O. dr Stanisław PRZEPIERSKI OP († 18 XI 2020)

Wieczorem 18 listopada 2020 r. o godz. 19.15, otoczony serdeczną opieką swoich bliskich, zmarł w Poznaniu o. dr Stanisław Przepierski OP. Kilka dni temu skończył 61 lat. W zakonie kaznodziejskim przeżył 35 lat, w kapłaństwie – 29. Od 2011 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, od 2013 jako członek zwyczajny.

Ojciec Stanisław był gorliwym czcicielem Matki Bożej, szczególnie Maryi obecnej w otaczanym modlitwą na Służewie wizerunku Niepokalanej Królowej Różańca, Pani Żółkiewskiej. Był asystentem Żywego Różańca w archidiecezji warszawskiej i opiekunem cyklu mariologicznego „Oto Matka twoja” w dominikańskiej parafii na Służewie w Warszawie.

W ramach prac Polskiego Towarzystwa Mariologicznego opublikował artykuły:

  • Różaniec szkołą dawania świadectwa wiary, w: Maryjny kształt świadectwa. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa, 22-24 września 2011 r. („Biblioteka Mariologiczna”, 15), red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2012, s. 71-93.
  • Bóg Ojciec i Chrystus w Różańcu, w: Razem z Maryją dziękujemy za dar chrztu świętego. Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich, Wieleń Zaobrzański, Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, 9-11 września 2015 („Biblioteka Mariologiczna”, 19), red. G. M. Bartosik, Częstochowa 2016, s. 186-191.

Niech Maryja – Nadzieja Umierających wprowadzi go do radości nieba. Niech spoczywa w pokoju wiecznym!