sympozjum 2015Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” w Niepokalanowie, Katedra Mariologii oraz Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie, Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce oraz Katedra Studiów Religijnych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja (Katedra náboženských štúdií FF UKF v Nitre) zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Mariologiczną na temat Maryja Ikoną wolności i wyzwolenia. Aspekt teologiczny i przekaz medialny. Konferencja odbędzie się w Niepokalanowie w dniach 9-10 października 2015 roku.

sympozjum 2015Razem z Maryją dziękujemy za dar Chrztu Świętego – Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich odbędzie się 9-11 września 2015 roku w Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników w Wieleniu Zaobrzańskim na terenie archidiecezji poznańskiej. Trzeciego dnia sympozjum odbędzie się Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

sympozjum kul 2014W 50. rocznicę ogłoszenia Maryi Matką Kościoła przez błogosławionego Ojca św. Pawła VI, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Koło Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia w Lublinie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zapraszają 21 listopada 2014 r. na sympozjum pt. Maryja Matka Kościoła soborowym darem dla Kościoła.

sympozjum 2013Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum” oraz Katedra Mariologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce zapraszają na Międzynarodową Konferencję Mariologiczną na temat Wszystko postawiłem na Maryję. NMP w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbędzie się w Niepokalanowie 10 października 2014 roku.

sympozjum 2014Ikona maryjna w życiu Kościoła — Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich odbędzie się 10-12 września 2014 roku w Częstochowie, w siedzibie PTM, ul św. Barbary 41 (WSD Archidiecezji Częstochowskiej). Trzeciego dnia sympozjum odbędzie się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

sympozjum 2013Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” w Niepokalanowie, Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”, Katedra Mariologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Mariologiczną na temat Totus Tuus. Myśl mariologiczna i maryjna bł. Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się w Niepokalanowie 11 października 2013 roku.

sympozjum 2013Wierzyć z Maryją i jak Maryja — Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich odbędzie się 19-21 września 2013 w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Trzeciego dnia sympozjum odbędzie się Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

sympozjum 2012Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” w Niepokalanowie oraz Katedra Mariologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce zapraszają na Ogólnopolską Konferencję w 30. rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Marii Kolbego pt. Macierzyństwo duchowe Najświętszej Maryi Panny w nauczaniu i życiu Kościoła. Stała się nam Matką w porządku łaski (KK 61), która odbędzie się w Niepokalanowie w dniu 19 października 2012.

Oblicza naszej Matki

mb_120.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 230 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1039610