Wierzyć z Maryją i jak Maryja. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego Spotkanie Kustoszów Sanktuariów polskich Rokitno, 19-21 września 2013 roku
Redakcja naukowa: Grzegorz Bartosik OFMConv, Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski
Wydawca: Polskie Towarzystwo Mariologiczne
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2014
Stron: 152 + VIII
Format: 165 x 240 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-926760-7-2
Kulminacyjnym wydarzeniem Roku Wiary było dla polskich mariologów sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 września 2013 roku w sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Było ono tradycyjnie powiązane ze spotkaniem Kustoszów Sanktuariów polskich. Niniejsza książka, zatytułowana Wierzyć z Maryją i jak Maryja, zawiera materiały ze wspomnianego sympozjum. Publikację otwiera Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego papież Franciszek dokonał w Watykanie w dniu 13 października 2013 roku w Dniu Maryjnym, zorganizowanym w ramach Roku Wiary.
BM 17
Spis treści
Wprowadzenie (Grzegorz Bartosik OFMConv)
Akt zawierzenia Kościoła i świata Niepokalanemu Sercu Maryi wypowiedziany 13 października 2013 roku (Papież Franciszek .)
Słowo powitania (Grzegorz Bartosik OFMConv)
 
Ks. Janusz KrólikowskiWiara Maryi. Geneza i znaczenie zagadnienia
 
Ks. Janusz LekanMaryja – świadek i wzór wiary. Teologiczne implikacje wiary Maryi
 
Piotr Polek OSPPE – Wiara celebrowana z Maryją w oparciu o Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie
 
Karol KlauzaWizualizacja dogmatu chrześcijańskiego
 
Krystyna StaweckaWizualizacja wiary na przykładzie ikon maryjnych
 
Ks. Stanisław GarnczarskiMuzyczna ikona Maryi a wiara Kościoła
 
Janusz Kumala MIC – Sanktuarium maryjne szkołą wiary
 
Ks. Edward SienkiewiczMaryjna perspektywa nowej ewangelizacji
 
Paweł Warchoł OFMConv – Maryjni świadkowie nadziei, czyli zrodzeni do życia wiecznego
Spis treści
Ilustracje