Bp Henryk CiereszkoPodczas 368 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 11-12 marca 2015 roku, Księża Biskupi dokonali zmiany na stanowisku przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów.

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego swoją posługę zakończył J. Eksc. Ks. Bp Jan Zając z Krakowa, zaś na jego miejsce został wybrany Biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej – J. Eksc. Ks. Biskup dr hab. Henryk Ciereszko.

Dziękujemy serdecznie Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi za lata służby na rzecz polskich sanktuariów i ich kustoszów oraz za pełną zaangażowania współpracę z Polskim Towarzystwem Mariologicznym. Witamy jednocześnie Księdza Biskupa Henryka Ciereszkę, życząc obfitości Bożych łask i opieki Matki Bożej w tej nowej posłudze.

Naszą wdzięczność i życzenia wyrazimy Dostojnym Księżom Biskupom podczas najbliższego Sympozjum PTM i Spotkania Kustoszów Polskich Sanktuariów, które odbędzie się w dniach 9-11 września w Wieleniu Zaobrzańskim.

Zapewniamy o modlitwie w intencji Dostojnych Pasterzy.

W imieniu wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

o. Grzegorz M. Bartosik
przewodniczący

Częstochowa-Niepokalanów, 25.03.2015


 

herb bp Henryka Ciereszko Ksiądz Biskup HENRYK CIERESZKO urodził się 9 września 1955 roku w Hermanówce k. Białegostoku. W roku 1974 uzyskał maturę w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Sześcioletnie studia i formację kapłańską ukończył obroną pracy magisterskiej pt. Zjawiska nadprzyrodzone i ich wyjaśnianie. Studium na podstawie polskiej polemiki wokół Teresy Neumann na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął dnia 14 czerwca 1981 roku w prokatedrze białostockiej z rąk bp. Edwarda Kisiela, Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Kazimierza Królewicza i Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach. W roku 1983 został skierowany na Katolicki Uniwersytet Lubelski na studia specjalistyczne w zakresie teologii fundamentalnej. W roku 1985 uzyskał licencjat, a w roku 1988 obronił pracę doktorską.

Po powrocie do archidiecezji w latach 1988-1990 był wikariuszem w parafii pw. św. Rocha w Białymstoku, pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego przy tej parafii. W 1990 roku otrzymał nominację na prefekta alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i wykładowcę propedeutyki teologii i teologii życia wewnętrznego. Od roku 1991 jest wykładowcą teologii fundamentalnej w białostockim Seminarium Duchownym. Od roku 1994 jest w archidiecezji cenzorem publikacji o treści związanej z religioznawstwem i naukami humanistycznymi. W latach 1995-1998 oraz 2001-2008 był ojcem duchownym alumnów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. W 1998 roku został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki. Od 2000 roku jest ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji Białostockiej, od 2004 roku rzecznikiem sprawiedliwości Sądu Metropolitalnego Białostockiego, a od roku 2007 członkiem rady kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej. W roku 2003 otrzymał godność Kapelana Jego Świątobliwości, a w roku 2008 został kanonikiem gremialnym Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

17 listopada 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji białostockiej i biskupem tytularnym Dices. Święcenia biskupie otrzymał 15 grudnia 2012 roku w archikatedrze białostockiej. Głównym konsekratorem był Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, zaś współkonsekratorami Abp Senior Stanisław Szymecki i Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „In misericordia Tuae speravit” (Zaufałem Twemu miłosierdziu).

Bp Ciereszko naukowo interesuje się zagadnieniami Miłosierdzia Bożego, jego teologią i kultem. Owocem tego są liczne publikacje książkowe, m.in.: Sługa Boży ks. Michał Sopoćko, Droga świętości ks. Michała Sopoćki, Bo na wieki Miłosierdzie Jego, Ksiądz Michał Sopoćko o Miłosierdziu Bożym, Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego. Opracował także i przygotował redakcyjnie do druku Dziennik bł. ks. Michała Sopoćki, wydany w Białymstoku w 2010 roku.

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 198 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1039579