Częstochowa-Niepokalanów, 2 lipca 2014 roku

Czcigodni Księża, Przewielebne Siostry Zakonne, Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

logo ptm4Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, obradujący w dniu 24 maja 2014 roku w Skarżysku-Kamiennej, w związku z art. nr 18 Statutu PTM, podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Plenarnego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na dzień 12 września 2014 roku. Zebranie odbędzie się w siedzibie PTM w Częstochowie, ul. Św. Barbary 41 o godz. 9.45 (I termin) lub 10.15 (II termin).

Proponowany program

 1. Wybór przewodniczącego Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo-Wyborczego.
 2. Wybór sekretarza Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo-Wyborczego.
 3. Odczytanie sprawozdania z poprzedniego zebrania Plenarnego PTM, które odbyło się w Rokitnie w dniu 21 września 2013 roku.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego PTM z działalności Towarzystwa i Zarządu za lata 2011-2014.
 5. Sprawozdanie Skarbnika PTM za lata 2011-2014.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTM za lata 2011-2014.
 7. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniami i głosowanie nad uzyskaniem absolutorium przez ustępujący Zarząd.
 8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 9. Wybór nowego Zarządu PTM oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2014-2017.
 10. Dyskusja nad bieżącymi sprawami dotyczącymi działalności Towarzystwa, w tym ewentualne zatwierdzenie treści pisma do Konferencji Episkopatu Polski w sprawie poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w roku 2016 (roku 1050-lecia Chrztu Polski) oraz kwestia uregulowania składek członkowskich PTM.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków PTM, przypominając, że zgodnie z art. 10 i 14 Statutu PTM oraz art. 4 § 3 Regulaminu Zebrania Plenarnego PTM obecność w Zebraniu Plenarnym jest obowiązkowa dla członków zwyczajnych Towarzystwa. W razie niemożności uczestniczenia członek zwyczajny ma obowiązek przesłać usprawiedliwienie w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wcześniej w dniach 10-11 września 2014 roku odbędzie się Zebranie Kustoszów Polskich Sanktuariów oraz doroczne Sympozjum PTM, poświęcone tematyce Ikona maryjna w życiu Kościoła. Szczegółowy program sympozjum oraz informacje dotyczące zakwaterowania przesyłam w załączonym folderze. Dostępne są one również na stronie WWW Towarzystwa.

Oczekując na spotkanie, zawierzam nasze prace Matce Pana.

O. Grzegorz M. Bartosik OFMConv
Przewodniczący wraz z Zarządem

Zobacz też wersję PDF powyższego pisma 

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 161 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1039548