ADAM A., Dogmat Niepokalanego Poczęcia Maryi w posoborowej teologii słowackiej, BM 7, s. 209-219.

ADASZKIEWICZ M. M., Wkład Rycerstwa Niepokalanej w krzewienie dogmatu Niepokalanego Poczęcia na przykładzie czasopisma „Rycerz Niepokalanej”, BM 8, s. 125-136.

Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi z okazji 1050-lecia Chrztu Polski (propozycja), BM 18, s. 135-136.

BALCEREK G., Ku Bogu z Maryją. Homilia wygłoszona w dniu 9 września 2015 roku, BM 19, s. 11-14.

BALTER L., Tajemnica Trójcy Świętej w Akatyście ku czci Bogarodzicy, BM 1, s. 281-297.

BALTER L., Trójca Święta a Maryja w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej († 1938), BM 3, s. 43-58.

BALTER L., Trzy pielgrzymki do Fatimy, BM 3, s. 157-167.

BALTER L., Przez Jezusa do Maryi w orędziach Jezusa, BM 4, s. 91-111.

BALTER L., Gietrzwałd – polskie Lourdes?, BM 5, s. 91-103.

BALTER L., Profetyczne przesłanie Jasnej Góry, BM 9, s. 23-40.

BALTER L., Mariofanie w historii i życiu Kościoła. Refleksja po XXII Między–narodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Lourdes, BM 12, s. 121-135.

BARTOSIK G. M., Przybytek Ducha Świętego. Relacja Duch święty – Maryja według Pisma Świętego i Ojców Kościoła, BM 2, s. 47-65.

BARTOSIK G. M., Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte, BM 2, s. 149-165.

BARTOSIK G. M., Relacja Duch Święty – Maryja w liturgii Mszy świętej, BM 2, s. 217-236.

BARTOSIK G., Słowo powitania Ojca Prowincjała Grzegorza Bartosika, BM 3, s. 7-8.

BARTOSIK G., Słowo na otwarcie sympozjum (I), BM 8, s. 9-10.

BARTOSIK G. M., „Niepokalana – oto nasz Ideał”, BM 8, s. 351-354.

BARTOSIK G. M., Wokół tematyki objawień maryjnych, BM 12, s. 139-145.

BARTOSIK G. M., KARBOWNIK J., Wprowadzenie, BM 13, s. 5-7.

BARTOSIK G. M., Podziękowanie oraz wręczenie Księgi Pamiątkowej Ks. Dr. Teofilowi Siudemu, inicjatorowi i wieloletniemu Przewodniczącemu PTM z racji 10-lecia Towarzystwa, BM 13, s. 17-20.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 14, s. 5.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 14, s. 7-8.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 15, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 15, s. 7-9.

BARTOSIK G. M., Maryja jako nasz wzór w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (KK 63), BM 15, s. 13-25.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 16, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 16, s. 7-9.

BARTOSIK G. M., Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4-9 września 2012), BM 16, s. 11-16.

BARTOSIK G. M., Mariologia i pneumatologia. tematy wspólne i kwestie dyskutowane, BM 16, s. 21-59.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 17, s. 7-8.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 17, s. 11-13.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 18, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 19, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Maryja na straży polskiej tożsamości chrześcijańskiej, BM 19, s. 47-83.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 20, s. 9-10.

BARTOSIK G. M., Rozważanie Apelu Jasnogórskiego, 4 października 2016 roku, BM 20, s. 41-42.

BARTOSIK G. M., Królewska służba Maryi, BM 20, s. 57-75.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 21, s. 9-10.

BARTOSIK G. M., Podsumowanie i zakończenie części naukowej Kongresu, BM 21, s. 305-308.

BARTOSIK G., Mariologia w służbie Narodu, BM 22, s. 139-162.

BARTOSIK G. M., Mariologia polska i kult maryjny wobec wyzwań współczesności, BM 23, s. 83-102.

BARTOSZEWSKI G., Trójca Święta a Maryja w pismach bł. Honorata Koźmińskiego, BM 1, s. 339-350.

BATOR Z., Maryja i tajemnica miłosierdzia w świętych wizerunkach (na wybranych przykładach) , BM 13, s. 61-74.

BATOR Z., Katechetyczno-pedagogiczne funkcje wizerunków maryjnych, BM 18, s. 53-77.

BENEDYKT XVI, Ojciec święty Benedykt XVI do mariologów, BM 16, s. 151-153.

BOLEWSKI J., Maryja w królestwie Syna i Ducha, BM 1, s. 165-185.

BRZOZOWSKI K., Różaniec w sanktuarium w Gietrzwałdzie, BM 6, s. 137-143.

BUDZIK S., Perspektywy mariologii i kultu maryjnego w świetle uchwał II Synodu Plenarnego, BM 10, s. 131-138.

CÁRDENAS E., Maryjny charakter doksologii uczniów o. Wilhelma Józefa Chaminade’a, BM 1, s. 263-280.

CÁRDENAS E., Trudności na modlitwie różańcowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w świetle listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae”, BM 6, s. 81-94.

CÁRDENAS E., Objawienie Niepokalanej w Auschwitz w ostatnim kazaniu św. Maksymiliana Kolbego lipiec 1941, BM 21, s. 265-275.

CABECINHAS C. M. P., Znaczenie Fatimy dla Kościoła i współczesnego świata, BM 21, s. 151-172.

CABECINHAS C. M. P., Fatima prowadzi do doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Homilia wygłoszona na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego, 17 września 2017 r., BM 21, s. 299-301.

CECCHIN S. M., Maryjny kontekst epoki Chrztu Polski, BM 19, s. 15-35.

CECCHIN S.M., Aktualna sytuacja mariologii. Problemy i perspektywy, BM 23, s. 67-81.

CHŁOSTA J., Barbara Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu, BM 5, s. 47-56.

CHMIELEWSKI M., Przez Jezusa do Maryi w duchowości polskiej, BM 4, s. 125-137.

CHMIELEWSKI M., Różaniec – szkołą życia duchowego na III Tysiąclecie, BM 6, s. 119-135.

CHMIELEWSKI M., Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej, BM 7, s. 87-100.

CHMIELEWSKI M., Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej, BM 8, s. 97-107.

CHMIELEWSKI M., Inspiracje maryjne we współczesnych nurtach polskiej duchowości, BM 10, s. 153-164.

CHMIELEWSKI M., Sanktuarium jako centrum formacji duchowej (rekolekcje, dni skupienia), BM 15, s. 171-174.

CHMIELEWSKI M., Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska, BM 18, s. 85-96.

CHMIELEWSKI M., Chrystologia współczesnych nabożeństw maryjnych. Dyskusja panelowa. Wprowadzenie, BM 19, s. 172-176.

CHMIELEWSKI M., Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi, BM 20, s. 77-89.

CHMIELEWSKI M., Wprowadzenie, BM 22, s. 9-10.

CHMIELEWSKI M., Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej, BM 22, s. 163-180.

CHMIELEWSKI M., Wprowadzenie, BM 23, s. 7-8.

CHMIELEWSKI M., Pobożność maryjna a nawrócenie, BM 23, s. 31-42.

CHMIELEWSKI M., Bibliografia „Biblioteki Mariologicznej” za lata 2000-2020, BM 23, s. 167-188.

CHRAPKOWSKI A., Homilia wygłoszona 5 października 2016 roku podczas Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, BM 20, s. 37-39.

CHRAPKOWSKI A., Światła Jasnej Góry na III tysiąclecie, BM 22, s. 51-69.

CIERESZKO H., Chrystocentryzm chrześcijańskiej duchowości, BM 19, s. 181.

CIERESZKO H., Rozważanie Apelu Jasnogórskiego, 4 października 2016 roku, BM 20, s. 35-36.

CIERESZKO H., Wprowadzenie w tematykę Kongresu, BM 21, s. 41-42.

CIERESZKO H., Tak Bóg umiłował świat. Homilia wygłoszona w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2017 r., BM 21, s. 285-289.

CYRAN W., „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Więź Maryi z Duchem Świętym według św. Łukasza, BM 2, s. 11-29.

CZAPLA K., Działalność i misja Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, BM 21, s. 133-148.

CZERWIK S., Zasada Przez Jezusa do Maryi w celebracji rocznego cyklu misteriów zbawienia, BM 4, s. 53-72.

CZYŻEWSKI A., Jak u kapucynów przedstawia się kult Niepokalanego Poczęcia NMP?, BM 8, s. 313-314.

DROZDEK M., Krucjata różańca rodzinnego w Polsce, BM 6, s. 149-153.

DRZAZGA J., Dekret, BM 5, s. 159-160.

Duchowe macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. (Prośba teologów polskich skierowana do Episkopatu Polski, aby podjął starania o ogłoszenie dogmatu duchowego macierzyństwa Maryi), BM 10, s. 215-267.

Dyskusja panelowa, BM 2, s. 237-252.

Dyskusja panelowa „Promieniowanie Jasnej Góry”, BM 20, s. 171-182.

Dyskusja, BM 3, s. 39-42.

Dyskusja, BM 3, s. 131-146.

Dyskusja, BM 3, s. 175-181.

FERDEK B., Maryja Matką Najwyższego Kapłana, BM 14, s. 21-28.

FERDEK B., Rozumienie obecności Maryi w Narodzie, BM 22, s. 103-114.

FRANCISZEK, Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiedziany 13 października 2013 roku w Rzymie…, BM 17, s. 9.

GARNCZARSKI S., Muzyczna ikona Maryi a wiara Kościoła, BM 17, s. 83-92.

GĄDECKI S., Słowo do uczestników Kongresu, BM 21, s. 13-14.

GĄSIOR A., Matka Boża Pocieszenia. Kontekst biblijny i perspektywy aktualizacji, BM 10, s. 185-201.

GĄSIOR A., „Cała piękna jesteś Przyjaciółko moja…”. Piękno Maryi w polskiej poezji baroku i romantyzmu, BM 13, s. 82-104.

GĄSIOR A., Maryjna kobieta w kobiecym Kościele, BM 16, s. 113-124.

GILSKI M., Maryja w pobożności pasyjnej, BM 10, s. 203-213.

GILSKI M., Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II, BM 15, s. 43-53.

Głosy w dyskusji, BM 13, s. 115-117.

GŁÓWNY KOMITET WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000, Matka Boża Fatimska w Rzymie na Jubileuszu Biskupów (komunikat prasowy), BM 3, s. 183-184.

GÓRNY G., W świetle Fatimy. Komunizm jako anty-Dekalog, BM 21, s. 215-222.

GRĘŚ S., Współpraca Maryi z Trójcą Świętą w świetle literatury posoborowej, BM 1, s. 367-375.

GROCHOLEWSKI Z., Mariologia w służbie jedności, BM 11, s. 156-159.

GROCHOLEWSKI Z., By należycie odpowiedzieć na Matczyną miłość Maryi. Przesłanie na rozpoczęcie Kongresu, BM 21, s. 39-40.

GROCHOLEWSKI Z., Modlitwa, jakiej domaga się Matka Boska Fatimska. Kazanie wygłoszone w dniu 13 września 2017 r., BM 21, s. 279-284.

GRZYWACZEWSKI J., Idea pokuty i ekspiacji za grzechy w Kościele pierwszych wieków, BM 21, s. 59-80.

HANAS Z., Dobre drzewo, przynoszące dobre owoce. Homilia wygłoszona w dniu 16 września 2017 r., BM 21, s. 295-298.

HARĘZGA S., Maryja i kapłan jako głosiciel Słowa Bożego, BM 14, s. 39-48.

HAUKE M., Treści dogmatyczne w objawieniach Anioła w Fatimie, BM 21, s. 81-90.

HESS A., Cześć dla Matki Bożej Niepokalanej w Zakonie Braci Mniejszych, BM 8, s. 310-312.

Inne głosy w dyskusji, BM 8, s. 319-323.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Różaniec w życiu Kościoła w Polsce w XX wieku, BM 6, s. 21-56.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Idee przewodnie Pierwszego Polskiego Kongresu Mariańskiego, BM 7, s. 27-47.

JABŁOŃSKI Z. S., Maryja znakiem nadziei dla Europy. Jasnogórskie inspiracje, BM 9, s. 53-70.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Inicjatywy maryjne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, BM 10, s. 37-97.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Maryjność plakatów pielgrzymek na Jasną Górę, BM 13, s. 75-81.

JABŁOŃSKI Sz. Z., Mariologia na drogach piękna w sanktuarium, BM 13, s. 118-119.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Pielgrzymki jako środowisko ewangelizacji, BM 15, s. 123-157.

JACKOWSKI A., SOŁJAN I., Gietrzwałd w systemie ośrodków pielgrzymkowych Europy i Polski, BM 5, s. 79-90.

JAN PAWEŁ II, Homilia Jana Pawła II wygłoszona na zakończenie XX Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie, 24 września 2000 r., BM 3, s. 59-62.

JANIEC Z., KARWACKI R., POTOCKI A., PRZYROWSKA Z., WOJCIESZEK K., Pozostałe głosy w dyskusji, BM 13, s. 128-136.

JANOCHA M., Matka Boska Częstochowska na Watykanie, BM 22, s. 207-234.

JASIŃSKI J., Polityczna i religijna rola ośrodka gietrzwałdzkiego w latach 1877-1914, BM 5, s. 7-28.

JEZIERSKI J., Posłowie. Znaczenie objawień gietrzwałdzkich, BM 5, s. 155-157.

JĘDRASZEWSKI M., Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Homilia wygłoszona we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 15 września 2017 r., BM 21, s. 291-294.

JUSIAK R., Sanktuaria pasyjno-maryjne miejscem formowania dojrzałej postawy religijnej, BM 1, s. 377-391.

KAJDAN M., Cześć Matki Bożej Niepokalanej w charyzmacie zgromadzeń honorackich, BM 7, s. 101-130.

KANTOR R., Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów, BM 14, s. 115-132.

KARBOWNIK J., Żywy Różaniec w praktyce duszpasterskiej dzisiaj, BM 6, s. 145-147.

KARBOWNIK J., Powitanie, BM 13, s. 11-12.

KARWACKI R., Miejsce Niepokalanej w posługiwaniu pasterskim biskupa Henryka Przeździeckiego, BM 7, s. 169-177.

KARWACKI R., Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego, BM 9, s. 171-181.

KARWACKI R., Dopowiedzenie: maryjny kształt świadectwa, BM 15, s. 187-188.

KARWALA M., Niepokalane Poczęcie w poezji polskiej od romantyzmu do współczesności, BM 8, s. 181-197.

KIJAS Z. J., Przez Jezusa do Maryi w chrystologii, BM 4, s. 73-90.

KIJAS Z. J., Św. Maksymilian Maria Kolbe Apostoł Niepokalanej, BM 8, s. 109-124.

KLAUZA K., Jasnogórskie Śluby Narodu w perspektywie teologicznej na początku XXI wieku, BM 10, s. 9-25.

KLAUZA K., Mariologia w kontekście (zamiast wstępu), BM 11, s. 5-8.

KLAUZA K., Mariofanie jako element ikonologicznej hermeneutyki teologicznej, BM 12, s. 83-93.

KLAUZA K., Głos dyskusji, BM 13, s. 120.

KLAUZA K., Motywy maryjne we współczesnych graffitti, BM 13, s. 45-60.

KLAUZA K., Recepcja posoborowej mariologii w kulturze masowej w Polsce, BM 16, s. 125-148.

KLAUZA K., Wizualizacja dogmatu chrześcijańskiego, BM 17, s. 57-60.

KLAUZA K., Kryteria teologiczne w przedstawianiu wizerunków maryjnych (kanony, zasady), BM 18, s. 33-42.

KNAPIŃSKI R., Nieznane grafiki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, BM 9, s. 71-117.

KOCHANIEWICZ B., Patrystyczna interpretacja Łk 1, 35 i jej pneumatologiczno-maryjne implikacje, BM 2, s. 31-45.

KOCHANIEWICZ B., Polska mariologia na forum Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w latach 1950-1987, BM 11, s. 23-40.

KOMISJA MARYJNA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, Maryjne vademecum duszpasterza, BM 23, s. 135-165.

KONDEFER P., Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Ruchu Światło-Życie, BM 8, s. 291-300.

KONOPKA A., Maryja – Pani Gidelska w roku Jubileuszu 500-lecia znalezienia cudownej figurki Matki Bożej, BM 20, s. 13-15.

KOPICZKO A., Objawienia gietrzwałdzkie w świetle zbiorów archiwum archidiecezji warmińskiej w Olsztynie, BM 5, s. 29-37.

KORBUSZEWSKA S., Miesięcznik „Różaniec” w służbie modlitwy różańcowej, BM 6, s. 165-167.

KOWALCZYK M., Doniosłość objawień maryjnych w potwierdzonej świętością życia odpowiedzi wiary na pełnię Objawienia w Chrystusie, BM 12, s. 159-160.

KOWALCZYK M., Maryjny wymiar apostolstwa, BM 15, s. 55-70.

KOWALCZYK M., Macierzyńskie pośrednictwo Maryi, BM 16, s. 61-74.

KOWALCZYK M., Męczeństwo wyznawców Chrystusa w kontekście wizji piekła jako skutek kryzysu wiary według pierwszej i trzeciej części Sekretu Fatimskiego, BM 21, s. 223-241.

KOWALIK K., Duch Święty a Maryja w badaniach Katedry Mariologii KUL, BM 2, s. 181-194.

KOWALIK K., Słowo na otwarcie sympozjum (II), BM 7, s. 7-8.

KOWALIK K., Virgo Immaculata – historia dogmatu, BM 7, s. 9-26.

KOZŁOWSKI B., Naśladowanie Maryi w życiu duchowym chrześcijanina. Konferencja duchowa, BM 20, s. 17-26.

KRAKOWIAK Cz., Liturgia i pobożność ludowa w sanktuarium, BM 21, s. 15-36.

KRAS J., Fatima dzisiaj, BM 3, s. 149-155.

KRÓLIKOWSKI J., Zwycięska obrona Jasnej Góry jako teologiczna interpretacja historii, BM 9, s. 159-168.

KRÓLIKOWSKI J., Królewski charakter kultu Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, BM 9, s. 183-191.

KRÓLIKOWSKI J., SIUDY T., Wprowadzenie, BM 10, s. 5-8.

KRÓLIKOWSKI J., Wkład biskupów polskich w prace mariologiczne w czasie Vaticanum II, BM 10, s. 99-129.

KRÓLIKOWSKI J., „Maryjna wiara Kościoła” w teologii kard. Josepha Ratzingera, BM 11, s. 69-74.

KRÓLIKOWSKI J., Objawienia „prywatne” jako charyzmat, BM 12, s. 153-157.

KRÓLIKOWSKI J., Teologia i piękno, BM 13, s. 25-35.

KRÓLIKOWSKI J., Tworzyć klimat dla piękna w teologii, BM 13, s. 121-122.

KRÓLIKOWSKI J., „Ona ma coś innego i coś więcej”. Maryja i kapłaństwo, BM 14, s. 29-38.

KRÓLIKOWSKI J., Kult Matki Bożej w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego, BM 16, s. 99-111.

KRÓLIKOWSKI J., Wypowiedź w ramach dyskusji panelowej podczas 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4-9 września 2012), BM 16, s. 155-158.

KRÓLIKOWSKI J., Wiary aMaryi. Geneza i znaczenie zagadnienia, BM 17, s. 15-24.

KRÓLIKOWSKI J., Komplementarność słowa i obrazu. Glosa na temat sztuki o tematyce maryjnej, BM 18, s. 43-51.

KRÓLIKOWSKI J., Poszukiwanie autentycznego kultu maryjnego, BM 19, s. 184-185.

KRÓLIKOWSKI J., Maryja jako Królowa Korony Polskiej w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, BM 20, s. 91-102.

KRÓLIKOWSKI J., Społeczne treści aktów jasnogórskich, BM 22, s. 73-82.

KUDASIEWICZ J., Przez Jezusa do Maryi w Biblii, BM 4, s. 31-51.

KULANDAISAMY D. S., Orędzie fatimskie w świetle apokaliptyki biblijnej, BM 21, s. 45-58.

KULOWSKI J., Wizualizacja dogmatów jako droga piękna ku transcendencji i element tożsamości wyznaniowej, BM 18, s. 115-131.

KUMALA J., Formuła Przez Jezusa do Maryi w duszpasterstwie sanktuarium maryjnego, BM 4, s. 223-257.

KUMALA J., Znaczenie sanktuarium maryjnego dla pobożności ludowej, BM 5, s. 129-145.

KUMALA J., Sanktuaria maryjne w służbie polskiej drogi maryjnej, BM 10, s. 165-183.

KUMALA J., Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności ludowej, BM 12, s. 107-120.

KUMALA J., Obecność Maryi jako Niewiasty Eucharystii w kulcie chrześcijańskim, BM 16, s. 83-97.

KUMALA J., Sanktuarium maryjne szkołą wiary, BM 17, s. 93-109.

KUMALA J., Licheński Apel maryjny, BM 19, s. 179-180.

KUMALA J., Pielgrzymki maryjne jako pogłębienie świadomości chrztu świętego, BM 19, s. 153-170.

KUMALA J., Bolesna Królowa Polski. Teologiczna interpretacja obrazu Matki Bożej Licheńskiej, BM 22, s. 115-137.

KUMALA J., Maryjność a życie liturgiczno-sakramentalne, BM 23, s. 43-64.

LAURENTIN R., Stanisław Napiórkowski. Teologiczna kariera w świetle Soboru, BM 11, s. 160-163.

LEKAN J., Maryja – świadek i wzór wiary. Teologiczne implikacje wiary Maryi, BM 17, s. 25-41.

LEKAN J., Od pobożności do dogmatu, BM 23, s. 103-120.

LEŚNIEWSKI K., Theotokos a Trójca Święta w duchowości prawosławnej, BM 1, s. 243-261.

LIBERA M., Chrystocentryczny wymiar Różańca, BM 19, s. 192-193.

LIS M., Obraz Maryi w filmie religijnym, BM 13, s. 105-111.

LIS M., Głos w dyskusji, BM 13, s. 123.

[List Sekretariatu Stanu do abp. Marka Jędraszewskiego], BM 21, s. 11-12.

[List uczestników sympozjum do abp. S. Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji episkopatu Polski], BM 18, s. 133-134.

LUBOWICKI K., Dlaczego misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej?, BM 8, s. 237-245.

MACIASZEK P., Teologia liturgicznego obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi panny, BM 20, s. 45-56.

MACIOŁKA M., Akademicka mariologia KUL a współczesna mariologia kontekstualna, BM 11, s. 9-21.

MAĆKIEWICZ Z., Córki Maryi Niepokalanej „pomnikiem” czci Niepokalanej, BM 8, s. 253-258.

MADEJ Cz., Modlitwa różańcowa w stowarzyszeniu „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, BM 6, s. 155-160.

MALINA A., „Oto Matka twoja” (J 19, 27). Maryja Matką umiłowanych uczniów Chrystusa, BM 14, s. 11-20.

MASTALSKA D., Maryja a Duch Święty w kazaniach franciszkanów doby saskiej, BM 2, s. 107-121.

MASTALSKA D., Słowo wstępne, BM 8, s. 5-7.

MATERSKI E., Powitanie, BM 13, s. 13.

MATUSZEWSKI I., Profetyczny wymiar Jubileuszu obrony Jasnej Góry. Słowo na otwarcie sympozjum Generała Zakonu Paulinów, BM 9, s. 5-10.

MAZUR J., Peregrynacje Obrazu afirmacją niepodległości Narodu, BM 22, s. 91-100.

MAZURKIEWICZ R., Świętej Trojce Miłośnica. Maryja a Trójca Święta w średniowiecznym piśmiennictwie polskim, BM 1, s. 319-338.

MAZURKIEWICZ R., Misterium Trójcy Świętej a Maryja w pracach Sekcji afrykańskiej i azjatyckiej, BM 3, s. 25-38.

MAZURKIEWICZ R., Niepokalane Poczęcie w dawnej poezji polskiej (do końca XVIII wieku), BM 8, s. 159-180.

MICHALIK J., Zwycięstwo Jasnogórskiej Matki i Królowej trwa i domaga się stałego czuwania, BM 9, s. 215-220.

MICHAŁEK T. M., Siostry Mniejsze Maryi Niepokalanej jako „rzecz i własność” Niepokalanej, BM 8, s. 269-272.

MIKA B., Maryja jasnogórska inspiracją polskiej muzyki religijnej XX wieku, BM 9, s. 119-131.

MORICOVÁ J., Maryja Niepokalanie Poczęta w pobożności słowackiej, BM 7, s. 199-207.

MORICOVÁ J., Przesłanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji, BM 21, s. 173-187.

MROCZKOWSKI I., Nawrócenie i pokuta w świetle objawień fatimskich. Przesłanie z Fatimy a współczesne struktury zła, BM 21, s. 93-106.

MUCHA M., Powitanie gości i otwarcie sympozjum, BM 21, s. 37-38.

MUCHA M., JURKOWSKI W., Informacja o nadaniu sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach statusu Sanktuarium Narodowego, BM 21, s. 315-317.

MYSZKA A. D., Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie sióstr niepokalanek, BM 8, s. 259-268.

NADBRZEŻNY A., Samoudzielanie się Trójcy Świętej w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, BM 1, s. 187-200.

NAGÓRNY J., „Tutaj zawsze byliśmy wolni”, BM 9, s. 41-52.

NAPIÓRKOWSKI A., Jasnogórska Maryja Matką Chrystusowego Kościoła, BM 22, s. 193-206.

NAPIÓRKOWSKI C., Trójca Święta i Maryja oraz teologowie polscy, BM 1, s. 5-6.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Bóg wielkich niewolników Maryi, BM 1, s. 48-88.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Wprowadzenie do sympozjum, BM 2, s. 9-10.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Duch Święty a Maryja w świetle prac Francuskiego Towarzystwa Studiów Maryjnych 1968-1970, BM 2, s. 135-148.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Dogmat o Wniebowzięciu w 50. rocznicę ogłoszenia, BM 3, s. 95-115.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Fatima a Rosja. Małe doświadczenia z tematem, BM 3, s. 169-173.

NAPIÓRKOWSKI S. C., PEK K., Początek nowej ewangelizacji. Słowo od redakcji, BM 4, s. 5-6.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Per Iesum ad Mariam. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II, BM 4, s. 9-29.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Św. Ludwik Grignion de Montfort, wielki promotor różańca, BM 6, s. 57-63.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Niepokalane Poczęcie w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego, BM 7, s. 179-187.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Podstawy prawdy o Niepokalanym Poczęciu i podanie jej przez Kościół do wierzenia, BM 8, s. 17-41.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Wkład gałęzi zakonu franciszkańskiego w ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP, BM 8, s. 309.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Mariologia lubelska w dialogu z Kościołami, kulturą i społeczeństwem, BM 11, s. 51-63.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Maryjne ikony, które żyją na Wschód od Odry, BM 11, s. 164-179.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Chrystofanie a mariofanie, BM 12, s. 53-82.

NAST W., Przez Jezusa do Maryi w tradycji ewangelickiej, BM 4, s. 203-213.

Niepokalane Poczęcie w dobie teologii dialogu. Dyskusja panelowa, BM 7, s. 235-238.

Noty o autorach, BM 20, s. 183-185.

NOWAK J., Świadectwo o łaskach gietrzwałdzkich, BM 5, s. 105-109.

NOWAK J., Maryja i kapłan jako liturg, BM 14, s. 49-58.

NOWAK W., Maryja przygotowana przez Ducha Świętego, wybrana przez Boga Ojca na Matkę Jego Syna w religijności ewangelików, BM 1, s. 227-241.

NOWAK S., Stawać się świętym w imię Niepokalanej, BM 8, s. 347-350.

NOWAK S., Od ślubów do zawierzenia. Implikacje pastoralne, BM 9, s. 149-158.

NOWAK S., Obrona Jasnej Góry wpisana w cud Kany Galilejskiej, BM 9, s. 227-229.

NOWAK S., Chcemy, Matko Boża, Ciebie duchowo koronować. Pozwól nam! Homilia wygłoszona 4 października 2016 roku podczas Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu na jasnej Górze, BM 20, s. 29-34.

NOWAK S., Okoliczności powstania Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, BM 23, s. 11-15.

NOWAK W., Obecność Maryi w liturgii i pobożności ludowej, BM 5, s. 111-127.

O niepokalanym Poczęciu w odnowionej teologii. Dyskusja panelowa, BM 7, s. 59-71.

OBARSKI R., Formuła Przez Jezusa do Maryi według uzgodnień ekumenicznej Grupy z Dombes, BM 4, s. 215-222.

OBARSKI R., Niepokalane Poczęcie w nauczaniu Grupy z Dombes, BM 7, s. 221-234.

ORNATEK A., Recepcja informacji o objawieniach gietrzwałdzkich przez Stolicę Apostolską, BM 5, s. 39-45.

OSTROWSKI M., Kanoniczno-prawny status sanktuarium, BM 14, s. 99-114.

OZOROWSKI E., Czy traktat o Trójcy Przenajświętszej może się obejść bez nauki o Maryi?, BM 1, s. 7-19.

OZOROWSKI E., Kairos obrony Jasnej Góry i Ślubów Lwowsko-Jasnogórskich. (Studium z metodologii mariologii), BM 9, s. 13-22.

PACH J., Komunia życia Maryi z Trójcą Świętą w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, BM 1, s. 393-403.

PACH J., Przez Jezusa do Maryi w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, BM 4, s. 155-161.

PACH J., Wielka Nowenna – jej geneza, przebieg i znaczenie, BM 19, s. 85-110.

PANKOWSKA M., Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Legionu Maryi, BM 8, s. 301-305.

PAPROCKI H., eklezjalna typologia ikon maryjnych, BM 18, s. 27-31.

PARZYSZEK Cz., Oddziaływanie sanktuarium fatimskiego – polskiej Fatimy – w Zakopanem na Krzeptówkach, BM 21, s. 107-131.

PAWLAK I., Pieśni o Niepokalanym Poczęciu najświętszej Maryi panny w polskich przekazach śpiewnikowych XX i XXI wieku, BM 8, s. 199-213.

PEK K., Znaczenie pneumatologii Yves Congara dla mariologii trynitologicznej, BM 1, s. 151-163.

PEK K., Per Spiritum ad Mariam. Mariologiczne poszukiwania z Yvesem Congarem, BM 2, s. 167-179.

PEK K., Mariologia europejska w roku 2000. Spostrzeżenia po XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym, BM 3, s. 13-23.

PEK K., Przez Jezusa do Maryi. Duchowe doświadczenie bł. Jerzego Matulewicza-Matulaitisa, BM 4, s. 139-145.

PEK K., Błogosławiony Bartłomiej Longo – świecki apostoł różańca, BM 6, s. 65-73.

PEK K., Ojca Stanisława Papczyńskiego wyjaśnienie misterium Niepokalanego Poczęcia, BM 7, s. 73-85.

PEK K., Działalność Katedry Mariologii i perspektywy rozwoju, BM 11, s. 41-50.

PEK K., Na drodze interpretacji objawień maryjnych, BM 12, s. 147-152.

PEK K., Maryjność polskich świadków wiary. Panorama historyczna, BM 15, s. 27-42.

PERELLA S. M., Mariofanie w „dziś” Kościoła i świata. Wybrane aspekty, BM 12, s. 9-51.

PIĘTKA S., Przez Jezusa do Maryi u św. Maksymiliana M. Kolbego, BM 4, s. 147-153.

PIĘTKA S., Słowo na otwarcie sympozjum (II), BM 8, s. 11-12.

PIĘTKA S., Wprowadzanie w życie dogmatu Niepokalanego Poczęcia w charyzmacie MI, BM 8, s. 283-289.

PIĘTKA S., Święty Maksymilian Maria Kolbe jako kapłan maryjny, BM 14, s. 85-98.

PIOTROWSKI J., Paulina Jaricot (1799-1862) założycielka Żywego Różańca, BM 6, s. 75-79.

PIUS IX, Ineffabilis Deus (8 grudnia 1854), BM 7, s. 240-271.

PIUS XII, Constitutio apostolica fidei dogma definitur Deiparam Virginem Mariam corpore et anima fuisse ad caelestem gloriam assumptam. Konstytucja apostolska definiująca dogmat wiary o wniebowzięciu Bogarodzicy Dziewicy Maryi z duszą i ciałem do chwały nieba, BM 3, s. 64-93.

Polacy wygłaszający referaty podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, BM 12, s. 169-170.

POLEK P., Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, BM 17, s. 43-56.

POLEK P., Koronacja Jasnogórskiego Obrazu w świetle „Kazań koronacyjnych”, BM 20, s. 137-153.

Polska teologia Niepokalanego Poczęcia. Dyskusja panelowa, BM 7, s. 189-198.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich. Sympozjum mariologiczne „maryjny kształt świadectwa”, Częstochowa, 22-24 września 2011, BM 15, s. 181-185.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Sympozjum mariologiczne. Spotkanie Kustoszów sanktuariów polskich, BM 14, s. 140-142.

POŁUNKISZKIS K., Cześć Niepokalanego Poczęcia NMP w duchowości i apostolstwie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, BM 8, s. 273-282.

POTOCKI A., Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji, BM 15, s. 103-122.

Prace dyplomowe napisane w Katedrze Mariologii KUL, BM 11, s. 95-106.

Program 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie „Mariologia poczynając od Soboru Watykańskiego II. Recepcja. Podsumowanie i perspektywy”, BM 16, s. 159-161.

Program Kongresu „Fatima w Bożym planie zbawienia”. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 21, s. 309-313.

Program Kongresu Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej, Rzym 2012. Referaty w Sekcji Polskiej (5-7 września 2012), BM 16, s. 162-163.

Program ogólnopolskiej konferencji, BM 22, s. 235-237.

Program sesji plenarnych podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 r., BM 12, s. 163-166.

Program sympozjum „Maryjność w Kościele i mariologia w teologii”, BM 23, s. 123-124.

Program sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 16, s. 164-166.

Program sympozjum, BM 13, s. 139-141.

PRUS G., Historyczne tło koronacji Jasnogórskiego Obrazu, BM 20, s. 103-117.

PRUS G., Jasna Góra w okresie międzywojennym, BM 22, s. 13-20.

PRZEPIERSKI S., Różaniec szkołą dawania świadectwa wiary, BM 15, s. 71-93.

PRZEPIERSKI S., Bóg Ojciec i Chrystus w Różańcu, BM 19, s. 186-191.

PRZYGODA W., Sanktuarium maryjne centrum życia duchowego i znak nadziei dla ubogich, BM 9, s. 193-203.

PRZYGODA w., Uczynki miłosierdzia w sanktuarium, BM 15, s. 165-169.

Publikacje kierowników Katedry Mariologii KUL, BM 11, s. 107-141.

Razem z Maryją dziękujemy za dar chrztu świętego. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 19, s. 195-198.

Referaty wygłodzone w Sekcji Polskiej podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, BM 12, s. 167-168.

ROGOWSKI R. E., Trynitarny charakter duchowości maryjnej, BM 1, s. 33-47.

RUDZIŃSKI S., Regalia Matki Bożej, BM 20, s. 119-127.

RYBICKI A., Jasna Góra młodych, BM 22, s. 183-191.

SALIJ J., Znaczenie modlitwy różańcowej w poprzednich pokoleniach Kościoła, BM 6, s. 9-20.

SANIEWSKI M., Postulat S. C. Napiórkowskiego OFMConv uprawiania „mariologii w kontekście”, BM 11, s. 75-92.

SCHNEIDER A., Jasna Góra w okresie komunizmu, BM 22, s. 21-35.

SIEMIENIEWSKI A., Zrzeszenia chrześcijańskie (ruchy, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty) środowiskiem nowej ewangelizacji, BM 15, s. 95-102.

SIENKIEWICZ E., Maryjna perspektywa nowej ewangelizacji, BM 17, s. 111-133.

SIKORSKI A., Maria marianorum, BM 8, s. 215-235.

SIUDY T., Maryja jako Arcydzieło i Współpracownica Trójjedynego Boga według Jana Pawła II, BM 1, s. 89-96.

SIUDY T., Powitanie i wprowadzenie, BM 2, s. 7-8.

SIUDY T., Zamiast zakończenia. Wypowiedź ks. Teofila Siudego dla Radia Watykańskiego (4.06.98), BM 2, s. 253-255.

SIUDY T., Panagion i Panagia. Więź Maryi z Duchem Świętym według Pawła Evdokimova, BM 2, s. 123-134.

SIUDY T., Z Matką Pana w Roku Jubileuszowym, BM 3, s. 5-6.

SIUDY T., Słowo na zakończenie, BM 3, s. 199.

SIUDY T., Słowo na rozpoczęcie sympozjum, BM 4, s. 7-8.

SIUDY T., Słowo na zakończenie sympozjum, BM 4, s. 273-274.

SIUDY T., Przedmowa. Maryjne orędzie z Gietrzwałdu, BM 5, s. 5-6.

SIUDY T., Maryjne przesłanie II Polskiego Synodu Plenarnego, BM 5, s. 147-154.

SIUDY T., Z różańcem w nowe Tysiąclecie, BM 6, s. 169.

SIUDY T., Słowo na otwarcie sympozjum (I), BM 7, s. 5-6.

SIUDY T., Święty Maksymilian Kolbe jako promotor kultu Niepokalanej, BM 7, s. 157-168.

SIUDY T., Słowo na otwarcie sympozjum (III), BM 8, s. 13.

SIUDY T., Dogmat Niepokalanego Poczęcia we współczesnej teologii i jego implikacje pastoralne, BM 8, s. 43-53.

SIUDY T., Upodabniać się do Chrystusa w szkole Maryi, BM 8, s. 355-357.

SIUDY T., Autentyczny kult maryjny naszą odpowiedzią na Jasnogórskie zwycięstwo, BM 9, s. 205-212.

SIUDY T., Komisja Maryjna Episkopatu Polski w służbie polskiej drogi maryjnej, BM 10, s. 27-36.

SIUDY T., Mariologia polska o mariologii Jana Pawła II, BM 11, s. 65-68.

SIUDY T., BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 12, s. 5-6.

SIUDY T., Objawienia maryjne w nauczaniu Jana Pawła II, BM 12, s. 95-106.

SIUDY T., Podziękowanie, BM 13, s. 21-22.

SIUDY T., Droga piękna w mariologii, BM 13, s. 36-44.

SIUDY T., Głos w dyskusji, BM 13, s. 124-125.

SIUDY T., Maryja pierwowzorem Kościoła, BM 16, s. 75-82.

SIUDY T., Chrystocentryczny charakter sanktuariów pasyjno-maryjnych, BM 19, s. 177-178.

SIUDY T., Milenijny Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi, Matki Kościoła, BM 19, s. 111-120.

SIUDY T., Dwudziestolecie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, BM 23, s. 16-20.

SIWAK W., Maryja jako „Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego według Jana Pawła II, BM 1, s. 97-126.

SIWAK W., Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II, BM 2, s. 201-215.

SIWAK W., Przez Jezusa do Maryi według Jana Pawła II, BM 4, s. 163-192.

SIWAK W., Niepokalana w myśli maryjnej bł. Jana Balickiego, BM 7, s. 131-155.

SIWAK W., Królewskość Maryi i nasza. Nowe odczytanie królewskości Maryi, BM 9, s. 133-148.

SIWAK W., Theotókos jako prototyp ikony maryjnej, BM 18, s. 9-26.

SKIBIŃSKI P., Wychowanie patriotyczne kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze, BM 22, s. 83-90.

SKWORC W., Maryja jest Niewiastą bezgranicznego zawierzenia Bogu, BM 14, s. 134-136.

SOTOWSKI P. W., Trójca Święta i Maryja w medytacji św. Maksymiliana Kolbego, BM 1, s. 405-416.

SOTOWSKI P. W., Wkład świętych i teologów zakonów franciszkańskich w ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, BM 8, s. 55-95.

SROKA P., Cześć dla Matki Bożej Niepokalanej w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych, BM 8, s. 315-319.

STANIEK K., Maryja Niepokalana w teologii kazań koronacyjnych, BM 7, s. 49-58.

Statut Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, BM 23, s. 125-134.

STAWECKA K., Wizualizacja wiary na przykładzie ikon maryjnych, BM 17, s. 61-82.

STAWECKA K., Dogmaty maryjne w ikonie „Krzewu gorejącego”, BM 18, s. 99-113.

SZCZEPAŃCZYK P., Niepokalana wzorem służby kobiecie w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, BM 8, s. 247-251.

SZCZEPKOWSKA M., Sanktuaria – miejscem troski o całego człowieka, BM 19, s. 182-183.

SZEWCZYK L., Przez Jezusa do Maryi w kaznodziejstwie, BM 4, s. 112-124.

SZMAŃKO T., Funkcja liturgiczna ikony maryjnej, BM 18, s. 79-84.

SZUMERA G., Różaniec w Ruchu Światło-Życie, BM 6, s. 161-164.

SZYMAŃSKI M., Odpowiedzialność duszpasterzy za właściwe kształtowanie pobożności maryjnej, BM 19, s. 194.

SZYMONIK K., Bogurodzica – pieśń liturgiczna i hymn narodowy, BM 19, s. 37-46.

ŚLUSARCZYK F., Słowo Boże w sanktuarium, BM 15, s. 161-163.

TERNKA K., Maryja jako ikona teodramatu Trójcy Świętej w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, BM 1, s. 141-150.

THOMAS W. A., Święty Jan Paweł II – Papież Fatimski. Nadzwyczajny pontyfikat przepowiedziany przez świętych, BM 21, s. 255-264.

TOFILUK J., Przez Jezusa do Maryi w perspektywie prawosławnej, BM 4, s. 193-202.

TRELA K., Kult Trójcy Świętej a cześć Maryi w świetle modlitewników żeńskich zgromadzeń bł. Honorata odnowionych po Soborze Watykańskim II, BM 1, s. 351-366.

TRONINA A., Mysterium Trinitatis w eklezjotypicznej mariologii biblijnej, BM 1, s. 19-32.

TRONINA A., Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP wyrazem biblijnej kultury średniowiecza, BM 8, s. 139-157.

Trzecia część „Tajemnicy” fatimskiej, BM 3, s. 185-198.

URBANOWICZ B., Matka Boża Częstochowska jako symbol tożsamości Narodu na przestrzeni wieków, BM 20, s. 155-167.

WALIGÓRA M., Słowo Przeora jasnej Góry, BM 20, s. 7.

WALUŚ M., Druga Tajemnica Fatimska. Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, BM 21, s. 243-253.

WANAT B. J., Udział Najświętszej Maryi Panny w zbawczym dziele Trójcy Świętej w karmelitańskiej ikonografii, BM 1, s. 203-226.

WARCHOŁ P., Maryjni świadkowie nadziei, czyli zrodzeni do życia wiecznego, BM 17, s. 135-146.

WARZESZAK J., Maryja a Duch święty w ujęciu teologów średniowiecznych (VIII-XV w.), BM 2, s. 67-106.

Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 17, s. 147-149.

WISTUBA G., Różaniec w dominikańskiej tradycji zakonnej, BM 6, s. 95-103.

WIT M., Niepokalanie Poczęta a Duch Święty według nauczania Jana Pawła II, BM 2, s. 195-200.

WOJCIESZEK R., Słowa powitania, BM 13, s. 15-16.

WOJTCZAK A., Maryja z życiu i posłudze kapłana-pasterza, BM 14, s. 59-84.

WOJTCZAK A., Sanktuaria maryjne – miejscem kształtowania uczniów Chrystusa, BM 19, s. 121-151.

WOJTKOWSKI J., Maryja a Trójca Święta w kazaniach polskich autorów na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny drukowanych w XV wieku, BM 1, s. 301-318.

WOJTKOWSKI J., Wkład zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w rozwój sanktuarium gietrzwałdzkiego, BM 5, s. 57-78.

WOJTYŁA K., „Ja zawsze będę przy was”. Kazanie kardynała Karola Wojtyły, wygłoszone w Gietrzwałdzie 11 września 1977 r., BM 5, s. 161-165.

WOŁYNIEC W., Maryja w tajemnicy trójcy Świętej według M. J. Scheebena, BM 1, s. 129-139.

X Edycja Nagrody René Laurentina „Pro Ancilla Domini”, BM 11, s. 143-155.

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 20, s. 187-190.

Z dyskusji, BM 4, s. 259-271.

ZADROŻNY K., Przepowiadanie a zasady pobożności maryjnej, BM 23, s. 21-30.

ZAJĄC J., Powitanie, BM 13, s. 14.

ZAJĄC J., Słowo kustosza do kustoszów sanktuariów w Domu Matki, BM 14, s. 137-138.

ZAJĄC J., Świadek wiary, BM 15, s. 177-178.

ZAKHARY M. S., Maryja Dziewica w Islamie, BM 21, s. 189-212.

ZIMOWSKI Z., „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. Zwycięstwo przychodzi przez Maryję pełną łaski, BM 9, s. 221-225.

ZYZAK W., Jasna Góra Jana Pawła II, BM 22, s. 37-49.

ŻYCIŃSKI W., 50 lat dogmatu o wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje, BM 3, s. 117-129.

ŻYCIŃSKI W., Odkrywanie różańca, BM 6, s. 5-6.

ŻYCIŃSKI W., „Rosarium Virginis Mariae”: Jana Pawła II i nasze uczenie się Chrystusa od Maryi, BM 6, s. 107-117.

ŻYCIŃSKI J., Niepokalana Matką nadziei dla Europy. Dyskusja panelowa, BM 8, s. 325-343.

ŻYCIŃSKI W., Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej dzisiaj?, BM 10, s. 139-151.