logo ptm3W dniach 10-12 września 2014 roku w Częstochowie w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się sympozjum mariologiczne oraz Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego (PTM). W spotkaniu tym uczestniczyli także kustosze sanktuariów polskich oraz goście z zagranicy.

Pierwszego dnia uczestnicy zjazdu zgromadzili się na Apelu Jasnogórskim, by przed Czarną Madonną rozpocząć rozważania poświęcone tematyce: Ikona Maryjna w życiu Kościoła. Obrady rozpoczęły się następnego dnia, 11 września, od słowa metropolity częstochowskiego ks. abpa Wacława Depo oraz współorganizatora sympozjum ks. bpa Jana Zająca – przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów oraz Kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wprowadzeniem do sympozjum było wystąpienie Przewodniczącego PTM o. prof. UKSW dra hab. Grzegorza M. Bartosika OFMConv.

Dwa pierwsze referaty: Theotokos jako prototyp ikony maryjnej, ks. dra hab. Wacława Siwaka z Przemyśla, i Eklezjalna typologia ikon maryjnych, ks. prof. Henryka Paprockiego z Kościoła prawosławnego zostały odczytane słuchaczom ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Autorów. Dalsze rozważania w tematyce ikon przeprowadzili: prof. dr hab. Karol Klauza z KUL-u Kryteria teologiczne w przedstawianiu wizerunków maryjnych (kanony, zasady) oraz ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Tarnowa Komplementarność słowa i obrazu w pobożności maryjnej. Po tej pierwszej sesji wywiązała się gorąca dyskusja oraz świadectwa własnych doświadczeń maryjnych. Dopełnieniem teoretycznych dociekań pełnych ciepła i uczucia bliskości z Maryją była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Jana Zająca, który wygłosił homilię nawiązującą do tematyki sympozjum.

Popołudniowe spotkanie PTM i kustoszów rozpoczęło się modlitwą Koronki do Miłosierdzia Bożego, a po niej dr Zofia Bator z Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej z Przemyśla, przedstawiła interesujące spostrzeżenia Funkcja katechetyczno-pedagogiczna ikon maryjnych. Bogate doświadczenie oraz praktyka w zakresie ikon wzbudzała dodatkowe zainteresowanie i aplauz słuchaczy. Kolejne zagadnienie Funkcja liturgiczna ikony maryjnej, szeroko omówiła dr Taras Szmańko ze Lwowa z Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego. Po przerwie i dyskusji w kuluarach wykład Ikonografia maryjna a duchowość chrześcijańska zaprezentował ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski z KUL-u. Wykład wzbudził duże zainteresowanie szczególnie wśród kustoszów sanktuariów i był zamknięciem teoretycznych rozważań. Praktykę stosowania ikon maryjnych w życiu Kościoła przedstawili kustoszowie: ks. Tomasz Jaskółka ze Skrzatusza (diec. koszalińsko-kołobrzeska), ks. Jerzy Karbownik ze Skarżyska-Kamiennej (diec. radomska) oraz ks. Józef Waśniowski z Pasierbca (diec. tarnowska). Żarliwa dyskusja oraz dzielenie się swoim bogatym doświadczeniem, a także uznanie dla innych, wypełniły czas na zadawanie pytań do prelegentów. Podsumowaniem było także apelowe rozważanie przed świętym obliczem Królowej Polski i naszej Matki przeprowadzone przez ks. abpa Wacława Depo, na którym zgromadzili się wszyscy uczestnicy sympozjum.

W piątek, 12 września, członkowie PTM i kustosze sanktuariów uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył i na której słowo Boże wygłosił metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Wśród koncelebransów był abp Stanisław Nowak. Ta Eucharystia kończyła także spotkanie kustoszów, którzy udawali się w drogę powrotną do swoich sanktuariów.

Tego samego dnia odbyło się plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTM. Członkowie Towarzystwa podsumowali pracę Zarządu, któremu przewodniczył o. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv z Niepokalanowa, w minionej kadencji 2011-2014 i udzielili mu absolutorium.

Zebranie plenarne wybrało nowe władze Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na kadencję 2014-2017. Na Przewodniczącego PTM po raz trzeci wybrano o. prof. dr. hab. Grzegorza M. Bartosika OFMConv (Niepokalanów), kierownika Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prodziekana tegoż Wydziału.

Ponadto nowy zarząd stanowią:

 • ks. dr Teofil Siudy (Częstochowa) – wiceprzewodniczący,
 • o. mgr Ryszard Żuber OFMConv (Niepokalanów) – sekretarz,
 • ks. prałat Jerzy Karbownik (Skarżysko-Kamienna) – skarbnik

oraz członkowie:

 • ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski (Lublin),
 • prof. dr hab. Karol Klauza (Lublin),
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC (Ołtarzew),
 • dr Janusz Kumala MIC (Licheń),
 • ks. prof. dr hab. Janusz Lekan (Lublin),
 • o. dr Jan Pach OSPPE (Częstochowa – Jasna Góra).

Zebranie Plenarne, zgodnie ze Statutem, wybrało także Komisję rewizyjną w składzie:

 • ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów) – przewodniczący,
 • ks. prof. dr hab. Roman Karwacki (Siedlce),
 • o. dr Stanisław Przepierski OP (Warszawa).

Wspólną modlitwą członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego zawierzyli prace Towarzystwa i nowego Zarządu opiece Matki Bożej. Zgodnie ze Statutem Towarzystwa, wybór nowego przewodniczącego musi być jeszcze zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski.

Na swoim pierwszym spotkaniu nowy Zarząd PTM ustalił zebranie i obrady na 14 i 15 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej.

o. Ryszard Żuber OFMConv
sekretarz PTM

Częstochowa, 12 września 2014 roku

Oblicza naszej Matki

mb_513.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 204 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
935125