Polskie Towarzystwo Mariologiczne zorganizowało dotychczas następujące ogólnopolskie Sympozja Mariologiczne:

 • Trójca Święta a Maryja – Częstochowa, 6-8 września 1999 roku
 • Mariologia na przełomie wieków – Niepokalanów, 27-28 października 2000 roku
 • Przez Jezusa do Maryi – Licheń, 26-27 października 2001 roku
 • Maryjne orędzie z Gietrzwałdu – Gietrzwałd 13-15 września 2002 roku
 • Odkrywanie różańca – Kraków, 24-25 kwietnia 2003 roku
 • Niepokalana Matka Chrystusa – Lublin, 23-24 kwietnia 2004 roku
 • Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie – Niepokalanów, 15-17 października 2004 roku
 • Zwycięstwo przychodzi przez Maryję – Jasna Góra, 18-19 listopada 2005 roku
 • Na polskiej drodze maryjnej – Pasierbiec, 21-22 października 2006 roku
 • Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku – Częstochowa, 19-20 września 2008 roku
 • Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna – Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 roku
 • Oto Matka Twoja. Maryja w życiu kapłana – Bochnia 23-24 września 2010 roku
 • Maryjny kształt świadectwa – Częstochowa, 22-24 września 2011 roku
 • Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej – Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 roku
 • Wierzyć z Maryją i jak Maryja– Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 19-21 września 2013 roku
 • Ikona maryjna w życiu Kościoła– Częstochowa, 10-12 września 2014 roku
 • Razem z Maryją dziękujemy za dar Chrztu Świętego – Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim, 9-11 września 2015 roku
 • Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo– Gidle-Jasna Góra, 4-6 października 2016 roku
 • Fatima w Bożym planie zbawienia. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny, Zakopane-Krzeptówki, 13-17 września 2017 roku
 • Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu, 22-23 października 2018 roku
 • Maryjność w Kościele i mariologia w teologii, Częstochowa, 12-13 września 2019 roku
 • Moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Aktualność kultu Niepokalanego Serca Maryi, Skarżysko-Kamienna, 17 grudnia 2022 roku
 • „Ecclesia semper renovanda”. Odnowa Kościoła w perspektywie mariologicznej, Kodeń, 28-30 września 2023 roku

Z każdego sympozjum wydawana jest pozycja książkowa w serii Biblioteka Mariologiczna.