O. prof. dr hab. Andrzej Potocki OP
członek zwyczajny PTM
zmarł w Warszawie 19 XII 2018 r.

Ojciec Andrzej Potocki, dominikanin, wybitny socjolog religii i teolog, wykładowca UW, urodził się w 1947 roku w Warszawie. Studiował teologię w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz teologię i socjologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1971 roku uzyskał stopień magistra. W roku 1974 uzyskał doktorat, a w 1986 roku habilitację z socjologii religii Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

W latach 1969-88 był statystą w Teatrze Wielkim Opery i Baletu w Warszawie. W drugiej połowie lat 70. zajmował się publicystyką kulturalną, współpracując m.in. z „Teatrem”, „Sceną”, „Ruchem Muzycznym”, „Życiem Literackim”, „Kulturą”. Interesował się antropologią tańca. Interesował się życiem teatralnym i muzycznym Włoch, zwłaszcza tamtejszą operą i baletem.

W pracy naukowej specjalizował się przede wszystkim w socjologii religii i socjologii wychowania oraz w teologii praktycznej. Jest autorem pierwszej w polskiej socjologii trzytomowej monografii diecezji rzymskokatolickiej jako organizacji społecznej. Poruszał w swoich wystąpieniach i pracach naukowych także problemy duszpasterstwa rodzin, religijności laikatu oraz polskiego kultu maryjnego i jego przemian.

Pełnił funkcję wykładowcy i kierownika projektów badawczych na wielu uczelniach, w tym w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), na Podyplomowym Studium Religioznawstwa UW, w Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie, a od końca lat 90. po przeniesieniu się do Krakowa w Instytucie Religioznawstwa i w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Był ponadto prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców (1992-96), przewodniczącym Konferencji Stowarzyszeń Katolickich (1993-94) oraz członkiem Krajowej Rady Katolików Świeckich przy Konferencji Episkopatu Polski (1994-97).

W latach 2003-08 był profesorem nadzwyczajny. w Instytucie Socjologii UKSW oraz kierownikiem Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania. W 2008 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2008 roku pracował w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

W 1997 roku wstąpił do zakonu dominikanów i 3 maja 2003 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W marcu 2018 roku Polskie Towarzystwo Teologiczne nagrodziło wybitnego polskiego pastoralistę, socjologa i katechetyka medalem „Bene Merenti” za twórczy wkład w kształtowanie polskiej teologii.

W 2004 roku przystąpił do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Był członkiem zwyczajnym. W latach 2008-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w kolejnej kadencji 2011-2014 – członka tejże Komisji.

Ojcze Andrzeju, dziękujemy za Twoją posługę i pracę. Odpoczywaj w pokoju!
Niech Maryja, nasza Matka i Opiekunka naszego Zakonu, ukryje Cię pod płaszczem swojej opieki, a święty Rajmund z Penyafort, Twój patron, wyprosi Ci łaskę nieba…
Niech miłosierny Bóg da Ci radość nieba wraz z Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi!