PTM

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne PTM (Częstochowa, 9-10 lutego 2024 r.)

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego przed peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji częstochowskiej Częstochowa 9-10 lutego 2024 r. Piątek 9.02.2024 r. Od 15.00 – przyjazd i rejestracja uczestników 18.00 – kolacja szwedzki stół (refektarz seminaryjny) 21.00 – Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu Matki…

Biblioteka Mariologiczna PTM w Repozytorium „Theo-logos”

Pragniemy poinformować, iż w ramach umowy zawartej pomiędzy Polskim Towarzystwem Mariologicznym a Teologicznym Repozytorium Cyfrowym „Theo-logos”, które gromadzi i udostępnia w otwartym dostępie powstałe w Polsce publikacje z dziedziny nauk teologicznych, a także nauki o kulturze i religii oraz prawo kanoniczne, udało się udostępnić już prawie…

Publikacja okolicznościowa z okazji 25-lecia Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Zbliża się 25-lecie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Zostało ono zatwierdzone 15 marca 1999 r. przez kardynała Józefa Glempa, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu, Prymasa Polski. W ciągu upływającego ćwierćwiecza systematycznie kontynuowało swoją statutową działalność zarówno in gremio, jak i indywidualnie przez swoich członków, którzy inspirowani ideami, pojawiającymi się zwłaszcza…