Nakładem Wydawnictwa Święty Wojciech ukazały się Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej „Z Maryją głosimy Chrystusa i Jego Ewangelię”.

Włączając się w założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2016/2017 pragniemy kształtować pobożność maryjną w duchu pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem, uświadomienia otrzymanej łaski, kształtowania postaw duchowych i moralnych oraz podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie ducha wiary w rodzinie, społeczeństwie i grupie zawodowej.

Koncentrując się na głoszeniu Ewangelii Chrystusa wraz z Maryją, pragniemy aktywnie uczestniczyć w zbawczej misji Chrystusa z pełną świadomością, że wszystko, co Maryja ma i czym się stała dzięki dobrowolnej zgodzie i współpracy z Bogiem trójjedynej miłości, zawdzięcza Ojcu Przedwiecznemu oraz swemu Synowi i działaniu Ducha Świętego. Ubogaceni obchodami 1050-lecia Chrztu Polski, który przyjęliśmy „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, jesteśmy gotowi prawdziwie ukazać postawę życia w pełni przemienionego w Chrystusie na wzór Niepokalanej Matki Chrystusa i Kościoła, która wskazuje nam drogę rozwoju od dobrego ku lepszemu, a także uczy przezwyciężać wszelkie próby i pokusy w dążeniu do coraz większej doskonałości.

Pozycję przygotowało Polskie Towarzystwo Mariologiczne pod patronatem Komisji Duszpasterstwa KEP.

Zamówienia można składać na adres:

Dział Sprzedaży i Logistyki
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań
tel. 61 659 37 57 (-58, -59), faks 61 659 37 51
sprzedaz@swietywojciech.pl • zamowienia@mojeksiazki.pl
www.swietywojciech.pl • www.mojeksiazki.pl