Bibliografia „Biblioteki Mariologicznej” za lata 2000-2020

opracowanie: ks. Marek Chmielewski

BM 1 – Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego, Częstochowa, 22-23 V 1998 r., red. S. C. Napiórkowski, T. Siudy, K. Kowalik, Częstochowa 1999.

BM 2 – Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego, Częstochowa, 6-8 IX 1999 r., red. T. Siudy, K. Pek, Częstochowa 2000.

BM 3 – Mariologia na przełomie wieków. Materiały z sympozjum mariologicznego, Niepokalanów, 27-28 X 2000 r., red. L. Balter, P. M. Lenart, Częstochowa – Niepokalanów 2001.

BM 4 – Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego, Licheń, 26-27 X 2001 r., red. S. C. Napiórkowski, K. Pęk, Częstochowa – Licheń 2002.

BM 5 – Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego, Gietrzwałd, 13-15 IX 2002 r., red. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, Częstochowa – Gietrzwałd 2003.

BM 6 – Odkrywanie różańca. Materiały z sympozjum mariologicznego, Kraków, 24-25 IV 2003 r., red. T. Siudy, W. Życiński, Częstochowa – Kraków 2003.

BM 7 – Niepokalana Matka Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego, Lublin, 23-24 IV 2004 r., red. K. Kowalik, K. Pęk, Częstochowa – Lublin 2004.

BM 8 – Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologicznego, Niepokalanów, 15-17 X 2004 r., red. D. Mastalska, Częstochowa – Niepokalanów 2005.

BM 9 – Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Materiały z sympozjum mariologicznego, Jasna Góra, 18-19 XI 2005 r., red. Z. S. Jabłoński, T. Siudy, Częstochowa 2006.

BM 10 – Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Pasierbiec, 21-22 X 2006 r., red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa – Pasierbiec 2007.

BM 11 – W nurcie polskiej mariologii. Materiały z sympozjum mariologicznego z okazji 50-lecia Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 24 października 2007 r., red. K. Pek, T. Siudy, Częstochowa – Lublin 2008.

BM 12 – Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4-8 IX 2008), red. T. Siudy, G. M. Bartosik, Częstochowa 2009.

BM 13 – Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszy sanktuariów polskich. Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 r., red. G. M. Bartosik, J. Karbownik, Częstochowa 2009.

BM 14 – „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Bochnia, 23-24 września 2010 r., red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa 2011.

BM 15 – Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa, 22-24 września 2011 r., red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2012.

BM 16 – Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 r., red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa 2013.

BM 17 – Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Rokitno, 19-21 września 2013 r., red. G. Bartosik, A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa 2014.

BM 18 – Ikona maryjna w życiu Kościoła. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Częstochowa, 10-12 września 2014, red. D. Klauza, K. Stawecka, Częstochowa 2015.

BM 19 – Razem z Maryją dziękujemy za dar chrztu świętego. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Wieleń Zaobrzański, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, 9-11 września 2015, red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2016.

BM 20 – „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Gidle – Jasna Góra, 4-5 października 2016 r., red. M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017.

BM 21 – Fatima w Bożym planie zbawienia. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Zakopane – Krzeptówki, 13-17 września 2017, red. G. M. Bartosik, M. Kowalczyk, Częstochowa – Zakopane 2018.

BM 22 – Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu. Ogólnopolska konferencja w 100. rocznicę odzyskania niepodległości i spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, Jasna Góra, 22-23 października 2018 roku, red. M. Chmielewski, Częstochowa 2018.

BM 23 – Maryjność w Kościele i mariologia w teologii. Ogólnopolskie sympozjum z okazji dwudziestolecia istnienia Polskiego Towarzystwa
Mariologicznego, Częstochowa 12-13 września 2019, red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Częstochowa 2020.

BM 24 – Moje Niepokalane Serce zatryumfuje! Aktualność kultu Niepokalanego Serca Maryi. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne Skarżysko Kamienna, 17 grudnia 2022, red. K. Zadrożny, Czestochowa-Skarżysko Kamienna 2023.