Bibliografia "Biblioteki Mariologicznej" za lata 2000-2020, opr. ks. Marek ChmielewskiBibliografia
„Biblioteki Mariologicznej”
za lata 2000-2020

opracowanie: ks. Marek Chmielewski

 

Wykaz skrótów

 

BM 1 – Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego, Częstochowa, 22-23 V 1998 r., red. S. C. Napiórkowski, T. Siudy, K. Kowalik, Częstochowa 1999.

BM 2 – Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego,
Częstochowa, 6-8 IX 1999 r.
, red. T. Siudy, K. Pek, Częstochowa 2000.

BM 3 – Mariologia na przełomie wieków. Materiały z sympozjum mariologicznego, Niepokalanów, 27-28 X 2000 r., red. L. Balter, P. M. Lenart, Częstochowa – Niepokalanów 2001.

BM 4 – Przez Jezusa do Maryi. Materiały z sympozjum mariologicznego, Licheń, 26-27 X 2001 r., red. S. C. Napiórkowski, K. Pęk, Częstochowa – Licheń 2002.

BM 5 – Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego, Gietrzwałd, 13-15 IX 2002 r., red. J. Jezierski, K. Brzozowski, T. Siudy, Częstochowa – Gietrzwałd 2003.

BM 6 – Odkrywanie różańca. Materiały z sympozjum mariologicznego, Kraków, 24-25 IV 2003 r., red. T. Siudy, W. Życiński, Częstochowa – Kraków 2003.

BM 7 – Niepokalana Matka Chrystusa. Materiały z sympozjum mariologicznego, Lublin, 23-24 IV 2004 r., red. K. Kowalik, K. Pęk, Częstochowa – Lublin 2004.

BM 8 – Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologicznego, Niepokalanów, 15-17 X 2004 r., red. D. Mastalska,
Częstochowa – Niepokalanów 2005.

BM 9 – Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Materiały z sympozjum mariologicznego, Jasna Góra, 18-19 XI 2005 r., red. Z. S. Jabłoński, T. Siudy, Częstochowa 2006.

BM 10 – Na polskiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Pasierbiec, 21-22 X 2006 r., red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa – Pasierbiec 2007.

BM 11 – W nurcie polskiej mariologii. Materiały z sympozjum mariologicznego z okazji 50-lecia Katedry Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 24 października 2007 r., red. K. Pek, T. Siudy, Częstochowa – Lublin 2008.

BM 12 – Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes (4-8 IX 2008), red. T. Siudy, G. M. Bartosik, Częstochowa 2009.

BM 13 – Całaś piękna jest, Maryjo. Mariologia na drodze piękna. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszy sanktuariów polskich. Skarżysko-Kamienna, 11-12 września 2009 r., red. G. M. Bartosik,
J. Karbownik, Częstochowa 2009.

BM 14 – „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Bochnia, 23-24 września 2010 r., red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa 2011.

BM 15 – Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa, 22-24 września 2011 r., red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2012.

BM 16 – Maryja w tajemnicy Kościoła. Recepcja i perspektywy nauki soborowej. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 r., red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa 2013.

BM 17 – Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa
Mariologicznego. Spotkanie Kustosz
ów Sanktuariów Polskich, Rokitno, 19-21 września 2013 r., red. G. Bartosik, A. Gąsior, J. Królikowski,
Częstochowa 2014.

BM 18 – Ikona maryjna w życiu Kościoła. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Częstochowa, 10-12 września 2014, red. D. Klauza, K. Stawecka, Częstochowa 2015.

BM 19 – Razem z Maryją dziękujemy za dar chrztu świętego. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Wieleń Zaobrzański, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, 9-11 września 2015, red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2016.

BM 20 – „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego,
Gidle – Jasna Góra, 4-5 października 2016 r., red. M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017.

BM 21 – Fatima w Bożym planie zbawienia. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Zakopane – Krzeptówki, 13-17 września 2017, red. G. M. Bartosik, M. Kowalczyk, Częstochowa – Zakopane 2018.

BM 22 – Jasnogórska Matka i Naród. Z Bogurodzicą ku polskiej wolności myśli i czynu. Ogólnopolska konferencja w 100. rocznicę odzyskania niepodległości i spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, Jasna Góra, 22-23 października 2018 roku, red. M. Chmielewski, Częstochowa 2018.

BM 23 – Maryjność w Kościele i mariologia w teologii. Ogólnopolskie sympozjum z okazji dwudziestolecia istnienia Polskiego Towarzystwa
Mariologicznego, Częstochowa 12-13 września 2019, red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Częstochowa 2020.

 

Alfabetyczne zestawienie bibliograficzne

 

ADAM A., Dogmat Niepokalanego Poczęcia Maryi w posoborowej teologii
słowackiej
, BM 7, s. 209-219.

ADASZKIEWICZ M. M., Wkład Rycerstwa Niepokalanej w krzewienie dogmatu Niepokalanego Poczęcia na przykładzie czasopisma „Rycerz Niepokalanej”, BM 8, s. 125-136.

Akt oddania Niepokalanemu Sercu Maryi z okazji 1050-lecia Chrztu Polski
(propozycja)
, BM 18, s. 135-136.

BALCEREK G., Ku Bogu z Maryją. Homilia wygłoszona w dniu 9 września 2015 roku, BM 19, s. 11-14.

BALTER L., Tajemnica Trójcy Świętej w Akatyście ku czci Bogarodzicy, BM 1, s. 281-297.

BALTER L., Trójca Święta a Maryja w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny
Kowalskiej († 1938)
, BM 3, s. 43-58.

BALTER L., Trzy pielgrzymki do Fatimy, BM 3, s. 157-167.

BALTER L., Przez Jezusa do Maryi w orędziach Jezusa, BM 4, s. 91-111.

BALTER L., Gietrzwałd – polskie Lourdes?, BM 5, s. 91-103.

BALTER L., Profetyczne przesłanie Jasnej Góry, BM 9, s. 23-40.

BALTER L., Mariofanie w historii i życiu Kościoła. Refleksja po XXII Między–narodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Lourdes, BM 12, s. 121-135.

BARTOSIK G. M., Przybytek Ducha Świętego. Relacja Duch święty – Maryja według Pisma Świętego i Ojców Kościoła, BM 2, s. 47-65.

BARTOSIK G. M., Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte, BM 2, s. 149-165.

BARTOSIK G. M., Relacja Duch Święty – Maryja w liturgii Mszy świętej, BM 2, s. 217-236.

BARTOSIK G., Słowo powitania Ojca Prowincjała Grzegorza Bartosika, BM 3, s. 7-8.

BARTOSIK G., Słowo na otwarcie sympozjum (I), BM 8, s. 9-10.

BARTOSIK G. M., „Niepokalana – oto nasz Ideał”, BM 8, s. 351-354.

BARTOSIK G. M., Wokół tematyki objawień maryjnych, BM 12, s. 139-145.

BARTOSIK G. M., KARBOWNIK J., Wprowadzenie, BM 13, s. 5-7.

BARTOSIK G. M., Podziękowanie oraz wręczenie Księgi Pamiątkowej Ks. Dr. Teofilowi Siudemu, inicjatorowi i wieloletniemu Przewodniczącemu PTM z racji 10-lecia Towarzystwa, BM 13, s. 17-20.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 14, s. 5.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 14, s. 7-8.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 15, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 15, s. 7-9.

BARTOSIK G. M., Maryja jako nasz wzór w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem (KK 63), BM 15, s. 13-25.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 16, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 16, s. 7-9.

BARTOSIK G. M., Sprawozdanie z 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4-9 września 2012), BM 16, s. 11-16.

BARTOSIK G. M., Mariologia i pneumatologia. tematy wspólne i kwestie dyskutowane, BM 16, s. 21-59.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 17, s. 7-8.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 17, s. 11-13.

BARTOSIK G. M., Słowo powitania, BM 18, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 19, s. 5-6.

BARTOSIK G. M., Maryja na straży polskiej tożsamości chrześcijańskiej, BM 19, s. 47-83.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 20, s. 9-10.

BARTOSIK G. M., Rozważanie Apelu Jasnogórskiego, 4 października 2016 roku, BM 20, s. 41-42.

BARTOSIK G. M., Królewska służba Maryi, BM 20, s. 57-75.

BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 21, s. 9-10.

BARTOSIK G. M., Podsumowanie i zakończenie części naukowej Kongresu, BM 21, s. 305-308.

BARTOSIK G., Mariologia w służbie Narodu, BM 22, s. 139-162.

BARTOSIK G. M., Mariologia polska i kult maryjny wobec wyzwań współczesności, BM 23, s. 83-102.

BARTOSZEWSKI G., Trójca Święta a Maryja w pismach bł. Honorata Koźmińskiego, BM 1, s. 339-350.

BATOR Z., Maryja i tajemnica miłosierdzia w świętych wizerunkach (na wybranych przykładach) , BM 13, s. 61-74.

BATOR Z., Katechetyczno-pedagogiczne funkcje wizerunków maryjnych, BM 18, s. 53-77.

BENEDYKT XVI, Ojciec święty Benedykt XVI do mariologów, BM 16, s. 151-153.

BOLEWSKI J., Maryja w królestwie Syna i Ducha, BM 1, s. 165-185.

BRZOZOWSKI K., Różaniec w sanktuarium w Gietrzwałdzie, BM 6, s. 137-143.

BUDZIK S., Perspektywy mariologii i kultu maryjnego w świetle uchwał
II Synodu Plenarnego
, BM 10, s. 131-138.

CÁRDENAS E., Maryjny charakter doksologii uczniów o. Wilhelma Józefa
Chaminade’a
, BM 1, s. 263-280.

CÁRDENAS E., Trudności na modlitwie różańcowej św. Teresy od Dzieciątka Jezus w świetle listu apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae”, BM 6, s. 81-94.

CÁRDENAS E., Objawienie Niepokalanej w Auschwitz w ostatnim kazaniu św. Maksymiliana Kolbego lipiec 1941, BM 21, s. 265-275.

CABECINHAS C. M. P., Znaczenie Fatimy dla Kościoła i współczesnego świata, BM 21, s. 151-172.

CABECINHAS C. M. P., Fatima prowadzi do doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Homilia wygłoszona na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego, 17 września 2017 r., BM 21, s. 299-301.

CECCHIN S. M., Maryjny kontekst epoki Chrztu Polski, BM 19, s. 15-35.

CECCHIN S.M., Aktualna sytuacja mariologii. Problemy i perspektywy, BM 23, s. 67-81.

CHŁOSTA J., Barbara Samulowska – wizjonerka z Gietrzwałdu, BM 5, s. 47-56.

CHMIELEWSKI M., Przez Jezusa do Maryi w duchowości polskiej, BM 4,
s. 125-137.

CHMIELEWSKI M., Różaniec – szkołą życia duchowego na III Tysiąclecie, BM 6, s. 119-135.

CHMIELEWSKI M., Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu
mistycznym bł. Marceliny Darowskiej
, BM 7, s. 87-100.

CHMIELEWSKI M., Misterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej, BM 8, s. 97-107.

CHMIELEWSKI M., Inspiracje maryjne we współczesnych nurtach polskiej
duchowości
, BM 10, s. 153-164.

CHMIELEWSKI M., Sanktuarium jako centrum formacji duchowej (rekolekcje, dni skupienia), BM 15, s. 171-174.

CHMIELEWSKI M., Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska, BM 18, s. 85-96.

CHMIELEWSKI M., Chrystologia współczesnych nabożeństw maryjnych.
Dyskusja panelowa. Wprowadzenie
, BM 19, s. 172-176.

CHMIELEWSKI M., Pastoralno-duchowe implikacje macierzyńskiego królowania Maryi, BM 20, s. 77-89.

CHMIELEWSKI M., Wprowadzenie, BM 22, s. 9-10.

CHMIELEWSKI M., Maryja w polskiej duchowości indywidualnej i wspólnotowej, BM 22, s. 163-180.

CHMIELEWSKI M., Wprowadzenie, BM 23, s. 7-8.

CHMIELEWSKI M., Pobożność maryjna a nawrócenie, BM 23, s. 31-42.

CHMIELEWSKI M., Bibliografia „Biblioteki Mariologicznej” za lata 2000-2020, BM 23, s. 167-188.

CHRAPKOWSKI A., Homilia wygłoszona 5 października 2016 roku podczas Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, BM 20, s. 37-39.

CHRAPKOWSKI A., Światła Jasnej Góry na III tysiąclecie, BM 22, s. 51-69.

CIERESZKO H., Chrystocentryzm chrześcijańskiej duchowości, BM 19, s. 181.

CIERESZKO H., Rozważanie Apelu Jasnogórskiego, 4 października 2016 roku, BM 20, s. 35-36.

CIERESZKO H., Wprowadzenie w tematykę Kongresu, BM 21, s. 41-42.

CIERESZKO H., Tak Bóg umiłował świat. Homilia wygłoszona w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2017 r., BM 21, s. 285-289.

CYRAN W., „Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Więź Maryi z Duchem Świętym według św. Łukasza, BM 2, s. 11-29.

CZAPLA K., Działalność i misja Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, BM 21, s. 133-148.

CZERWIK S., Zasada Przez Jezusa do Maryi w celebracji rocznego cyklu misteriów zbawienia, BM 4, s. 53-72.

CZYŻEWSKI A., Jak u kapucynów przedstawia się kult Niepokalanego Poczęcia NMP?, BM 8, s. 313-314.

DROZDEK M., Krucjata różańca rodzinnego w Polsce, BM 6, s. 149-153.

DRZAZGA J., Dekret, BM 5, s. 159-160.

Duchowe macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. (Prośba teologów polskich skierowana do Episkopatu Polski, aby podjął starania o ogłoszenie
dogmatu duchowego macierzyństwa Maryi)
, BM 10, s. 215-267.

Dyskusja panelowa, BM 2, s. 237-252.

Dyskusja panelowa „Promieniowanie Jasnej Góry”, BM 20, s. 171-182.

Dyskusja, BM 3, s. 39-42.

Dyskusja, BM 3, s. 131-146.

Dyskusja, BM 3, s. 175-181.

FERDEK B., Maryja Matką Najwyższego Kapłana, BM 14, s. 21-28.

FERDEK B., Rozumienie obecności Maryi w Narodzie, BM 22, s. 103-114.

FRANCISZEK, Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiedziany 13 października 2013 roku w Rzymie…, BM 17, s. 9.

GARNCZARSKI S., Muzyczna ikona Maryi a wiara Kościoła, BM 17, s. 83-92.

GĄDECKI S., Słowo do uczestników Kongresu, BM 21, s. 13-14.

GĄSIOR A., Matka Boża Pocieszenia. Kontekst biblijny i perspektywy aktualizacji, BM 10, s. 185-201.

GĄSIOR A., „Cała piękna jesteś Przyjaciółko moja…”. Piękno Maryi w polskiej poezji baroku i romantyzmu, BM 13, s. 82-104.

GĄSIOR A., Maryjna kobieta w kobiecym Kościele, BM 16, s. 113-124.

GILSKI M., Maryja w pobożności pasyjnej, BM 10, s. 203-213.

GILSKI M., Maryjny wymiar świadectwa bł. Jana Pawła II, BM 15, s. 43-53.

Głosy w dyskusji, BM 13, s. 115-117.

GŁÓWNY KOMITET WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000, Matka Boża Fatimska w Rzymie na Jubileuszu Biskupów (komunikat prasowy), BM 3, s. 183-184.

GÓRNY G., W świetle Fatimy. Komunizm jako anty-Dekalog, BM 21, s. 215-222.

GRĘŚ S., Współpraca Maryi z Trójcą Świętą w świetle literatury posoborowej, BM 1, s. 367-375.

GROCHOLEWSKI Z., Mariologia w służbie jedności, BM 11, s. 156-159.

GROCHOLEWSKI Z., By należycie odpowiedzieć na Matczyną miłość Maryi. Przesłanie na rozpoczęcie Kongresu, BM 21, s. 39-40.

GROCHOLEWSKI Z., Modlitwa, jakiej domaga się Matka Boska Fatimska.
Kazanie wygłoszone w dniu 13 września 2017 r.
, BM 21, s. 279-284.

GRZYWACZEWSKI J., Idea pokuty i ekspiacji za grzechy w Kościele pierwszych wieków, BM 21, s. 59-80.

HANAS Z., Dobre drzewo, przynoszące dobre owoce. Homilia wygłoszona w dniu 16 września 2017 r., BM 21, s. 295-298.

HARĘZGA S., Maryja i kapłan jako głosiciel Słowa Bożego, BM 14, s. 39-48.

HAUKE M., Treści dogmatyczne w objawieniach Anioła w Fatimie, BM 21,
s. 81-90.

HESS A., Cześć dla Matki Bożej Niepokalanej w Zakonie Braci Mniejszych, BM 8, s. 310-312.

Inne głosy w dyskusji, BM 8, s. 319-323.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Różaniec w życiu Kościoła w Polsce w XX wieku, BM 6, s. 21-56.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Idee przewodnie Pierwszego Polskiego Kongresu Mariańskiego, BM 7, s. 27-47.

JABŁOŃSKI Z. S., Maryja znakiem nadziei dla Europy. Jasnogórskie inspiracje, BM 9, s. 53-70.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Inicjatywy maryjne Kardynała Stefana Wyszyńskiego, BM 10, s. 37-97.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Maryjność plakatów pielgrzymek na Jasną Górę, BM 13, s. 75-81.

JABŁOŃSKI Sz. Z., Mariologia na drogach piękna w sanktuarium, BM 13, s. 118-119.

JABŁOŃSKI Z. Sz., Pielgrzymki jako środowisko ewangelizacji, BM 15,
s. 123-157.

JACKOWSKI A., SOŁJAN I., Gietrzwałd w systemie ośrodków pielgrzymkowych Europy i Polski, BM 5, s. 79-90.

JAN PAWEŁ II, Homilia Jana Pawła II wygłoszona na zakończenie XX Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie, 24 września 2000 r., BM 3, s. 59-62.

JANIEC Z., KARWACKI R., POTOCKI A., PRZYROWSKA Z., WOJCIESZEK K., Pozostałe głosy w dyskusji, BM 13, s. 128-136.

JANOCHA M., Matka Boska Częstochowska na Watykanie, BM 22, s. 207-234.

JASIŃSKI J., Polityczna i religijna rola ośrodka gietrzwałdzkiego w latach 1877-1914, BM 5, s. 7-28.

JEZIERSKI J., Posłowie. Znaczenie objawień gietrzwałdzkich, BM 5, s. 155-157.

JĘDRASZEWSKI M., Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Homilia
wygłoszona we
wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, 15 września 2017 r., BM 21, s. 291-294.

JUSIAK R., Sanktuaria pasyjno-maryjne miejscem formowania dojrzałej postawy religijnej, BM 1, s. 377-391.

KAJDAN M., Cześć Matki Bożej Niepokalanej w charyzmacie zgromadzeń honorackich, BM 7, s. 101-130.

KANTOR R., Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów, BM 14, s. 115-132.

KARBOWNIK J., Żywy Różaniec w praktyce duszpasterskiej dzisiaj, BM 6, s. 145-147.

KARBOWNIK J., Powitanie, BM 13, s. 11-12.

KARWACKI R., Miejsce Niepokalanej w posługiwaniu pasterskim biskupa Henryka Przeździeckiego, BM 7, s. 169-177.

KARWACKI R., Maryja znakiem niezawodnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego, BM 9, s. 171-181.

KARWACKI R., Dopowiedzenie: maryjny kształt świadectwa, BM 15, s. 187-188.

KARWALA M., Niepokalane Poczęcie w poezji polskiej od romantyzmu do współczesności, BM 8, s. 181-197.

KIJAS Z. J., Przez Jezusa do Maryi w chrystologii, BM 4, s. 73-90.

KIJAS Z. J., Św. Maksymilian Maria Kolbe Apostoł Niepokalanej, BM 8,
s. 109-124.

KLAUZA K., Jasnogórskie Śluby Narodu w perspektywie teologicznej na
początku XXI wieku
, BM 10, s. 9-25.

KLAUZA K., Mariologia w kontekście (zamiast wstępu), BM 11, s. 5-8.

KLAUZA K., Mariofanie jako element ikonologicznej hermeneutyki teologicznej, BM 12, s. 83-93.

KLAUZA K., Głos dyskusji, BM 13, s. 120.

KLAUZA K., Motywy maryjne we współczesnych graffitti, BM 13, s. 45-60.

KLAUZA K., Recepcja posoborowej mariologii w kulturze masowej w Polsce, BM 16, s. 125-148.

KLAUZA K., Wizualizacja dogmatu chrześcijańskiego, BM 17, s. 57-60.

KLAUZA K., Kryteria teologiczne w przedstawianiu wizerunków maryjnych
(kanony, zasady)
, BM 18, s. 33-42.

KNAPIŃSKI R., Nieznane grafiki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, BM 9, s. 71-117.

KOCHANIEWICZ B., Patrystyczna interpretacja Łk 1, 35 i jej pneumatologiczno-maryjne implikacje, BM 2, s. 31-45.

KOCHANIEWICZ B., Polska mariologia na forum Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w latach 1950-1987, BM 11, s. 23-40.

KOMISJA MARYJNA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, Maryjne
vademecum duszpasterza
, BM 23, s. 135-165.

KONDEFER P., Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Ruchu Światło-
Życie
, BM 8, s. 291-300.

KONOPKA A., Maryja – Pani Gidelska w roku Jubileuszu 500-lecia znalezienia cudownej figurki Matki Bożej, BM 20, s. 13-15.

KOPICZKO A., Objawienia gietrzwałdzkie w świetle zbiorów archiwum archidiecezji warmińskiej w Olsztynie, BM 5, s. 29-37.

KORBUSZEWSKA S., Miesięcznik „Różaniec” w służbie modlitwy różańcowej, BM 6, s. 165-167.

KOWALCZYK M., Doniosłość objawień maryjnych w potwierdzonej świętością życia odpowiedzi wiary na pełnię Objawienia w Chrystusie, BM 12, s. 159-160.

KOWALCZYK M., Maryjny wymiar apostolstwa, BM 15, s. 55-70.

KOWALCZYK M., Macierzyńskie pośrednictwo Maryi, BM 16, s. 61-74.

KOWALCZYK M., Męczeństwo wyznawców Chrystusa w kontekście wizji piekła jako skutek kryzysu wiary według pierwszej i trzeciej części Sekretu
Fatimskiego
, BM 21, s. 223-241.

KOWALIK K., Duch Święty a Maryja w badaniach Katedry Mariologii KUL, BM 2, s. 181-194.

KOWALIK K., Słowo na otwarcie sympozjum (II), BM 7, s. 7-8.

KOWALIK K., Virgo Immaculata – historia dogmatu, BM 7, s. 9-26.

KOZŁOWSKI B., Naśladowanie Maryi w życiu duchowym chrześcijanina.
Konferencja duchowa
, BM 20, s. 17-26.

KRAKOWIAK Cz., Liturgia i pobożność ludowa w sanktuarium, BM 21, s. 15-36.

KRAS J., Fatima dzisiaj, BM 3, s. 149-155.

KRÓLIKOWSKI J., Zwycięska obrona Jasnej Góry jako teologiczna interpretacja historii, BM 9, s. 159-168.

KRÓLIKOWSKI J., Królewski charakter kultu Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, BM 9, s. 183-191.

KRÓLIKOWSKI J., SIUDY T., Wprowadzenie, BM 10, s. 5-8.

KRÓLIKOWSKI J., Wkład biskupów polskich w prace mariologiczne w czasie Vaticanum II, BM 10, s. 99-129.

KRÓLIKOWSKI J., „Maryjna wiara Kościoła” w teologii kard. Josepha Ratzingera, BM 11, s. 69-74.

KRÓLIKOWSKI J., Objawienia „prywatne” jako charyzmat, BM 12, s. 153-157.

KRÓLIKOWSKI J., Teologia i piękno, BM 13, s. 25-35.

KRÓLIKOWSKI J., Tworzyć klimat dla piękna w teologii, BM 13, s. 121-122.

KRÓLIKOWSKI J., „Ona ma coś innego i coś więcej”. Maryja i kapłaństwo, BM 14, s. 29-38.

KRÓLIKOWSKI J., Kult Matki Bożej w świetle nauczania II Soboru Watykańskiego, BM 16, s. 99-111.

KRÓLIKOWSKI J., Wypowiedź w ramach dyskusji panelowej podczas 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie (4-9 września 2012), BM 16, s. 155-158.

KRÓLIKOWSKI J., Wiary aMaryi. Geneza i znaczenie zagadnienia, BM 17, s. 15-24.

KRÓLIKOWSKI J., Komplementarność słowa i obrazu. Glosa na temat sztuki o tematyce maryjnej, BM 18, s. 43-51.

KRÓLIKOWSKI J., Poszukiwanie autentycznego kultu maryjnego, BM 19, s. 184-185.

KRÓLIKOWSKI J., Maryja jako Królowa Korony Polskiej w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, BM 20, s. 91-102.

KRÓLIKOWSKI J., Społeczne treści aktów jasnogórskich, BM 22, s. 73-82.

KUDASIEWICZ J., Przez Jezusa do Maryi w Biblii, BM 4, s. 31-51.

KULANDAISAMY D. S., Orędzie fatimskie w świetle apokaliptyki biblijnej, BM 21, s. 45-58.

KULOWSKI J., Wizualizacja dogmatów jako droga piękna ku transcendencji i element tożsamości wyznaniowej, BM 18, s. 115-131.

KUMALA J., Formuła Przez Jezusa do Maryi w duszpasterstwie sanktuarium maryjnego, BM 4, s. 223-257.

KUMALA J., Znaczenie sanktuarium maryjnego dla pobożności ludowej, BM 5, s. 129-145.

KUMALA J., Sanktuaria maryjne w służbie polskiej drogi maryjnej, BM 10, s. 165-183.

KUMALA J., Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności ludowej, BM 12, s. 107-120.

KUMALA J., Obecność Maryi jako Niewiasty Eucharystii w kulcie chrześcijańskim, BM 16, s. 83-97.

KUMALA J., Sanktuarium maryjne szkołą wiary, BM 17, s. 93-109.

KUMALA J., Licheński Apel maryjny, BM 19, s. 179-180.

KUMALA J., Pielgrzymki maryjne jako pogłębienie świadomości chrztu świętego, BM 19, s. 153-170.

KUMALA J., Bolesna Królowa Polski. Teologiczna interpretacja obrazu Matki Bożej Licheńskiej, BM 22, s. 115-137.

KUMALA J., Maryjność a życie liturgiczno-sakramentalne, BM 23, s. 43-64.

LAURENTIN R., Stanisław Napiórkowski. Teologiczna kariera w świetle
Soboru
, BM 11, s. 160-163.

LEKAN J., Maryja – świadek i wzór wiary. Teologiczne implikacje wiary Maryi, BM 17, s. 25-41.

LEKAN J., Od pobożności do dogmatu, BM 23, s. 103-120.

LEŚNIEWSKI K., Theotokos a Trójca Święta w duchowości prawosławnej, BM 1, s. 243-261.

LIBERA M., Chrystocentryczny wymiar Różańca, BM 19, s. 192-193.

LIS M., Obraz Maryi w filmie religijnym, BM 13, s. 105-111.

LIS M., Głos w dyskusji, BM 13, s. 123.

[List Sekretariatu Stanu do abp. Marka Jędraszewskiego], BM 21, s. 11-12.

[List uczestników sympozjum do abp. S. Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji episkopatu Polski], BM 18, s. 133-134.

LUBOWICKI K., Dlaczego misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej?, BM 8, s. 237-245.

MACIASZEK P., Teologia liturgicznego obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi panny, BM 20, s. 45-56.

MACIOŁKA M., Akademicka mariologia KUL a współczesna mariologia
kontekstualna
, BM 11, s. 9-21.

MAĆKIEWICZ Z., Córki Maryi Niepokalanej „pomnikiem” czci Niepokalanej, BM 8, s. 253-258.

MADEJ Cz., Modlitwa różańcowa w stowarzyszeniu „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, BM 6, s. 155-160.

MALINA A., „Oto Matka twoja” (J 19, 27). Maryja Matką umiłowanych uczniów Chrystusa, BM 14, s. 11-20.

MASTALSKA D., Maryja a Duch Święty w kazaniach franciszkanów doby
saskiej
, BM 2, s. 107-121.

MASTALSKA D., Słowo wstępne, BM 8, s. 5-7.

MATERSKI E., Powitanie, BM 13, s. 13.

MATUSZEWSKI I., Profetyczny wymiar Jubileuszu obrony Jasnej Góry. Słowo na otwarcie sympozjum Generała Zakonu Paulinów, BM 9, s. 5-10.

MAZUR J., Peregrynacje Obrazu afirmacją niepodległości Narodu, BM 22, s. 91-100.

MAZURKIEWICZ R., Świętej Trojce Miłośnica. Maryja a Trójca Święta
w średniowiecznym piśmiennictwie polskim
, BM 1, s. 319-338.

MAZURKIEWICZ R., Misterium Trójcy Świętej a Maryja w pracach Sekcji
afrykańskiej i azjatyckiej
, BM 3, s. 25-38.

MAZURKIEWICZ R., Niepokalane Poczęcie w dawnej poezji polskiej (do końca XVIII wieku), BM 8, s. 159-180.

MICHALIK J., Zwycięstwo Jasnogórskiej Matki i Królowej trwa i domaga się stałego czuwania, BM 9, s. 215-220.

MICHAŁEK T. M., Siostry Mniejsze Maryi Niepokalanej jako „rzecz i własność” Niepokalanej, BM 8, s. 269-272.

MIKA B., Maryja jasnogórska inspiracją polskiej muzyki religijnej XX wieku, BM 9, s. 119-131.

MORICOVÁ J., Maryja Niepokalanie Poczęta w pobożności słowackiej, BM 7, s. 199-207.

MORICOVÁ J., Przesłanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji, BM 21, s. 173-187.

MROCZKOWSKI I., Nawrócenie i pokuta w świetle objawień fatimskich.
Przesłanie z Fatimy a współczesne struktury zła
, BM 21, s. 93-106.

MUCHA M., Powitanie gości i otwarcie sympozjum, BM 21, s. 37-38.

MUCHA M., JURKOWSKI W., Informacja o nadaniu sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach statusu Sanktuarium Narodowego, BM 21, s. 315-317.

MYSZKA A. D., Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie sióstr niepokalanek, BM 8, s. 259-268.

NADBRZEŻNY A., Samoudzielanie się Trójcy Świętej w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, BM 1, s. 187-200.

NAGÓRNY J., „Tutaj zawsze byliśmy wolni”, BM 9, s. 41-52.

NAPIÓRKOWSKI A., Jasnogórska Maryja Matką Chrystusowego Kościoła, BM 22, s. 193-206.

NAPIÓRKOWSKI C., Trójca Święta i Maryja oraz teologowie polscy, BM 1, s. 5-6.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Bóg wielkich niewolników Maryi, BM 1, s. 48-88.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Wprowadzenie do sympozjum, BM 2, s. 9-10.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Duch Święty a Maryja w świetle prac Francuskiego
Towarzystwa Studiów Maryjnych 1968-1970
, BM 2, s. 135-148.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Dogmat o Wniebowzięciu w 50. rocznicę ogłoszenia, BM 3, s. 95-115.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Fatima a Rosja. Małe doświadczenia z tematem, BM 3, s. 169-173.

NAPIÓRKOWSKI S. C., PEK K., Początek nowej ewangelizacji. Słowo od
redakcji
, BM 4, s. 5-6.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Per Iesum ad Mariam. Interpretacja wypowiedzi Jana Pawła II, BM 4, s. 9-29.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Św. Ludwik Grignion de Montfort, wielki promotor
różańca
, BM 6, s. 57-63.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Niepokalane Poczęcie w interpretacji ks. Franciszka Blachnickiego, BM 7, s. 179-187.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Podstawy prawdy o Niepokalanym Poczęciu i podanie jej przez Kościół do wierzenia, BM 8, s. 17-41.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Wkład gałęzi zakonu franciszkańskiego w ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP, BM 8, s. 309.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Mariologia lubelska w dialogu z Kościołami, kulturą i społeczeństwem, BM 11, s. 51-63.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Maryjne ikony, które żyją na Wschód od Odry, BM 11, s. 164-179.

NAPIÓRKOWSKI S. C., Chrystofanie a mariofanie, BM 12, s. 53-82.

NAST W., Przez Jezusa do Maryi w tradycji ewangelickiej, BM 4, s. 203-213.

Niepokalane Poczęcie w dobie teologii dialogu. Dyskusja panelowa, BM 7, s. 235-238.

Noty o autorach, BM 20, s. 183-185.

NOWAK J., Świadectwo o łaskach gietrzwałdzkich, BM 5, s. 105-109.

NOWAK J., Maryja i kapłan jako liturg, BM 14, s. 49-58.

NOWAK W., Maryja przygotowana przez Ducha Świętego, wybrana przez Boga Ojca na Matkę Jego Syna w religijności ewangelików, BM 1, s. 227-241.

NOWAK S., Stawać się świętym w imię Niepokalanej, BM 8, s. 347-350.

NOWAK S., Od ślubów do zawierzenia. Implikacje pastoralne, BM 9, s. 149-158.

NOWAK S., Obrona Jasnej Góry wpisana w cud Kany Galilejskiej, BM 9,
s. 227-229.

NOWAK S., Chcemy, Matko Boża, Ciebie duchowo koronować. Pozwól nam! Homilia wygłoszona 4 października 2016 roku podczas Mszy świętej
w kaplicy Cudownego Obrazu na jasnej Górze
, BM 20, s. 29-34.

NOWAK S., Okoliczności powstania Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, BM 23, s. 11-15.

NOWAK W., Obecność Maryi w liturgii i pobożności ludowej, BM 5, s. 111-127.

O niepokalanym Poczęciu w odnowionej teologii. Dyskusja panelowa, BM 7, s. 59-71.

OBARSKI R., Formuła Przez Jezusa do Maryi według uzgodnień ekumenicznej Grupy z Dombes, BM 4, s. 215-222.

OBARSKI R., Niepokalane Poczęcie w nauczaniu Grupy z Dombes, BM 7,
s. 221-234.

ORNATEK A., Recepcja informacji o objawieniach gietrzwałdzkich przez Stolicę Apostolską, BM 5, s. 39-45.

OSTROWSKI M., Kanoniczno-prawny status sanktuarium, BM 14, s. 99-114.

OZOROWSKI E., Czy traktat o Trójcy Przenajświętszej może się obejść bez nauki o Maryi?, BM 1, s. 7-19.

OZOROWSKI E., Kairos obrony Jasnej Góry i Ślubów Lwowsko-Jasnogórskich. (Studium z metodologii mariologii), BM 9, s. 13-22.

PACH J., Komunia życia Maryi z Trójcą Świętą w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, BM 1, s. 393-403.

PACH J., Przez Jezusa do Maryi w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, BM 4, s. 155-161.

PACH J., Wielka Nowenna – jej geneza, przebieg i znaczenie, BM 19, s. 85-110.

PANKOWSKA M., Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Legionu Maryi, BM 8, s. 301-305.

PAPROCKI H., eklezjalna typologia ikon maryjnych, BM 18, s. 27-31.

PARZYSZEK Cz., Oddziaływanie sanktuarium fatimskiego – polskiej Fatimy – w Zakopanem na Krzeptówkach, BM 21, s. 107-131.

PAWLAK I., Pieśni o Niepokalanym Poczęciu najświętszej Maryi panny w polskich przekazach śpiewnikowych XX i XXI wieku, BM 8, s. 199-213.

PEK K., Znaczenie pneumatologii Yves Congara dla mariologii trynitologicznej, BM 1, s. 151-163.

PEK K., Per Spiritum ad Mariam. Mariologiczne poszukiwania z Yvesem Congarem, BM 2, s. 167-179.

PEK K., Mariologia europejska w roku 2000. Spostrzeżenia po XX Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym, BM 3, s. 13-23.

PEK K., Przez Jezusa do Maryi. Duchowe doświadczenie bł. Jerzego Matulewicza-Matulaitisa, BM 4, s. 139-145.

PEK K., Błogosławiony Bartłomiej Longo – świecki apostoł różańca, BM 6,
s. 65-73.

PEK K., Ojca Stanisława Papczyńskiego wyjaśnienie misterium Niepokalanego Poczęcia, BM 7, s. 73-85.

PEK K., Działalność Katedry Mariologii i perspektywy rozwoju, BM 11, s. 41-50.

PEK K., Na drodze interpretacji objawień maryjnych, BM 12, s. 147-152.

PEK K., Maryjność polskich świadków wiary. Panorama historyczna, BM 15, s. 27-42.

PERELLA S. M., Mariofanie w „dziś” Kościoła i świata. Wybrane aspekty, BM 12, s. 9-51.

PIĘTKA S., Przez Jezusa do Maryi u św. Maksymiliana M. Kolbego, BM 4, s. 147-153.

PIĘTKA S., Słowo na otwarcie sympozjum (II), BM 8, s. 11-12.

PIĘTKA S., Wprowadzanie w życie dogmatu Niepokalanego Poczęcia w charyzmacie MI, BM 8, s. 283-289.

PIĘTKA S., Święty Maksymilian Maria Kolbe jako kapłan maryjny, BM 14,
s. 85-98.

PIOTROWSKI J., Paulina Jaricot (1799-1862) założycielka Żywego Różańca, BM 6, s. 75-79.

PIUS IX, Ineffabilis Deus (8 grudnia 1854), BM 7, s. 240-271.

PIUS XII, Constitutio apostolica fidei dogma definitur Deiparam Virginem
Mariam corpore et anima fuisse ad caelestem gloriam assumptam. Konstytucja apostolska definiująca dogmat wiary o wniebowzięciu Bogarodzicy Dziewicy Maryi z duszą i ciałem do chwały nieba
, BM 3, s. 64-93.

Polacy wygłaszający referaty podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, BM 12, s. 169-170.

POLEK P., Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, BM 17, s. 43-56.

POLEK P., Koronacja Jasnogórskiego Obrazu w świetle „Kazań koronacyjnych”, BM 20, s. 137-153.

Polska teologia Niepokalanego Poczęcia. Dyskusja panelowa, BM 7, s. 189-198.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich. Sympozjum mariologiczne „maryjny kształt świadectwa”, Częstochowa, 22-24 września 2011, BM 15, s. 181-185.

Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Sympozjum mariologiczne. Spotkanie
Kustoszów sanktuariów polskich
, BM 14, s. 140-142.

POŁUNKISZKIS K., Cześć Niepokalanego Poczęcia NMP w duchowości i apostolstwie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, BM 8, s. 273-282.

POTOCKI A., Sanktuaria w służbie nowej ewangelizacji, BM 15, s. 103-122.

Prace dyplomowe napisane w Katedrze Mariologii KUL, BM 11, s. 95-106.

Program 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Rzymie „Mariologia poczynając od Soboru Watykańskiego II. Recepcja. Podsumowanie i perspektywy”, BM 16, s. 159-161.

Program Kongresu „Fatima w Bożym planie zbawienia”. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 21, s. 309-313.

Program Kongresu Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej, Rzym 2012. Referaty w Sekcji Polskiej (5-7 września 2012), BM 16, s. 162-163.

Program ogólnopolskiej konferencji, BM 22, s. 235-237.

Program sesji plenarnych podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 r., BM 12, s. 163-166.

Program sympozjum „Maryjność w Kościele i mariologia w teologii”, BM 23,
s. 123-124.

Program sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 16, s. 164-166.

Program sympozjum, BM 13, s. 139-141.

PRUS G., Historyczne tło koronacji Jasnogórskiego Obrazu, BM 20, s. 103-117.

PRUS G., Jasna Góra w okresie międzywojennym, BM 22, s. 13-20.

PRZEPIERSKI S., Różaniec szkołą dawania świadectwa wiary, BM 15, s. 71-93.

PRZEPIERSKI S., Bóg Ojciec i Chrystus w Różańcu, BM 19, s. 186-191.

PRZYGODA W., Sanktuarium maryjne centrum życia duchowego i znak nadziei dla ubogich, BM 9, s. 193-203.

PRZYGODA w., Uczynki miłosierdzia w sanktuarium, BM 15, s. 165-169.

Publikacje kierowników Katedry Mariologii KUL, BM 11, s. 107-141.

Razem z Maryją dziękujemy za dar chrztu świętego. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 19, s. 195-198.

Referaty wygłodzone w Sekcji Polskiej podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, BM 12, s. 167-168.

ROGOWSKI R. E., Trynitarny charakter duchowości maryjnej, BM 1, s. 33-47.

RUDZIŃSKI S., Regalia Matki Bożej, BM 20, s. 119-127.

RYBICKI A., Jasna Góra młodych, BM 22, s. 183-191.

SALIJ J., Znaczenie modlitwy różańcowej w poprzednich pokoleniach Kościoła, BM 6, s. 9-20.

SANIEWSKI M., Postulat S. C. Napiórkowskiego OFMConv uprawiania
„mariologii w kontekście”
, BM 11, s. 75-92.

SCHNEIDER A., Jasna Góra w okresie komunizmu, BM 22, s. 21-35.

SIEMIENIEWSKI A., Zrzeszenia chrześcijańskie (ruchy, stowarzyszenia, grupy i wspólnoty) środowiskiem nowej ewangelizacji, BM 15, s. 95-102.

SIENKIEWICZ E., Maryjna perspektywa nowej ewangelizacji, BM 17, s. 111-133.

SIKORSKI A., Maria marianorum, BM 8, s. 215-235.

SIUDY T., Maryja jako Arcydzieło i Współpracownica Trójjedynego Boga
według Jana Pawła II
, BM 1, s. 89-96.

SIUDY T., Powitanie i wprowadzenie, BM 2, s. 7-8.

SIUDY T., Zamiast zakończenia. Wypowiedź ks. Teofila Siudego dla Radia
Watykańskiego (4.06.98)
, BM 2, s. 253-255.

SIUDY T., Panagion i Panagia. Więź Maryi z Duchem Świętym według Pawła Evdokimova, BM 2, s. 123-134.

SIUDY T., Z Matką Pana w Roku Jubileuszowym, BM 3, s. 5-6.

SIUDY T., Słowo na zakończenie, BM 3, s. 199.

SIUDY T., Słowo na rozpoczęcie sympozjum, BM 4, s. 7-8.

SIUDY T., Słowo na zakończenie sympozjum, BM 4, s. 273-274.

SIUDY T., Przedmowa. Maryjne orędzie z Gietrzwałdu, BM 5, s. 5-6.

SIUDY T., Maryjne przesłanie II Polskiego Synodu Plenarnego, BM 5, s. 147-154.

SIUDY T., Z różańcem w nowe Tysiąclecie, BM 6, s. 169.

SIUDY T., Słowo na otwarcie sympozjum (I), BM 7, s. 5-6.

SIUDY T., Święty Maksymilian Kolbe jako promotor kultu Niepokalanej, BM 7, s. 157-168.

SIUDY T., Słowo na otwarcie sympozjum (III), BM 8, s. 13.

SIUDY T., Dogmat Niepokalanego Poczęcia we współczesnej teologii i jego
implikacje pastoralne
, BM 8, s. 43-53.

SIUDY T., Upodabniać się do Chrystusa w szkole Maryi, BM 8, s. 355-357.

SIUDY T., Autentyczny kult maryjny naszą odpowiedzią na Jasnogórskie zwycięstwo, BM 9, s. 205-212.

SIUDY T., Komisja Maryjna Episkopatu Polski w służbie polskiej drogi maryjnej, BM 10, s. 27-36.

SIUDY T., Mariologia polska o mariologii Jana Pawła II, BM 11, s. 65-68.

SIUDY T., BARTOSIK G. M., Wprowadzenie, BM 12, s. 5-6.

SIUDY T., Objawienia maryjne w nauczaniu Jana Pawła II, BM 12, s. 95-106.

SIUDY T., Podziękowanie, BM 13, s. 21-22.

SIUDY T., Droga piękna w mariologii, BM 13, s. 36-44.

SIUDY T., Głos w dyskusji, BM 13, s. 124-125.

SIUDY T., Maryja pierwowzorem Kościoła, BM 16, s. 75-82.

SIUDY T., Chrystocentryczny charakter sanktuariów pasyjno-maryjnych, BM 19, s. 177-178.

SIUDY T., Milenijny Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Maryi, Matki Kościoła, BM 19, s. 111-120.

SIUDY T., Dwudziestolecie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, BM 23,
s. 16-20.

SIWAK W., Maryja jako „Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego według Jana Pawła II, BM 1, s. 97-126.

SIWAK W., Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II, BM 2, s. 201-215.

SIWAK W., Przez Jezusa do Maryi według Jana Pawła II, BM 4, s. 163-192.

SIWAK W., Niepokalana w myśli maryjnej bł. Jana Balickiego, BM 7, s. 131-155.

SIWAK W., Królewskość Maryi i nasza. Nowe odczytanie królewskości Maryi, BM 9, s. 133-148.

SIWAK W., Theotókos jako prototyp ikony maryjnej, BM 18, s. 9-26.

SKIBIŃSKI P., Wychowanie patriotyczne kardynała Stefana Wyszyńskiego na
Jasnej Górze
, BM 22, s. 83-90.

SKWORC W., Maryja jest Niewiastą bezgranicznego zawierzenia Bogu, BM 14, s. 134-136.

SOTOWSKI P. W., Trójca Święta i Maryja w medytacji św. Maksymiliana
Kolbego
, BM 1, s. 405-416.

SOTOWSKI P. W., Wkład świętych i teologów zakonów franciszkańskich w ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, BM 8, s. 55-95.

SROKA P., Cześć dla Matki Bożej Niepokalanej w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych, BM 8, s. 315-319.

STANIEK K., Maryja Niepokalana w teologii kazań koronacyjnych, BM 7,
s. 49-58.

Statut Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, BM 23, s. 125-134.

STAWECKA K., Wizualizacja wiary na przykładzie ikon maryjnych, BM 17, s. 61-82.

STAWECKA K., Dogmaty maryjne w ikonie „Krzewu gorejącego”, BM 18, s. 99-113.

SZCZEPAŃCZYK P., Niepokalana wzorem służby kobiecie w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, BM 8, s. 247-251.

SZCZEPKOWSKA M., Sanktuaria – miejscem troski o całego człowieka, BM 19, s. 182-183.

SZEWCZYK L., Przez Jezusa do Maryi w kaznodziejstwie, BM 4, s. 112-124.

SZMAŃKO T., Funkcja liturgiczna ikony maryjnej, BM 18, s. 79-84.

SZUMERA G., Różaniec w Ruchu Światło-Życie, BM 6, s. 161-164.

SZYMAŃSKI M., Odpowiedzialność duszpasterzy za właściwe kształtowanie
pobożności maryjnej
, BM 19, s. 194.

SZYMONIK K., Bogurodzica – pieśń liturgiczna i hymn narodowy, BM 19,
s. 37-46.

ŚLUSARCZYK F., Słowo Boże w sanktuarium, BM 15, s. 161-163.

TERNKA K., Maryja jako ikona teodramatu Trójcy Świętej w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, BM 1, s. 141-150.

THOMAS W. A., Święty Jan Paweł II – Papież Fatimski. Nadzwyczajny pontyfikat przepowiedziany przez świętych, BM 21, s. 255-264.

TOFILUK J., Przez Jezusa do Maryi w perspektywie prawosławnej, BM 4,
s. 193-202.

TRELA K., Kult Trójcy Świętej a cześć Maryi w świetle modlitewników żeńskich zgromadzeń bł. Honorata odnowionych po Soborze Watykańskim II, BM 1, s. 351-366.

TRONINA A., Mysterium Trinitatis w eklezjotypicznej mariologii biblijnej, BM 1, s. 19-32.

TRONINA A., Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP wyrazem biblijnej
kultury średniowiecza
, BM 8, s. 139-157.

Trzecia część „Tajemnicy” fatimskiej, BM 3, s. 185-198.

URBANOWICZ B., Matka Boża Częstochowska jako symbol tożsamości Narodu na przestrzeni wieków, BM 20, s. 155-167.

WALIGÓRA M., Słowo Przeora jasnej Góry, BM 20, s. 7.

WALUŚ M., Druga Tajemnica Fatimska. Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, BM 21, s. 243-253.

WANAT B. J., Udział Najświętszej Maryi Panny w zbawczym dziele Trójcy Świętej w karmelitańskiej ikonografii, BM 1, s. 203-226.

WARCHOŁ P., Maryjni świadkowie nadziei, czyli zrodzeni do życia wiecznego, BM 17, s. 135-146.

WARZESZAK J., Maryja a Duch święty w ujęciu teologów średniowiecznych (VIII-XV w.), BM 2, s. 67-106.

Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich, BM 17, s. 147-149.

WISTUBA G., Różaniec w dominikańskiej tradycji zakonnej, BM 6, s. 95-103.

WIT M., Niepokalanie Poczęta a Duch Święty według nauczania Jana Pawła II, BM 2, s. 195-200.

WOJCIESZEK R., Słowa powitania, BM 13, s. 15-16.

WOJTCZAK A., Maryja z życiu i posłudze kapłana-pasterza, BM 14, s. 59-84.

WOJTCZAK A., Sanktuaria maryjne – miejscem kształtowania uczniów Chrystusa, BM 19, s. 121-151.

WOJTKOWSKI J., Maryja a Trójca Święta w kazaniach polskich autorów na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny drukowanych w XV wieku, BM 1, s. 301-318.

WOJTKOWSKI J., Wkład zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w rozwój sanktuarium gietrzwałdzkiego, BM 5, s. 57-78.

WOJTYŁA K., „Ja zawsze będę przy was”. Kazanie kardynała Karola Wojtyły, wygłoszone w Gietrzwałdzie 11 września 1977 r., BM 5, s. 161-165.

WOŁYNIEC W., Maryja w tajemnicy trójcy Świętej według M. J. Scheebena, BM 1, s. 129-139.

X Edycja Nagrody René Laurentina „Pro Ancilla Domini”, BM 11, s. 143-155.

„Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej (1717-2017). Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie kustoszów sanktuariów polskich
, BM 20, s. 187-190.

Z dyskusji, BM 4, s. 259-271.

ZADROŻNY K., Przepowiadanie a zasady pobożności maryjnej, BM 23,
s. 21-30.

ZAJĄC J., Powitanie, BM 13, s. 14.

ZAJĄC J., Słowo kustosza do kustoszów sanktuariów w Domu Matki, BM 14, s. 137-138.

ZAJĄC J., Świadek wiary, BM 15, s. 177-178.

ZAKHARY M. S., Maryja Dziewica w Islamie, BM 21, s. 189-212.

ZIMOWSKI Z., „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”. Zwycięstwo przychodzi przez Maryję pełną łaski, BM 9, s. 221-225.

ZYZAK W., Jasna Góra Jana Pawła II, BM 22, s. 37-49.

ŻYCIŃSKI W., 50 lat dogmatu o wniebowzięciu Maryi. Ekumeniczne wątpliwości i nadzieje, BM 3, s. 117-129.

ŻYCIŃSKI W., Odkrywanie różańca, BM 6, s. 5-6.

ŻYCIŃSKI W., „Rosarium Virginis Mariae”: Jana Pawła II i nasze uczenie się Chrystusa od Maryi, BM 6, s. 107-117.

ŻYCIŃSKI J., Niepokalana Matką nadziei dla Europy. Dyskusja panelowa, BM 8, s. 325-343.

ŻYCIŃSKI W., Jaka mariologia na polskiej drodze maryjnej dzisiaj?, BM 10, s. 139-151.

Maryjne vademecum duszpasterza

Komisja Maryjna Konferencji Episkopatu Polski, Maryjne vademecum duszpasterza, Wydawnictwo Paulinianum, Jasna Góra 2019, ss. 65; ISBN 978-83-66050-51-8.

 

BM 20W połowie lipca ukazał się 20 tom z serii Biblioteka Mariologiczna: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (1717-2017). Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Gidle – Jasna Góra, 4-6 października 2016 roku. Książka zawiera wystąpienia prelegentów, którzy poruszyli nie tylko aspekt historyczny wspomnianej koronacji, ale także aspekt teologiczny i duszpasterski oddawania czci Najświętszej Maryi Pannie jako Królowej, zwłaszcza jako Królowej Polski.

Czytaj więcej...

BM 19 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Wieleń Zaobrzański, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, 9-11 września 2015

Redakcja naukowa: Grzegorz Maria Bartosik OFMConv

Częstochowa 2016, s. 200

BM 18 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Częstochowa, 10-12 września 2014

Redakcja naukowa: Danuta Klauza, Krystyna Stawecka

Częstochowa 2015, s. 160

BM 17 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich Rokitno, 19-21 września 2013 roku

Redakcja naukowa: Grzegorz Bartosik OFMConv, Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski

Częstochowa 2014, s. 152 + VIII

BM 16 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich, Kalwaria Zebrzydowska, 20-22 września 2012 roku

Redakcja naukowa: Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski

Częstochowa 2013, s. 168 + XVI

BM 15 Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich. Częstochowa, 22-24 września 2011 roku

Redakcja naukowa: Grzegorz M. Bartosik OFMConv

Częstochowa 2012, s. 190

Podkategorie

Serie wydawnicze

Książki wydawane w ramach serii Biblioteka Mariologiczna

Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej

Maryjne wezwanie do nawrócenia

Maryjny kształt nowego życia w Chrystusie

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935034