Opłata rocznej składki członkowskiej

Roczną składkę członkowską w wysokości 70,- zł (słownie: siedemdziesiąt złotych), a także wpisowe w wysokości 30,- zł (słownie: trzydzieści złotych) można uiścić na dwa sposoby (nie akceptujemy przekazów pocztowych!):

  • gotówką u skarbnika Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zwłaszcza podczas dorocznych sympozjów i Zebrania Plenarnego;
  • przelewem na konto w banku PKO BP numer: 89 1020 1664 0000 3002 0152 9320.

Można to uczynić wypełniając (czerwony) formularz przelewu (dostępny na poczcie), albo wygenerować go posługując się witryną https://drukiprzelewu.pl/transfer_payment
Po otwarciu strony należy wybrać: wpłata/przelew, a następnie wypełnić puste pola. Następnie kliknąć jedną z opcji: Generuj druk prosty lub Generuj druk 2x, zapisać na dysku w wybranym miejscu i wydrukować.