Pragniemy poinformować, iż w ramach umowy zawartej pomiędzy Polskim Towarzystwem Mariologicznym a Teologicznym Repozytorium Cyfrowym „Theo-logos”, które gromadzi i udostępnia w otwartym dostępie powstałe w Polsce publikacje z dziedziny nauk teologicznych, a także nauki o kulturze i religii oraz prawo kanoniczne, udało się udostępnić już prawie wszystkie tomy Biblioteki Mariologicznej Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Wykonawcą i właścicielem bazy „Theo-logos” jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Inicjatorami jej powstania są Komitet Nauk Teologicznych PAN, Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, Rada Naukowa przy Konferencji Episkopatu Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Katolicka w Warszawie oraz Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”.

Obecnie każdy Czytelnik posiada bezpłatny dostęp  tomów Biblioteki Mariologicznej PTM.

Biblioteka Mariologiczna jest dostępna pod adresem internetowym: https://repozytorium.theo-logos.pl/xmlui/handle/123456789/5243