ECCLESIA SEMPER RENOVANDA

Odnowa Kościoła w perspektywie mariologicznej
Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne
organizowane przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne
28-30 września 2023 roku
(Sanktuarium Maryjne w Kodniu – Dom Pielgrzyma)

28 września (czwartek)
18.00 – Msza święta
kolacja

29 września (piątek)
śniadanie
9.00 – otwarcie – ks. prof. Janusz Królikowski, ks. Krzysztof Borodziej OMI
9.15 – ks. dr Ryszard Szmydki OMI, Maryjny rys Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
10.00 – ks. Leonard Głowacki OMI, Oblaci w Kodniu
10.45 – przerwa
11.15 – ks. prof. UAM dr hab. Paweł Zając OMI, Dzieje koronacji Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej (telekonferencja)
Zwiedzanie sanktuarium w Kodniu
13.00 – obiad
15.00 – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Maryjne inspiracje dla odnowy w Kościele
15.45 – o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, Mariologia II Soboru Watykańskiego jako inspiracja dla eklezjologii
16.00 – przerwa
16.30 – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Potencjał eklezjologiczny tytułu maryjnego typus Ecclesiae
Dyskusja
18.00 – Msza święta
Kolacja

30 września (sobota)
7.00 – Msza święta
Śniadanie
9.00 – Zebranie plenarne PTM
Program zebrania:

  • Sprawozdanie przewodniczącego
  • Informacja skarbnika
  • Zatwierdzenie członków honorowych PTM
  • 25-lecie PTM
  • Wolne wnioski

10.00 – przerwa
10.30 – s. Nadiia Antoniuk CSSBVMI, Kobieta a Kościół według świętego Jana Pawła II
11.15 – ks. dr Adam Wilczyński, Maryjny wymiar duchowości mężczyzny
Dyskusja
Obiad

Kwestia organizacyjna:
do 31 sierpnia br. należy przesłać zgłoszenie do udziału w sympozjum adres e-mail Przewodniczącego PTM: jkroliko@poczta.onet.pl celem dokonania odpowiedniej rezerwacji miejsc w domu pielgrzyma w Kodniu. Gdyby ktoś chciał przyjechać wcześniej lub przedłużyć pobyt, może to uczynić osobiście w domu pielgrzyma.