Adres siedziby Polskiego Towarzystwa Mariologicznego:

ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa
tel./ fax.: +48 34 361 16 25
e-mail: sekretariat@ptm.rel.pl

NIP: 5732358258

Nr konta bankowego
PKO II Oddział w Częstochowie
Nr 89 1020 1664 0000 3002 0152 9320

Adres do korespondencji jak wyżej.
e-mail do Przewodniczącego – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Tarnów: jkroliko@poczta.onet.pl