S. mgr lic. Alicja Wilczko CMW † 21.11.2010
członek zwyczajny PTM

Siostra Alicja urodziła się 5 października 1947 roku. Po wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr Salezjanek została wysłana na studia na KULu. W 2004 roku przyjechała do Ostrowa Wielkopolskiego jako animatorka tutejszej wspólnoty i dyrektor Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek przy ul. Skorupki. Przez lata zmagała się z ciężką chorobą.

Siostra Alicja Wilczko urodziła się 5 października 1947 roku. Pochodziła ze skromnej, wielodzietnej rodziny, w której pielęgnowano tradycje narodowe i religijne. W dzieciństwie straciła matkę. Była absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim, które ukończyła w roku 1965. Właśnie w tej placówce oświatowej poznała wspólnotę Sióstr Salezjanek, z którymi później związała resztę swojego dorosłego już życia. Swoją formację zakonną rozpoczęła w Pogrzebieniu.
Po złożeniu Pierwszych Ślubów została wysłana na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Następnie pracowała jako katechetka i dyrektorka wspólnot. W 1990 roku objęła urząd inspektorki na terenie Inspektorii Wrocławskiej. Dnia 4 listopada 1991 roku siostra Alicja Wilczko wraz z siostrą Danutą Kamińską pojechała do Moskwy, aby zobaczyć, jakie są możliwości podjęcia pracy apostolsko-wychowawczej. Siostry udały się tam na zaproszenie księży Salezjanów i Aleksandra Bykowskiego, dyrektora Eksperymentalnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Po dokonaniu rozeznania obie siostry wróciły do Wrocławia, by przygotować pierwszą ekipę sióstr do pracy w Moskwie.

Siostra Alicja była współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i należała do niego od 21 kwietnia 1999 roku. W tej organizacji była członkiem zwyczajnym. Napisała wiele artykułów m. in. obszerny tekst pt: „Katecheza wychowująca do świadectwa wiary”, który został opublikowany w czasopiśmie „Seminare – poszukiwania naukowe”. W 2004 roku przyjechała do Ostrowa Wielkopolskiego jako animatorka tutejszej wspólnoty i dyrektor Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek przy ul. Skorupki.
Siostra Alicja Wilczko przez lata zmagała się z ciężką chorobą. Jako dyrektor była zawsze otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym, wsłuchiwała się w potrzeby innych. Cieszyła się sympatią ludzi młodych, dzieci i ich rodziców, a także wszystkich tych, którzy ją otaczali. – Zawsze była „w drodze” – niestrudzona, nie okazująca zmęczenia aż do dnia, kiedy Pan wezwał ją do siebie. Dziękujemy Panu za dar jej życia, świadectwo nieustannej pracy, piękna i odwagę przeżywania codzienności z uśmiechem i radością – tak wspominają siostrę Alicję Wilczko siostry Salezjanki.

Zmarła 21 listopada 2010 roku w Uroczystość Chrystusa Króla. Pogrzeb odbył się 24 listopada w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim.