Duch Święty a Maryja. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Mariologii KUL oraz Oddział PTT w Częstochowie, Częstochowa, 22-23 maja 1998 roku
Redakcja naukowa: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Ks. Teofil Siudy, Krzysztof Kowalik SDB
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 1999
Stron: 264
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-0-5
W roku poświęconym Duchowi Świętemu temat sympozjum mariologów nie potrzebował adwokata. Kairos jubileuszu wystarczająco za nim przemawiał. Warto jednak wskazać na rację nie związaną z jubileuszem, a wyraźnie merytoryczną: zaleca to zdrowie i uroda tak mariologii, jak maryjnej pobożności. Słabością obu było wieloletnie i daleko posunięte wyizolowanie z szerokiego kontekstu objawionej nauki o Bogu, Bogu-Człowieku, Duchu Świętym, Kościele i człowieku. Sobór Watykański II wskazał kierunek odnowy: od izolacji do integracji, od mariologii autonomicznej do mariologii w kontekście.
BM 01
Spis treści
Ks. Włodzimierz Cyran„Duch Święty zstąpi na Ciebie”. Więź Maryi z Duchem Świętym według św. Łukasza
Bogusław Kochaniewicz OP – Patrystyczna interpretacja Łk 1, 35 i jej pneumatologiczno-mariologiczne implikacje
Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Przybytek Ducha Świętego. Relacja Duch Święty – Maryja według Pisma Świętego i Ojców Kościoła
Ks. Józef WarzeszakMaryja a Duch Święty w ujęciu teologów średniowiecznych (VIII-XV w.)
Danuta MastalskaMaryja a Duch Święty w kazaniach franciszkanów doby saskiej
Ks. Teofil SiudyPanagion i Panagia. Więź Maryi z Duchem Świętym według Pawła Evdokimova
Stanisław C. Napiórkowski OFMConv – Duch Święty a Maryja w świetle prac Francuskiego Towarzystwa Studiów Maryjnych 1968-1970
Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Maryja ikoną Ducha Świętego według Bruno Forte
Kazimierz Pek MIC – Per Spiritum ad Mariam. Mariologiczne poszukiwania z Yvesem Congarem
Krzysztof Kowalik SDB – Duch Święty a Maryja w badaniach Katedry Mariologii KUL
Mieczysław Wit OFMConv – Niepokalanie Poczęta a Duch Święty według nauczania Jana Pawła II
Ks. Wacław SiwakMaryja jako Oblubienica Ducha Świętego w nauczaniu Jana Pawła II
Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Relacja Duch Święty – Maryja w liturgii Mszy świętej
Dyskusja panelowa
Wnioski teologiczne
Wnioski praktyczne
Ks. Teofil SiudyWypowiedź dla Radia Watykańskiego (4.06.98)
Spis treści