Wokół objawień maryjnych. Polskie pokłosie XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku
Redakcja naukowa: Ks. Teofil Siudy, Grzegorz M. Bartosik OFMConv
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2009
Stron: 176 + VI
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-1-0
Kolejny tom Biblioteki Mariologicznej przynosi materiały z częstochowskiego sympozjum dopełnione o trzy referaty wygłoszone w sekcji polskiej Kongresu w Lourdes. Stanowi on zatem, jak świadczy o tym podtytuł publikacji, „polskie pokłosie” XXII Międzynarodo­wego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego. Lurdzkie sanktuarium już po raz drugi gościło Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny. Pierwszy raz było to w roku 1958, w setną rocznicę objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. Rozważano wówczas bardzo istotny temat relacji Maryi do Kościoła. Obecnie podjęty został temat objawień maryjnych.
BM 12
Spis treści
Referaty
Salvatore M. Perrella OSM – Mariofanie w „dziś” Kościoła i świata. Aspekty wybrane
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Chrystofanie a mariofanie
Karol KlauzaMariofanie jako element ikonologicznej hermeneutyki teologicznej
Ks. Teofil SiudyObjawienia maryjne w nauczaniu Jana Pawła II
Janusz Kumala MIC – Fenomen zjawień maryjnych w przestrzeni pobożności ludowej
Lucjan Balter SAC – Mariofanie w historii i życiu Kościoła. Refleksja po XXII Międzynarodowym Kongresie Mariologiczno-Maryjnym w Lourdes
Głosy w dyskusji podczas pokongresowego sympozjum mariologicznego w Częstochowie 19 września 2008 roku
Grzegorz M. Bartosik OFMConv – Wokół tematyki objawień maryjnych
Zachariasz Jabłoński OSPPE – Pokongresowa refleksja – sympozjum w Częstochowie
Kazimierz Pek MIC – Na drodze interpretacji objawień maryjnych
Ks. Janusz KrólikowskiObjawienia „prywatne” jako charyzmat
Marian Kowalczyk SAC – Doniosłość objawień maryjnych w potwierdzonej świętością życia odpowiedzi wiary na pełnię objawienia w Chrystusie
Appendix
Załącznik nr 1: Program sesji plenarnych podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes, 4-8 września 2008 roku
Załącznik nr 2: Referaty wygłoszone w Sekcji Polskiej podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes
Załącznik nr 3: Polacy wygłaszający referaty podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Lourdes
Spis treści
Ilustracje