O. dr Gaudenty Alfons Kustusz OFM
członek zwyczajny PTM

O. Gaudenty Alfons Kustusz OFM10 sierpnia 2006 roku odszedł po wieczną nagrodę do Pana franciszkanin, o. Gaudenty Alfons Kustusz OFM, doktor teologii i opiekun Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Wejherowie w czwartek, 17 sierpnia 2006 roku. Po Mszy świetej pogrzebowej, którą sprawował abp Tadeusz Gocłowski i Prowincjałem Ojców Reformatów o. Adam Sikora OFM oraz ponad 60 kapłanów, ciało Zmarłego spoczęło w kwaterze zakonnej na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Alfons Kustusz urodził się w roku 1934 roku w Wejherowie (woj. pomorskie). Wzrastał w środowisku przenikniętym duchem franciszkańskim, związany od samego początku z tamtejszym klasztorem Ojców Franciszkanów. Szybko obudziło się w nim powołanie do życia zakonnego. Najpierw wstąpił do franciszkańskiego niższego seminarium w Jarocinie, a potem do ich nowicjatu, gdzie przyjął imię zakonne Gaudenty. Śluby złożył 15 grudnia 1956 roku w Katowicach Panewnikach. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Herberta Bednorza 11 maja 1959 roku.

Po święceniach o. Gaudenty odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z zakresu teologii. W 1987 roku obronił pracę z zakresu mariologii i uzyskał tytuł doktora. Był wykładowcą dogmatyki i ekumenizmu na wielu katolickich uczelniach, m.in.: w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach Panewnikach, którego był także rektorem w latach 1988-1991, WSD Karmelitów Bosych w Poznaniu i PWT w Poznaniu.

Ponadto o. Gaudenty był członkiem Diecezjalnej Komisji Ekumenicznej w Katowicach, prowincjalnym referentem ds. duszpasterstwa i nabożeństw franciszkańskich w sanktuariach prowincji. Był również koordynatorem zakonnej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia. Jako oddany duszpasterz akademicki oraz absolwentów w Katowicach Panewnikach (1966-1989), o. Kustusz pełnił funkcję opiekuna Franciszkańskiego Ruchu Ekologicznego w Katowicach, a od października 1991 roku podobnego klubu w Poznaniu.

Był też autorem kilku książek i około 30 artykułów o różnej tematyce, przeważnie historycznej, związanej z Wejherowem i Kaszubami. O. Gaudenty jako Kaszub odznaczał się silnym patriotyzmem lokalnym i wniósł duże zasługi dla tego regionu Polski.

Ostatnie 15 lat życia o. Kustusza były związane z Poznaniem, gdzie za jego wstawiennictwem powstała nowa prowincja Braci Mniejszych. Choroba, na którą zapadł w 1993 roku, zmusiła go do wycofania się z niektórych obszarów działalności. Mimo to był aktywny i publikował artykuły, wydawał „Zeszyty Ekologiczne”. Przez ostatnie 13 lat poważnej choroby dawał budujące i godne podziwu świadectwo cierpliwości i pokornego poddawania się woli Bożej. Zachowywał pogodę ducha i franciszkańską radość. Pokładał całą ufność w Matce Bożej, którą szczerze kochał i zabiegał o szerzenie Jej czci.

O. Gaudenty pochowany został na swoich ukochanych Kaszubach w Wejherowie. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył abp Tadeusz Gocłowski. Homilię wygłosił o. Adam Sikora pochodzący z rodzinnych stron zmarłego. Na jej zakończenie powiedział: – Ojcze Gaudenty, Twoja ziemska wędrówka już dosięgła kresu, dla Twoich oczu światło słońca zgasło. W Bogu znalazłeś już wieczny pokój, niech odtąd Jezus będzie dla Ciebie niegasnącym światłem.

o. Grzegorz B. Błoch OFM