Abp Stanisław NOWAK, Senior Archidiecezji Częstochowskiej († 12 XII 2021)

 

W niedzielę 12 grudnia 2021 r. w wieku 86 lat, w 63 roku kapłaństwa i 37 roku biskupstwa, odszedł do Pana śp. abp Stanisław Nowak, Arcybiskup Senior Archidiecezji Częstochowskiej.

Zmarł podczas Mszy Świętej sprawowanej przy Jego łóżku.

Ksiądz Arcybiskup w latach 1989-1996 był przewodniczącym Komisji Maryjnej, a także przewodniczącym Zespołu ds. Sanktuariów. Od chwili powstania Polskiego Towarzystwa Mariologicznego był jego członkiem zwyczajnym, a w czerwcu 2021 r. został odznaczony dyplomem członka honorowego PTM. Należał do grona członków Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (PAMI).

Był żarliwym czcicielem Jasnogórskiej Pani i cenionym mariologiem. Pozostawił po sobie wiele publikacji mariologicznych.

 

W „Bibliotece Mariologicznej” zostały opublikowane jego teksty:

Stawać się świętym w imię Niepokalanej, w: Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologicznego, Niepokalanów, 15-17 X 2004 r. (Biblioteka Mariologiczna, t. 8), red. D. Mastalska, Częstochowa-Niepokalanów 2005, s. 347-350.

Od ślubów do zawierzenia. Implikacje pastoralne, w: tamże, s. 149-158.

Obrona Jasnej Góry wpisana w cud Kany Galilejskiej, w: Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Materiały z sympozjum mariologicznego, Jasna Góra, 18-19 XI 2005 r. (Biblioteka Mariologiczna, t. 9), red. Z. S. Jabłoński, T. Siudy BM 9, Częstochowa 2006, s. 227-229.

Chcemy, Matko Boża, Ciebie duchowo koronować. Pozwól nam! Homilia wygłoszona 4 października 2016 roku podczas Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu na jasnej Górze, w: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Biblioteka Mariologiczna, t. 20), red. M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017, s. 29034.

Okoliczności powstania Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, w: Maryjność w Kościele i mariologia w teologii (Biblioteka Mariologiczna, t. 23), red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Częstochowa 2020, s. 11-15.

 

Niech Jasnogórska Pani, której Zmarły był żarliwym Czcicielem, wprowadzi Go do radości nieba! 

 
 
 
 

O. dr Stanisław PRZEPIERSKI OP († 18 XI 2020)

 

 Wieczorem 18 listopada 2020 r. o godz. 19.15, otoczony serdeczną opieką swoich bliskich, zmarł w Poznaniu o. dr Stanisław Przepierski OP. Kilka dni temu skończył 61 lat. W zakonie kaznodziejskim przeżył 35 lat, w kapłaństwie – 29. Od 2011 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, od 2013 jako członek zwyczajny.

Ojciec Stanisław był gorliwym czcicielem Matki Bożej, szczególnie Maryi obecnej w otaczanym modlitwą na Służewie wizerunku Niepokalanej Królowej Różańca, Pani Żółkiewskiej. Był asystentem Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej i opiekunem cyklu mariologicznego „Oto Matka twoja” w dominikańskiej parafii na Służewie w Warszawie.
 
Nie podjęto jeszcze decyzji o terminie i miejscu pogrzebu.
 
W ramach prac Polskiego Towarzystwa Mariologicznego opublikował artykuły:
• Różaniec szkołą dawania świadectwa wiary, w: Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa, 22-24 września 2011 r. („Biblioteka Mariologiczna”, 15), red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2012, s. 71-93.
• Bóg Ojciec i Chrystus w Różańcu, w: Razem z Maryją dziękujemy za dar chrztu świętego. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Wieleń Zaobrzański, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, 9-11 września 2015 („Biblioteka Mariologiczna”, 19), red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2016, s. 186-191.
 
Niech Maryja – Nadzieja Umierających wprowadzi go do radości nieba. Niech spoczywa w pokoju wiecznym! 


 

W Wielki Wtorek 7 kwietnia 2020 roku w wieku 68 lat zmarł ks. prof. dr hab. Wojciech Życiński, od 1999 roku członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, od 2012 roku członek zwyczajny Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (PAMI). Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 14 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w kaplicy wewnętrznej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 39. Z uwagi na ograniczenia łączmy się duchowo wyrażając naszą wdzięczność za wkład Księdza Profesora w polską mariologię.

Maryja – Nadzieja umierających niech wyprosi Mu niebo i radość zmartwychwstania!

Śp. o. Andrzej Potocki 

O. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP,

członek zwyczajny PTM

zmarł w Warszawie 19 XII 2018 r.  

Ojciec Andrzej Potocki, dominikanin, wybitny socjolog religii i teolog, wykładowca UW, urodził się w 1947 roku w Warszawie. Studiował teologię w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz teologię i socjologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1971 roku uzyskał stopień magistra. W roku 1974 uzyskał doktorat, a w 1986 roku habilitację z socjologii religii Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

W latach 1969-88 był statystą w Teatrze Wielkim Opery i Baletu w Warszawie. W drugiej połowie lat 70. zajmował się publicystyką kulturalną, współpracując m.in. z „Teatrem”, „Sceną”, „Ruchem Muzycznym”, „Życiem Literackim”, „Kulturą”. Interesował się antropologią tańca. Interesował się życiem teatralnym i muzycznym Włoch, zwłaszcza tamtejszą operą i baletem.

W pracy naukowej specjalizował się przede wszystkim w socjologii religii i socjologii wychowania oraz w teologii praktycznej. Jest autorem pierwszej w polskiej socjologii trzytomowej monografii diecezji rzymskokatolickiej jako organizacji społecznej. Poruszał w swoich wystąpieniach i pracach naukowych także problemy duszpasterstwa rodzin, religijności laikatu oraz polskiego kultu maryjnego i jego przemian.

Pełnił funkcję wykładowcy i kierownika projektów badawczych na wielu uczelniach, w tym w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), na Podyplomowym Studium Religioznawstwa UW, w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie, a od końca lat 90. po przeniesieniu się do Krakowa w Instytucie Religioznawstwa i w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był ponadto prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (1992-96), przewodniczącym Konferencji Stowarzyszeń Katolickich (1993-94) oraz członkiem Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski (1994-97).

W latach 2003-08 był profesorem nadzwyczajny. w Instytucie Socjologii UKSW oraz kierownikiem Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania. W 2008 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2008 roku pracował w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

W 1997 roku wstąpił do zakonu dominikanów i 3 maja 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W marcu 2018 roku Polskie Towarzystwo Teologiczne nagrodziło wybitnego polskiego pastoralistę, socjologa i katechetyka medalem „Bene Merenti” za twórczy wkład w kształtowanie polskiej teologii.

W 2004 roku przystąpił do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Był członkiem zwyczajnym. W latach 2008-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w kolejnej kadencji 2011-2014 – członka tejże Komisji.

 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele OO. Dominikanów w Warszawie, ul. Dominikańska 2 w czwartek, 27 grudnia 2018 r.:

o godz. 11.30 - modlitwa różańcowa przy trumnie

o godz. 12.00 - Msza św. pogrzebowa i odprowadzenie na cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 


Ojcze Andrzeju, dziękujemy za Twoją posługę i pracę. Odpoczywaj w pokoju!

Niech Maryja, nasza Matka i Opiekunka naszego Zakonu, ukryje Cię pod płaszczem swojej opieki, a święty Rajmund z Penyafort, Twój patron, wyprosi Ci łaskę nieba..

Niech miłosierny Bóg da Ci radość nieba wraz z Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi!

Ks. Jan KudłacikW niedzielę 18 maja 2014 roku, w wieku 77 lat, zmarł w szpitalu w Kielcach ks. Jan Kudłacik SAC, wieloletni kustosz sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej w diecezji radomskiej oraz członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Maryjnego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 maja w kościele sanktuaryjnym Czarnej.

Śp. Ks. Kardynał Józef Glemp23 stycznia 2013 roku odszedł po ciężkiej chorobie do Domu Ojca Ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Senior. Przeżył 84 lat, w kapłaństwie 57, w biskupstwie 34. Przez 28 lat pełnił posługę jako urzędujący Prymas Polski. W roku 1999 wydał dekret powołujący do życia Polskie Towarzystwo Mariologiczne oraz zatwierdził jego statut i był jego Członkiem Honorowym.

Śp. ks. Józef Kudasiewicz16 listopada 2012 roku, w Święto NMP Matki Miłosierdzia, w 86 roku życia i 60 roku kapłaństwa, odszedł do Pana Śp. ks. Infułat prof. dr hab. Józef Kudasiewicz, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Maryjnego, wybitny biblista, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, długoletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Śp. Ks. dr Stanisław GręśZ bólem, ale i z chrześcijańską nadzieją informuję, że w minioną środę 11 lipca odszedł do Pana Śp. Ks. dr Stanisław Gręś, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, autor wielu publikacji mariologicznych i ekumenicznych oraz z dziedziny pneumatologii. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 16 lipca 2012 roku, we wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel w Zielonej Górze o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego, Osiedle Kaszubskie 7.

Oblicza naszej Matki

mb_603.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1209093