielenie Jezusa
 • zob. PDF – Konferencja 3: Gody w Kanie Galilejskiej – Maryja obecna i czuwająca, choć niedostrzegalna
 • zob. PDF – Konferencja 4: Ukrzyżowanie Jezusa – Maryja cierpiąca pod krzyżem
 • zob. PDF – Konferencja 5: Zmartwychwstanie Pana Jezusa – Maryja jako świadek chwały Bożej
 • zob. PDF – Konferencja 6: Wieczernik – Zesłanie Ducha Świętego – Maryja towarzysząca apostołom
 • zob. PDF – Konferencja 7: Maryja jako wzór kobiety i matki
 • zob. PDF – Konferencja 8: Maryja – Matka obecna w tajemnicy Kościoła
 • zob. PDF – Konferencja 9: Zwieńczenie maryjnego pielgrzymowania

Rozważania różańcowe (oprac. Ks. dr Marek Dziewiecki, Marian Kowalczyk SAC, Stanisław Piętka OFMConv, Ks. Dariusz Przybyszewski SAC)

zob. PDF – Spis treści