Publikacje Polskiego Towarzystwa Mariologicznego można nabyć na dwa sposoby:

1. Przesyłając zamówienie:

  • poprzez e-mail na adres: ptmar@o2.pl
  • listownie na adres:
    Polskie Towarzystwo Mariologiczne
    ul. Św. Barbary 41
    42-200 Częstochowa
  • telefonicznie: tel./ fax.: +48 34 361 16 25

2. Kupując publikacje PTM w następujących Księgarniach:

Częstochowa
Księgarnia Claramontana
ul. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
tel. +48 34 377 74 35

Kraków
Księgarnia Katolicka Rhema
ul. Lubicz 10
31-504 Kraków
tel./fax +48 12 429 46 72

Niepokalanów
96-515 Teresin
tel. +48 46 864 21 62

Warszawa
Księgarnia na Miodowej
ul. Miodowa 17/19
00-246 Warszawa
tel. +48 22 531 72 13; +48 22 531 72 17