Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Niepokalanów, 15-17 października 2004 roku
Redakcja naukowa: Danuta Mastalska
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa-Niepokalanów
Rok wydania: 2005
Stron: 364
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-7-2
Ten kolejny, ósmy tom Biblioteki Mariologicznej Polskiego Towarzystwa Mariologicznego stanowi zbiór materiałów z sympozjum mariologiczno-maryjnego jakie odbyło się w Niepokalanowie w dniach 15-17 października 2004 roku. Sympozjum zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie oraz Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce, w 150-rocznicę ogłoszenia przez bł. Piusa IX dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podjęło refleksję teologiczną nad tą prawdą maryjną w szerokim kontekście życia chrześcijańskiego.
BM 08
Spis treści
Słowo wstępne (Danuta Mastalska)
Grzegorz Bartosik OFMConv – Słowo na otwarcie Sympozjum (I)
Stanisław M. Piętka OFMConv – Słowo na otwarcie Sympozjum (II)
Ks. Teofil SiudySłowo na otwarcie Sympozjum (III)
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Podstawy prawdy o Niepokalanym Poczęciu i podanie jej przez Kościół do wierzenia
Wykłady
Ks. Teofil SiudyDogmat Niepokalanego Poczęcia we współczesnej teologii i jego implikacje pastoralne
Paulin W. Sotowski OFMConv – Wkład świętych i teologów zakonów franciszkańskich w ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu
Ks. Marek ChmielewskiMisterium Niepokalanego Poczęcia w duchowości katolickiej
Zdzisław J. Kijas OFMConv – Św. Maksymilian Maria Kolbe: Apostoł Niepokalanej
Mirosław M. Adaszkiewicz OFMConv – Wkład Rycerstwa Niepokalanej w krzewienie dogmatu Niepokalanego Poczęcia na przykładzie czasopisma „Rycerz Niepokalanej”
Ks. Antoni TroninaGodzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP wyrazem biblijnej kultury średniowiecza
Komunikaty
Karol KlauzaIkonografia a teologia Niepokalanego Poczęcia
Roman MazurkiewiczNiepokalane Poczęcie w dawnej poezji polskiej (do końca XVIII wieku)
Marek KarwalaNiepokalane Poczęcie w poezji polskiej od romantyzmu do współczesności (wybór)
Ks. Ireneusz PawlakPieśni o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w polskich przekazach śpiewnikowych XX i XXI wieku
Adam Sikorski MIC – Maria marianorum
Kazimierz Lubowicki OMI – Dlaczego Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej?
M. Paulina Szczepańczyk SMI – Niepokalana wzorem służby kobiecie w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej
Zyta Mackiewicz CMN – Córki Maryi Niepokalanej „pomnikiem” czci Niepokalanej
Alicja Daniela Myszka SIC – Cześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Sióstr Niepokalanek
S. Teresa Maria Michałek SMMI – Siostry Mniejsze Maryi Niepokalanej jako „rzecz i własność” Niepokalanej
Katarzyna Połunkiszkis CSFMI – Cześć Niepokalanego Poczęcia NMP w duchowości i apostolstwie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej
O. Stanisław Piętka OFMConv – Wprowadzanie w życie dogmatu Niepokalanego Poczęcia w charyzmacie MI
Ks. Piotr KandeferCześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Ruchu Światło-Życie
Maria PankowskaCześć Niepokalanie Poczętej w charyzmacie Legionu Maryi
Wkład gałęzi Zakonu Franciszkańskiego w ogłoszenie dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP
Dyskusje panelowe
Niepokalana Matką nadziei dla Europy
Abp Stanisław NowakStawać się świętym w imię Niepokalanej
Kazania
Grzegorz M. Bartosik OFMConv – „Niepokalana – oto nasz Ideał”
Ks. Teofil SiudyUpodabniać się do Chrystusa w szkole Matki
Spis treści