Śp. ks. Józef KudasiewiczZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek, 16 listopada 2012 roku, w Święto NMP Matki Miłosierdzia, w 86 roku życia i 60 roku kapłaństwa, odszedł do Pana Śp. ks. Infułat prof. dr hab. Józef Kudasiewicz, członek zwyczajny PTM, wybitny biblista, Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, długoletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach.

Jego pogrzeb odbędzie się we środę, 21 listopada. Msza święta żałobna pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Ryczana, ordynariusza diecezji kieleckiej, zostanie odprawiona w Bazylice Katedralnej w Kielcach o godz. 11. Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Gurdy zostanie odprawiona w kościele parafialnym w rodzinnych Kijach k. Pińczowa o godz. 14.

Ks. Infułat prof. dr hab. Józef Kudasiewicz urodził się 23 lipca 1926 roku w Kijach k. Pińczowa (woj. świętokrzyskie). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1947-1952.

W 1952 roku rozpoczął studia specjalistyczne z biblistyki na KUL. Stopień doktora teologii uzyskał w 1957 roku, pod kierunkiem promotora ks. prof. Eugeniusza Dąbrowskiego. W latach 1958-1961 studiował na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych (1959) oraz candidatus ad doctoratum (1960). Był tam m. in. świadkiem zapowiedzi Soboru Watykańskiego II przez Jana XXIII. Do Polski wrócił w 1961 roku. Został zatrudniony na KUL i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Habilitował się z teologii św. Łukasza („Rola Jeruzalem w działalności zbawczej Jezusa”) w 1971 roku.

Stanowisko docenta otrzymał w 1972 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1979 roku, profesora zwyczajnego – w 1989 roku. Związany także z życiem duchowym i kulturalnym rodzinnej gminy Kije, której został Honorowym Obywatelem.

Pod kierunkiem ks. Kudasiewicza powstało 240 prac magisterskich, 27 licencjackich i 14 doktorskich. Jego dorobek naukowy jest ogromny.

W dorobku śp. prof. Kudasiewicza dominują publikacje z zakresu teologii biblijnej Nowego Testamentu. Przez ks. prof. Mariana Ruseckiego został nazwany „ojcem polskiej teologii biblijnej”. Każda jego publikacja powstawała w kontekście tradycji Ojców Kościoła, nauczania Soboru Watykańskiego II oraz Ojca Świętego. Jego książki to doskonałe narzędzie nowej ewangelizacji.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. W 2012 roku Kapituła Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2012 przyznała ks. prof. dr hab. Józefowi Kudasiewiczowi Nagrodę Główną Feniks 2012 za całokształt osiągnięć naukowych, autorstwo i współautorstwo licznych publikacji, podejmowanie i wyjaśnianie w swoich książkach i pracach trudnych zagadnień świata nauki, Biblii i wiary, popularyzację wiedzy oraz życzliwość wobec ludzi.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

[źródło: www.diecezja.kielce.pl]

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1163428