Trójca Święta a Maryja. Materiały z sympozjum mariologicznego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Częstochowa, 6-8 września 1999 roku
Redakcja naukowa: Ks. Teofil Siudy, Kazimierz Pek MIC
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2000
Stron: 422
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-912039-1-3
Kroniki tego Narodu nie odnotowały dotąd sympozjum na taki temat, chociaż wiele Polska przeżyła kongresów i sympozjów poświęonych Pannie…, której na imię Maryja. Podejmowano inne zagadnienia… Doszliśmy po raz pierwszy do Tajemnicy Tajemnic, by pytać o Jej relacje z Miriam. Trudno rozstrzygnąć, do kogo przede wszystkim skierowana jest ta książka: do studentów i profesorów teologii czy do szerokich kręgów chrześcijan tęskniących za pogłębionym życiem wewnętrznym. Jedni i drudzy będą wdzięczni autorom i wydawcy.
BM 02
Spis treści
Bp Edward OzorowskiCzy traktat o Trójcy Przenajświętszej może się obejść bez nauki o Maryi?
Ks. Antoni TroninaMysterium Trinitatis w eklezjotypicznej mariologii biblijnej
Ks. Roman E. RogowskiTrynitarny charakter duchowości maryjnej
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Bóg wielkich niewolników Maryi
Ks. Teofil SiudyMaryja jako arcydzieło i współpracownica Trójjedynego Boga według Jana Pawła II
Ks. Wacław SiwakMaryja jako „Córa Boga Ojca, Matka Syna Bożego i Oblubienica Ducha Świętego” według Jana Pawła II
Ks. Włodzimierz WołyniecMaryja w tajemnicy Trójcy Świętej według M. J. Scheebena
Sekcja dogmatyczna
Ks. Krystian TernkaMaryja jako ikona teodramatu Trójcy Świętej w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara
Kazimierz Pek MIC – Znaczenie pneumatologii Yves Congara dla mariologii trynitologicznej
Jacek Bolewski SJ – Maryja w królestwie Syna i Ducha
Ks. Antoni NadbrzeżnySamoudzielanie się Trójcy Świętej w Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
Benignus Józef Wanat OCD – Udział Najświętszej Maryi Panny w zbawczym dziele Trójcy Świętej w karmelitańskiej ikonografii
Sekcja duchowości
Ks. Władysław NowakMaryja przygotowana przez Ducha Świętego wybrana przez Boga Ojca na matkę Jego Syna w religijności ewangelików
Krzysztof LeśniewskiTheotokos a Trójca Święta w duchowości prawosławnej
Jana MoricovàTrójca Święta a Maryja w pobożności słowackiej
Emilio Cárdenas SM – Maryjny charakter doksologii uczniów o. Wilhelma Józefa Chaminade'a
Lucjan Balter SAC – Tajemnica Trójcy Świętej w Akatyście ku czci Bogarodzicy
Bp Julian WojtkowskiMaryja a Trójca Święta w kazaniach polskich autorów na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny drukowanych w XV wieku
Sekcja doświadczenia polskiego
Roman MazurkiewiczŚwiętej Trojce Miłośnica. Maryja a Trójca Święta w średniowiecznym piśmiennictwie polskim
Gabriel Bartoszewski OFMCap – Trójca Święta a Maryja w pismach bł. Honorata Koźmińskiego
Krystyna TrelaKult Trójcy Świętej a cześć Maryi w świetle modlitewników żeńskich zgromadzeń bł. Honorata, odnowionych po Soborze Watykańskim II
Ks. Stanisław GręśWspółpraca Maryi z Trójcą Świętą w świetle literatury posoborowej
Roman Jusiak OFM – Sanktuaria pasyjno-maryjne miejscem formowania dojrzałej postawy religijnej
Jan Pach OSPPE – Komunia życia Maryi z Trójcą Świętą w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego
Paulin Władysław Sotowski OFMConv – Trójca Święta i Maryja w medytacji św. Maksymiliana Kolbego
Spis treści