Częstochowa-Niepokalanów, 1 czerwca 2017 roku

Czcigodni Księża, Przewielebne Siostry Zakonne, Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

logo ptm4Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, obradujący w dniu 19 kwietnia 2017 roku w Zakopanem, w związku z art. nr 18 Statutu PTM, podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Plenarnego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na dzień 16 września 2017 roku. Zebranie odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach (ul. Krzeptówki 14; 34-500 Zakopane) o godz. 15.15 (I termin) lub o godz. 15.30 (II termin).

Proponowany program

 1. Modlitwa za zmarłych członków PTM.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo-Wyborczego.
 3. Wybór sekretarza Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo-Wyborczego.
 4. Odczytanie sprawozdania z poprzedniego zebrania Plenarnego PTM, które odbyło się w Częstochowie na Jasnej Górze w dniu 6 października 2016 roku.
 5. Sprawozdanie przewodniczącego PTM z działalności Towarzystwa i Zarządu za lata 2014-2017.
 6. Sprawozdanie Skarbnika PTM za lata 2014-2017.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTM za lata 2014-2017.
 8. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniami i głosowanie nad uzyskaniem absolutorium przez ustępujący Zarząd.
 9. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybór nowego Zarządu PTM oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020.
 11. Dyskusja nad bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Towarzystwa.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków PTM, przypominając, że zgodnie z art. 10 i 14 Statutu PTM oraz art. 4 § 3 Regulaminu Zebrania Plenarnego PTM obecność w Zebraniu Plenarnym jest obowiązkowa dla członków zwyczajnych Towarzystwa. W razie niemożności uczestniczenia członek zwyczajny ma obowiązek przesłać usprawiedliwienie w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wcześniej w dniach 13-16 września 2017 roku odbędzie się Zebranie Kustoszów Polskich Sanktuariów oraz Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny poświęcony tematyce Fatima w Bożym planie zbawienia. Szczegółowy program kongresu oraz informacje dotyczące zakwaterowania przesyłam w załączonym folderze. Dostępne są one również na stronie WWW Towarzystwa.

Oczekując na spotkanie, zawierzam nasze prace Matce Pana.

O. Grzegorz M. Bartosik OFMConv
Przewodniczący wraz z Zarządem

Zobacz też wersję PDF powyższego pisma 

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 179 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1039572