Z radością informuję, że członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, O. Bogusław Kochaniewicz OP, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ojciec Bogusław Kochaniewicz jest cenionym teologiem i mariologiem, autorem wielu publikacji i członkiem towarzystw naukowych w Polsce i na świecie. Tytuł profesora otrzymał za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego serdecznie gratulujemy Ojcu Profesorowi Bogusławowi, ciesząc się, że Polskie Towarzystwo Mariologiczne wzbogaciło się o kolejnego profesora tytularnego.

Życzymy naszemu Dostojnemu Koledze, aby zdobytą wiedzą i mądrością służył jak najpiękniej sprawie budowania Królestwa Bożego, głosząc cześć Najświętszej Maryi Panny.

W imieniu PTM

o. Grzegorz M. Bartosik
przewodniczący


O. Bogusław Kochaniewicz OP Bogusław Kochaniewicz urodził się 27 marca 1960 roku w Słupsku. Po ukończeniu w 1984 roku studiów w dziedzinie muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. W 1990 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1991-1994 kontynuował studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym „Marianum” w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatu rozpoczął wykłady z teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie. W roku 1998 obronił pracę doktorską pt. „La Vergine Maria nei sermoni di san Pietro Crisologo”. W latach 1999-2008 był wykładowcą teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum” w Rzymie. Od sześciu lat jest kierownikiem zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od dwóch – prodziekanem Wydziału Teologicznego UAM.

Jest członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Associazione Interdisciplinare Mariologica Italiana, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Towarzystwa Teologów Dogmatycznych, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Główne dziedziny naukowej działalności o. Kochaniewicza obejmują: mariologię, antropologię teologiczną i teologię fundamentalną. Od 2010 roku jest redaktorem serii wydawniczej „Studia Theologiae Fundamentals”, a od roku – redaktorem naczelnym „Poznańskich Studiów Teologicznych”.

Tytuły najważniejszych publikacji o. prof. Kochaniewicza to: „Zaśnięcie i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w pismach dominikanów XIII wieku”, „Wybrane zagadnienia z mariologii Jana Pawła II”, „Średniowieczni dominikanie o Matce Bożej. Wybrane zagadnienia” i „Teologia między Wschodem a Zachodem. Wybrane kwestie doktrynalne w kazaniach św. Piotra Chryzologa”.

Tytułu profesora nadaje prezydent RP za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracownikom szkół wyższych i instytutów naukowobadawczych po zatwierdzeniu przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

Za: www.dominikanie.pl

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1091194