Ikona maryjna w życiu Kościoła. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Częstochowa, 10-12 września 2014
Redakcja naukowa: Danuta Klauza, Krystyna Stawecka
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2015
Stron: 160
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-8-9
PTM oraz Kustosze Polskich Sanktuariów pragną pochylić się nad rolą ikony maryjnej w życiu Kościoła. Mówiąc o pochylaniu się nad rolą ikony maryjnej w życiu Kościoła, mamy na myśli nie tylko ikonę w sensie ścisłym, ale chcemy spojrzeć nieco szerzej, tzn. zastanowić się także nad rolą i znaczeniem innych artystycznych (malarskich i rzeźbiarskich) przedstawień Matki Bożej. Tematyka ta jest niezwykle ważna nie tylko dla teologów, ale również dla kustoszów sanktuariów, bowiem to właśnie artystyczne wyobrażenia Chrystusa, Maryi i Świętych są obiektem kultu. Ludzkie dzieło artystyczne ma nas otwierać na rzeczywistość Bożej obecności, a także obecności Matki Bożej i Świętych.
BM 18
Spis treści
Referaty
 
Ks. Wacław SiwakTheotókos jako prototyp ikony maryjnej
 
Ks. Henryk PaprockiEklezjalna typologia ikon maryjnych
 
Karol KlauzaKryteria teologiczne w przedstawianiu wizerunków maryjnych (kanony, zasady)
 
Ks. Janusz KrólikowskiKomplementarność słowa i obrazu. Glosa na temat sztuki o tematyce maryjnej
 
Zofia BatorKatechetyczno-pedagogiczne funkcje wizerunków maryjnych
 
Taras SzmańkoFunkcja liturgiczna ikony maryjnej
 
Ks. Marek ChmielewskiIkonografia maryjna a duchowość chrześcijańska
Appendix
 
Krystyna StaweckaDogmaty maryjne w ikonie „Krzewu Gorejącego”
 
Jan KulowskiWizualizacja dogmatów jako droga piękna ku Transcendencji i element tożsamości wyznaniowej
Ilustracje
Ilustracje
Spis treści