sympozjum 2013 23° KONGRES MIĘDZYNARODOWEJ PAPIESKIEJ AKADEMII MARYJNEJ
23° CONGRESSO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA MARIANA INTERNAZIONALE, RZYM – ROMA 2012

Mariologia poczynając od Soboru Watykańskiego II: recepcja, podsumowanie i perspektywy
La mariologia a partire dal Concilio Vaticano II: ricezione, bilancio e prospettive

POLSKIE TOWARZYSTWO MARIOLOGICZNE
REFERATY W SEKCJI POLSKIEJ
RELAZIONI NELLA SEZIONE POLACCA
5-7 września/settembre 2012

Środa/Mercoledì, 5 settembre 2012, godz. 15.00
Moderator: o. prof. Zachariasz Jabłoński OSPPE

 1. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Pek MIC, Mariologia w kontekście. Główne nurty  mariologii posoborowej w Polsce.
  La mariologia nel contesto. Le correnti principali della mariologia postconciliare in Polonia.
 2. Prof. dr hab. Jana Moricová, o. prof. dr hab. Anton Adam CM, Mariologia słowacka po Soborze Watykańskim II.
  La mariologia slovacca dopo il Concilio Vaticano II.
 3. Ks. dr Teofil Siudy, Recepcja myśli soborowej w kulcie maryjnym w Polsce.
  La ricezione del pensiero conciliare nel culto mariano in Polonia.
 4. Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, Implikacje posoborowej mariologii dla duchowości katolickiej w Polsce.
  Le implicazioni della mariologia postconciliare per la spiritualità cattolica in Polonia.

Czwartek/Giovedì, 6 settembre, godz. 15.00
Moderator: ks. prof. Bogdan Ferdek

 1. O. dr Jan Pach OSPPE, Polskie starania o tytuł Maryi „Matki Kościoła” oraz jego realizacja teologiczno-pastoralna w Polsce.
  Le iniziative polacche per il titolo di Maria “Madre della Chiesa” e la sua realizzazione teologico-pastorale in Polonia.
 2. O. prof. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE, Recepcja nauki mariologicznej Soboru Watykańskiego II w polskich sanktuariach.
  La ricezione della dottrina mariologica del Concilio Vaticano II nei santuari polacchi.
 3. Ks. prof. dr hab. Roman Karwacki, Maryja znakiem niezawodnej nadziei. Implikacje pastoralne.
  Maria segno di sicura speranza. Le implicazioni pastorali.
 4. O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF, Mariologia personalistyczno-integralna. Nowa koncepcja mariologii w nurcie teologii posoborowej.
  La mariologia personalistico-integrale. Il nuovo concetto di mariologia nella corrente della teologia postconciliare.
 5. O. prof. dr hab. Jacek Bolewski SJ, Mądrość i Matka: Niepokalana. Sofijne światło dla posoborowej mariologii.
  La sapienza e la Madre: L’Immacolata. La luce sofica per la mariologia postconciliare.

Piątek/Venerdì, 7 settembre, godz. 15.00
Moderator: ks. prof. Kazimierz Pek

 1. Ks. prof. Krzysztof Guzowski, Personologia trynitarna fundamentem odnowy mariologii współczesnej.
  La personologia trinitaria fondamento del rinnovamento della mariologia contemporanea.
 2. Ks. prof. Janusz Królikowski, Eklezjologia a mariologia w polskiej myśli posoborowej.
  L’ecclesiologia e la mariologia nel pensiero postconciliare polacco.
 3.  Ks. prof. Bogdan Ferdek, Ekumeniczny wymiar polskiej mariologii posoborowej.
  La dimensione ecumenica della mariologia postconciliare polacca.
 4. Ks. dr Marek Gilski, ks. dr Marcin Cholewa, Ekumeniczność i wielokulturowość w perspektywie języka polskiej mariologii posoborowej.
  L’ecumenicità e l’interculturalità nella prospettiva della lingua della mariologia postconciliare polacca.
 5. P. prof. Karol Klauza, Drogi mariologii we współczesnej kulturze masowej w Polsce.
  Le vie di mariologia nella cultura di massa contemporanea in Polonia.

Oblicza naszej Matki

mb_434.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 178 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935081