Ks. Marek ChmielewskiZ radością informuję, że Ks. Marek Chmielewski – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego oraz prodziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i prezes Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ksiądz Marek Chmielewski jest cenionym teologiem i mariologiem, autorem wielu publikacji i członkiem towarzystw naukowych. Nominację profesorską Ks. Marek Chmielewski otrzymał w dniu 23 lutego 2016 roku z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana dr. Andrzeja Dudy.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi Markowi, ciesząc się, że nasze Towarzystwo wzbogaciło się o kolejnego profesora tytularnego.

Życzymy naszemu Dostojnemu Koledze, aby zdobytą wiedzą i mądrością służył jak najpiękniej sprawie budowania Królestwa Bożego, głosząc cześć Najświętszej Maryi Panny.

W imieniu PTM

o. Grzegorz M. Bartosik
przewodniczący


Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski

Urodzony 6 maja 1959 r. w Zofiówce (świętokrzyskie), jest: kapłanem Diecezji Radomskiej, wyświęconym w katedrze sandomierskiej 21 maja 1983 r.; kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej i pełni funkcję sekretarza Kapituły.

Po pięciu latach pracy duszpasterskiej w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu, w trakcie której odbył specjalistyczne studia w zakresie teologii duchowości na KUL, w 1988 r. został pracownikiem naukowym KUL. Doktorat uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy pt. Doświadczenie mistyczne Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911). Habilitował się w 2000 r. na podstawie rozprawy pt. Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej (Lublin 1999). Dnia 7 VI 2002 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym KUL, zaś 23 II 2016 r. z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał tytuł profesora nauk teologicznych.

W latach 2000-2006 był dyrektorem Instytutu Teologii Duchowości KUL. W latach 2000-2008 był prezesem Sekcji Duchowości Teologów Polskich, którą przekształcił w Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, mające osobowość prawną kościelną i cywilną. Od 2009 r. jest już drugą kadencję Prezesem tegoż Stowarzyszenia. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, członkiem rzeczywistym Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego oraz członkiem Rady Naukowej dwumiesięcznika „Życie Konsekrowane”, oraz Rady Naukowej Journal of Religious Science „Soter” (Kowno, Litwa). W latach 2002-2011 (przez trzy kadencje) był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Od 2014 roku jest ponownie w zarządzie tegoż Towarzystwa; od 2013 jest członkiem-korespondentem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (zobacz). Od 2008 roku ściśle współpracuje z Fakultetem Teologicznym Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytautas Didziojo Universitetas) w Kownie na Litwie jako profesor wizytujący i członek Komisji Przewodów Doktorskich. 

W 2001 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.

Dnia 27 VI 2012 Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa) przyznał mu doktorat honoris causa (wręczenie regaliów miało miejsce 14 II 2013) (zob. relację filmową – właściwy materiał około 45 minuty).

Jest trzecią kadencję prodziekanem Wydziału Teologii i członkiem Senatu KUL (2005-2008, 2008-2012, 2012-2016). W latach 2005-2015 przewodniczył Komisji Stypendialnej KUL, a w latach 2009-2012 – Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.

Był promotorem doktoratu honoris causa KUL dla o. Daniela-Ange (24 IV 2009). W 2013 roku przez Rektora KUL został powołany na wiceprezesa Fundacji Potulickiej.

Obszary zainteresowań badawczych, to: metodologia teologii duchowości, mistyka, duchowość świeckich konsekrowanych – opracował i trzykrotnie wydał dokumenty Kościoła na temat instytutów świeckich (Z Chrystusem w świecie, Lublin 1997; 2003; Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór dokumentów (BTD 1) (Lublin 2011), współczesne nurty duchowości i nauczanie Jana Pawła II.

Zainicjował i redagował Leksykon duchowości katolickiej (Lublin-Kraków 2002) (nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL). Zapoczątkował i redagował serię „Duchowość w Polsce” (10 tomów), która od 2010 r. została przekształcona w rocznik naukowy Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości (ISSN 2081-4674). Utworzył i redaguje serię pt. „Biblioteka Teologii Duchowości” (aktualnie wydano 4 tomy).

Opublikował ponadto książki: Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej (Niepokalanów 1992); Polscy teologowie duchowości (Lublin 1993); 101 pytań o życie duchowe (Lublin 1999); Myśli niewypowiedziane. Wybór pomocy homiletycznych (Lublin 2002); Teologowie duchowości w Polsce 2003 (Lublin 2003); Vademecum duchowości katolickiej (Lublin 2004); Recepta na świętość (Częstochowa 2005); Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL (Lublin 2007); Nauczycielka, katechetka i mistyk – Maria Szymanowska (1901-1983) (Lublin 2008); Świadkowie męki Chrystusa. Droga Krzyżowa z Weroniką i Szymonem (Kraków 2010); O przeszkodach w modlitwie (Kraków 2010); W szkole różańca świętego (Kraków 2010) oraz około 220 artykułów naukowych; Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji (Biblioteka Teologii Duchowości, t. 3, Lublin 2013); Świadkowie wiary (Lublin 2013); Jak żyć po chrześcijańsku? Jan Paweł II odpowiada na najważniejsze pytania (Kraków 2014); W maryjnej szkole miłosierdzia. Materiały duszpasterskie (Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2014); [współautor J. Królikowski] Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015 – 20 XI 2016) (Ostra Brama Skarżysko-Kamienna 2015); Wielka księga duchowości katolickiej (Wydawnictwo AA, Kraków 2015).

Regularnie publikuje w „Miesięczniku Egzorcysta” (dział: ABC duchowości) i w kwartalniku „Apostoł Miłosierdzia Bożego” (dział: Leksykon duchowości miłosierdzia).

Ponadto opublikował w sumie ponad 275 artykułów naukowych. Jest redaktorem ponad 30 prac zbiorowych. 

Zobacz kompletny wykaz dorobku publikacyjnego.

Wypromował 18 doktorów i 172 magistrów.

Uczestniczył w około 110 sympozjach i kongresach krajowych, międzynarodowych i zagranicznych (Francja, Hiszpania, Litwa, Ukraina, Włochy), między innymi w Międzynarodowych Kongresach Mariologicznych.

Podejmuje ponadto działalność kaznodziejską i rekolekcyjną (36 rekolekcji parafialnych, 15 kapłańskich i dla alumnów, 20 dla osób konsekrowanych, 16 dla grup specjalistycznych, ponadto przeprowadził kilkadziesiąt dni skupienia dla różnych grup, zwłaszcza dla instytutów świeckich), jak również popularyzatorską (około 300 artykułów o charakterze duszpasterskim). 

 Od 2003 roku nieprzerwanie w każdy czwartek w Radio Maryja i TV Trwam prowadzi cykl rozważań o duchowości „Duc in altum!” – w sumie około 680 odcinków (częściowo opublikowane zostały przez Edycję św. Pawła w książce Duc in altum! t. 1 – Częstochowa 2005, t. 2 – Częstochowa 2007, t. 3  – Częstochowa 2009, oraz t. 3: W szkole życia duchowego świętych, Szczecinek 2010; zbiór 570 audycji ukazał się w tomie pt. Wielka księga duchowości katolickiej, Wydawnictwo AA, Kraków 2016).

W roku akademickim 2014/2015, z okazji Roku św. Jana Pawła II redagował wybór „Myśli codziennych Jana Pawła II" na stronie KUL (http://www.kul.pl/jan-pawel-ii-mysli-codzienne,17250.html).

Współpracuje z Instytutem Świeckim Chrystusa Króla.

Audycje „Duc in altum!” i inne wystąpienia w formacie *.mp3, książki i niektóre artykuły w formacie *.pdf zobacz na stronie na portalu „Chomikuj.pl.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 127 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935029