Deklaracja członkowska do wypełnienia

Czcigodni Członkowie oraz Kandydaci na członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.
Poniżej został umieszczony formularz członkowski PTM, zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu zarządu w dniu 23 kwietnia 2010 roku w Częstochowie. Uprzejmie proszę, aby zarówno obecni członkowie jak i kandydaci na członków PTM wypełnili ten formularz. Oczywiście członkowie nie muszą wypełniać tej części mówiącej o rekomendacji.

Formularz jet dostępny w dwóch wersjach: DOC do programu Word oraz w wersji PDF. Proszę wypełnić w obu wersjach.

Wersję DOC otwieramy w programie Word i wypełniamy pola. Następnie zapisujemy ją pod nazwą swojego nazwiska i imienia (np. KowalskiJan.doc) i przesyłamy na adres Przewodniczącego PTM: cechaem@gmail.com

Wersję PDF należy wydrukować i wypełnić ręcznie, uzyskać od dwóch członków zwyczajnych stosowną rekomendację i odesłać pocztą na adres Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego należy:

  • wpłacić wyłącznie przelewem jednorazowo wpisowe w wysokości 30,- zł (tytuł wpłaty: Wpisowe)
  • wpłacić roczną składkę w wysokości 70,- zł (tytuł wpłaty: Składka członkowska + rok, którego dotyczy wpłata)

Numer konta do wpłat: PKO BP nr 89 1020 1664 0000 3002 0152 9320.

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja DOC – Deklaracja w formacie MS Word (DOC)

Deklaracja PDF – Deklaracja w formacie Acrobat Reader (PDF)