Ks. prof. Jerzy Buxakowski † 27.11.2011

Dnia 27 listopada 2011 roku, w I niedzielę Adwentu, po długiej chorobie odszedł do Pana śp. ks. infułat prof. dr hab. Jerzy Buxakowski, członek współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, profesor i długoletni Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, wybitny teolog i mariolog, duszpasterz, wychowawca wielu pokoleń kapłańskich.

Wprowadzenie zwłok śp. Księdza Profesora do bazyliki katedralnej w Pelplinie nastąpił w czwartek, 1 grudnia 2011 roku o godz. 17.00. Pogrzeb odbył się w Pelplinie 2 grudnia o godz. 11.00.

Żegnając Księdza Profesora, dziękujemy Panu Bogu za dar Jego Osoby, a Jemu za świadectwo życia, za pracę kapłańską i działalność naukową, zwłaszcza na polu mariologii, za zaangażowanie w działalność Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

Niech Miłosierny Zbawiciel przyjmie Go do swojej chwały!

O. Grzegorz Bartosik
Przewodniczący PTM