o. Zachariasz JabłońskiWszelkie ludzkie jubileusze są przede wszystkim okazją do dziękowania i uwielbiania Pana Boga za dobrodziejstwa, których On sam udziela: zarówno samemu Jubilatowi, jak i innym ludziom za pośrednictwem Jubilata. Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich o. prof. Zachariasza Jabłońskiego OSPPE jest więc wspaniałą sposobnością do takiego dziękczynienia nie tylko dla samego Dostojnego Jubilata, ale także dla wszystkich, którzy mieli szczęście spotkać na swojej drodze Ojca Zachariasza i w których sercach pozostawił on ślady Bożej miłości.

Właściwie Ojca Profesora po raz pierwszy spotkałem osobiście na Pielgrzymce Warszawskiej, gdy jako kleryk w roku 1983 wędrowałem na Jasną Górę. Widziałem jego ogromną troskę o właściwy przebieg pielgrzymki. Doświadczyłem też jego troski i gościnności, gdy nas kleryków – franciszkańskich zapraszał na postojach na posiłki i wspólny odpoczynek do paulińskiego grona.

Natomiast od ponad 20 lat mam zaszczyt znać Ojca Profesora osobiście jako wielkiego Czciciela Maryi, Wybitnego Profesora i Mariologa.

Włączając się więc w Jego dziękczynienie Panu Bogi i Matce Bożej za 50 lat jego kapłaństwa, także ja wraz z Ojcem Profesorem chcę wyśpiewać Panu Bogu Magnificat wdzięczności i uwielbienia za 50-lat Jego kapłańskiej posługi.

Chcę także podziękować Ojcu Jubilatowi za to, że to swoje kapłaństwo przeżył tak pięknie, a jedną z osób, która została obdarowana darem jego prezbiteratu jestem właśnie ja.

Dziękując za kapłaństwo Ojca Profesora pragnę na nie spojrzeć w potrójnej perspektywie:

Czciciel Maryi

Ojciec Zachariasz wybrał dla realizacji swego powołania Zakon OO. Paulinów, kustoszów Sanktuarium Jasnogórskiego. Już samo to wskazuje na jego wyjątkową miłość do Matki Bożej. Tę miłość rozwijał, pielęgnował i nadal pielęgnuje każdego dnia. Widać to w tym, jak gorliwie pełni swą posługę w Duchowej Stolicy Polski, z jaką miłością i żarem w oczach mówi o Matce naszego Pana. Ta miłość do Maryi jest ściśle powiązana z miłością do Ojczyzny. Widać to zwłaszcza wtedy gdy słuchamy rozważań Ojca Zachariasza podczas Apelu Jasnogórskiego. Tak często przypomina i podkreśla, że Maryja jest naszą Matką i Królową, wzywając, abyśmy my jako Polacy byli Jej wierni.

Teolog i Profesor

Ojciec Zachariasz ogromną część swego życia poświęcił pracy naukowej w dziedzinie mariologii oraz jako wykładowca – nauczaniu i wychowywaniu nowych pokoleń sług Maryi.

Przez wiele lat był profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W należącym do UKSW Instytucie Teologicznym w Radomiu zorganizował Katedrę Mariologii Pastoralnej, w której prowadzone były badania i powstawały prace dotyczące głównie funkcji  pielgrzymek i sanktuariów w życiu Kościoła. Jako wieloletni przewodnik Pielgrzymki Warszawskiej potrafił w pracach Katedry łączyć doskonale teorię z praktyką.

Swą wiedzą mariologiczną dzieli się także ze studentami, działającego w ramach UKSW, Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie, fascynując studentów swą osobą i przekazywaną wiedzą.

Ojciec Profesor Zachariasz Jabłoński prowadził i prowadzi liczne badania naukowe w dziedzinie mariologii. Owocem tych prac jest obszerna ilość publikacji książkowych i artykułów, zorganizowanych sympozjów i konferencji, wygłoszonych referatów w kraju i za granicą.

Od momentu powstania jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, w którym pełnił i pełni odpowiedzialne funkcje w organach kierowniczych.

Jest też członkiem zwyczajnym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, włączając się aktywnie w jej prace, zwłaszcza wielokrotnie reprezentując nasz kraj na Kongresach Międzynarodowych.

Boży Człowiek

Ale przede wszystkim Ojciec Profesor jest „Bożym Człowiekiem”. Doświadcza tego każdy, kto się z nim spotyka. Widać to przede wszystkim w jego gościnności, chęci usłużenia, bezinteresowności, pomocy, którą chce okazać, życzliwości. Promieniuje dobrocią, którą czerpie ze ścisłej łączności z Panem Bogiem i Matką Bożą. Umie podnosić na duchu i dodawać otuchy.

W tym tak podniosłym Dniu Jubileuszu 50 lat Święceń Kapłańskich życzę w imieniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aby Dostojny Jubilat cieszył się nadal obfitością Bożych błogosławieństw. Niech Matka Boża Królowa Polski, która od wieków czuwa nad nami ze swego Jasnogórskiego tronu, wyprasza Ojcu Profesorowi Zachariaszowi potrzebne łaski u Swojego Syna. Życzymy Ojcu Profesorowi jeszcze długich lat życia, aby mógł jeszcze jak najdłużej służyć tu na ziemi: Panu Bogu, Najświętszej Maryi Pannie oraz  nam – jego bliźnim poprzez ubogacanie swoją obecnością i dzieleniem się skarbami swego serca i umysłu. Aby to mogło się spełnić zapewniamy pamięć w modlitwie przed Panem.

O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego
prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Niepokalanów- Częstochowa, 28.06.2014

Oblicza naszej Matki

mb_120.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 116 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935020