„Objawienia maryjne XIX i XX wieku wobec potrzeb duszpasterskich współczesnego pokolenia chrześcijan”
/ „Marian revelations of the 19th and 20th in the face of pastoral needs of the contemporary Christian generation”

Międzynarodowe sympozjum mariologiczne / International research symposium
6 i 7 listopada 2017 r. / November 6 and 7, 2017

Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2 / Faculthy of Theology UWM in Olsztyn, Hozjusza 15, aud. 2
Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11 / Faculthy of Art UWM in Olsztyn, Szrajbera 11
Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie – Stare Miasto, ul. Staszica 5 / St. Jakub`s Cathedral Basil in Olsztyn – Old Town, Staszica 5

logo uwm olsztyn W roku 2017 przypada 140 rocznica objawień gietrzwałdzkich (1877) oraz 100 rocznica objawień fatimskich (1917). Obie rocznice nawiązują do duchowości chrześcijańskiej inspirowanej tzw. objawieniami prywatnymi.

Celem sympozjum jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat objawień maryjnych oraz teologicznej i duszpasterskiej interpretacji przesłań pod kątem religijnym, formacyjnym i historycznym. Obradom sympozjalnym towarzyszy wystawa okolicznościowa oraz koncert. Są to wydarzenia kulturalne, przygotowane przez Wydział Sztuki UWM w Olsztynie.

Program

poniedziałek, 6 listopada 2017 roku / Monday, Nov. 6, 2017

Wydział Sztuki UWM w Olsztynie, ul. Szrajbera 11 / Faculthy of Art UWM in Olsztyn, Szrajbera 11

18.30 — Wystawa okolicznościowa towarzysząca międzynarodowemu sympozjum naukowemu, pt. „Między niebem a ziemią” dr. hab. Janusza Połoma, prof. UWM (Instytut Sztuk Pieknych UWM w Olsztynie) / Occasional exhibition accompanying the Marian international symposium, “Between heaven and erth”, by prof. Janusz Połom

Bazylika konkatedralna św. Jakuba w Olsztynie – Stare Miasto, ul. Staszica 5 / St. Jakub`s Cathedral Basil in Olsztyn – Old Town, Staszica 5

20.00 — Koncert okolicznościowy towarzyszący międzynarodowemu sympozjum naukowemu, Zespołu Muzyki Cerkiewnej „Kliros” pod dyrekcją Jana Połowianiuka (Instytut Muzyki UWM w Olsztynie), pt. „Zaprawdę godnym jest wielbić Cię Bogurodzico”. W programie kompozycje klasyków muzyki cerkiewnej: Piotra Czajkowskiego, Dymitra Bortniańskiego, Aleksandra Archangielskiego, Romualda Twardowskiego i innych. / Occasional concert accompanying the Marian international symposium, „Truly worthy is to worship Thee Mother of God”, by The Team „Kliros” of the Orthodox Church Music, under the management of Jan Polowianiuk. In the program are the compositions of classics of the music of the Orthodox Church: Piotr Czajkowski, Demetrius Bortnianski, Alexander Archangielski, Romuald Twardowski and others

wtorek, 7 listopada 2017 roku / Tuesday, Nov. 7, 2017
Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, sala 2 / Faculthy of Theology UWM in Olsztyn, Hozjusza 15, aud. 2

Sesja I / Session I
(przewodniczy / chairmanship: dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM)

9.00 — Otwarcie obrad – słowo wprowadzające ks. prof. dr. hab. Marka Chmielewskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Dlaczego w objawieniach maryjnych tak często pojawiają się wezwania do modlitwy różańcowej? / Why in revelations of the Virgin Mary so often do calls to the rosary-prayer? – o. prof. dr hab. Jacek Salij OP (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

9.30 — Znaczenie objawień maryjnych XX wieku dla współczesnego Kościoła w Polsce / The meaning of the Marian revelations in the 20th for the contemporary Church in Poland – o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

10.00 — Objawienia prywatne w religiach niechrześcijańskich / Private revelations in non-Christian religions – prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

10.30 — Aktualność objawienia Matki Bożej z La Salette (19 września 1846 r.) / The topicality of the Our Lady's revelations of La Salette (September 19, 1846) – ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Przerwa (kawowa) / Break (coffee)

Sesja II / Session II
(przewodniczy / chairmanship: prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz)

11.15 — Przesłanie dla Kościoła, w Kościele i Kościoła: wymiar eklezjalny objawień maryjnych na przykładzie Lourdes i Fatimy / The message for the Church, inside the Church and from the Church: The ecclesial dimension of the Marian revelations on the example of Lourdes and Fatima – o. dr Bogusz Matuła, prof. PUA (Pontificia Universitas Antonianum, Pontificia Academia Mariana Internationalis)

11.45 — Sanktuarium w Aparecida (Brazylia), 300 lat od „pojawienia” się Matki Bożej / The sanctuary in Aparecida (Brazil), 300 years from ‘appearing’ Mother God – ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk (Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

12.15 — Objawienia Fatimskie jako źródło inspiracji dla mariologii o. Romana Bachtalovskyy'ego (1897-1985) / Fatima's revelations as a source of inspiration for the mariology of Father Roman Bachtalovskyy (1897-1985) – ks. dr Andriy Oliynyk, CSsR (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów)

12.45 — Realne aspekty Objawień Matki Bożej jako transmisje dla wizualizacji w sztuce / The real aspects of the Apparitions of the Our Lady as transmissions for visualization in art – prof. dr hab. Urszula Mazurczak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Przerwa (obiad) / Break (lunch)

Sesja III / Session III
(przewodniczy / chairmanship: ks. dr hab. Marek Żmudziński)

13.45 — Przesłanie Fatimy dla Kościoła i świata / The message of Fatima for the Church and the world – o. prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas (Kongregacja ds. Kanonizacyjnych, Watykan)

14.00 — Sanktuarium Urkupinia w Boliwii / The sanctuary Urkupinia in Bolivia – mgr lic. Luis Llanos Sanchez (Universidad Catolica Boliviana San Pablo Cochabamba)

14.15 — Hagiologiczna perspektywa Orędzia Fatimskiego / The hagiological perspective of Fatima's message – dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM (Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Oblicza naszej Matki

mb_052.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 233 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1039630