Ks. Jan Kudłacik SAC † 18.05.2014
członek zwyczajny PTM

W niedzielę 18 maja 2014 roku, w wieku 77 lat, zmarł w szpitalu w Kielcach ks. Jan Kudłacik SAC, wieloletni kustosz sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej w diecezji radomskiej oraz członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Maryjnego. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 maja w kościele sanktuaryjnym Czarnej.

Jan Kudłacik SAC urodził się 23 stycznia 1937 roku w miejscowości Roczyny (powiat wadowicki). Rodzice, Jan i Ewa z d. Sordyl, przestawili go do chrztu św. 6 lutego 1937 r. w kościele parafialnym w Andrychowie (archidiec. krakowska).
26 czerwca 1949 roku, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, Stanisław Rospond, udzielił mu w tej samej parafii sakramentu bierzmowania. Rok później, w 1950 r., rozpoczął naukę w pobliskim Collegium Marianum na Kopcu w Wadowicach.
Tam związał się z pallotynami, przyjmując, 8 września 1952 roku, strój Stowarzyszenia z rąk ks. Józefa Wróbla SAC. Następnie odbył dwuletni nowicjat, po którym – 8 września 1954 roku – złożył na ręce ks. radcy Alojzego Żuchowskiego SAC akt pierwszej konsekracji. Konsekracja wieczna natomiast, złożona przed ks. Wojciechem Turowskim, miała miejsce w Ołtarzewie, 8 września 1958 roku

Studia seminaryjne z filozofii i teologii ks. Jan Kudłacik odbył w pallotyńskim Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w latach 1953-1956/1956-1961. W późniejszym czasie, formację intelektualną uzupełnił jeszcze odbyciem studiów stacjonarnych na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, których zwieńczeniem stało się uzyskanie w 1978 r. tytułu magistra prawa kanonicznego.

W 1961 roku, przez posługę pasterską biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Zygmunta Choromańskiego, ks. Jan przyjął w Ołtarzewie święcenia diakonatu (22 stycznia) oraz prezbiteratu (4 czerwca). Po święceniach, pozostając nadal w Ołtarzewie, pełnił przez 7 lat posługę duszpasterską w parafii pw. NMP Królowej Apostołów.
We wrześniu 1968 roku, zgodnie z decyzją Rady Prowincjalnej, objął urząd rektora Wspólnoty SAC na Karczówce w Kielcach. Urząd ten pełnił przez dwie kadencje do 1974 r.
Z dniem 5 czerwca 1974 roku, ks. Kudłacik został skierowany do Ożarowa Mazowieckiego w charakterze duszpasterza. W rok później, w sierpniu 1975 r., otrzymuje ponowną nominację, przechodząc do Czarnej, z którą związał swoje życie na przeszło 30 lat.

Posługę we Wspólnocie czarneckiej, ks. Jan Kudłacik rozpoczął od pełnienia zwykłych funkcji duszpasterskich. Następnie, zgodnie z decyzjami przełożonych, połączył ją z odpowiedzialnością wicerektora i rektora wspólnoty (przez 4 kadencje); kierownika domu rekolekcyjnego i członka komisji programowej ds. domów rekolekcyjnych przy Zarządzie Prowincjalnym; a nade wszystko proboszcza miejscowej parafii i kustosza sanktuarium maryjnego, które w dużej mierze zawdzięcza mu swój rozwój oraz koronację łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Wychowawczyni (5 września 1999 r. przez ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski).

Jako proboszcz czarneckiej parafii, ks. Jan Kudłacik SAC swoją troską duszpasterską otaczał również wiernych z okolicznych kaplic dojazdowych, które w dużej mierze zawdzięczają mu dziś swój odnowiony wygląd.

W 2006 roku, misja duszpasterska ks. Jana Kudłacika w Czarnej dobiegła końca. Jesienią tegoż roku, został skierowany do Wspólnoty pallotyńskiej w Kielcach (ul. Fosforytowa), gdzie pomimo różnych chorób i dolegliwości, ciągle jeszcze angażował się w doraźne posługi duszpasterskie i apostolskie.
Nasz Współbrat, ks. Jan Kudłacik odszedł do Pana po chwilach cierpienia w szpitalu w Kielcach w niedzielę 18 maja 2014 roku. Przeżył 77 lat doczesnego życia, z czego 60 lat w życiu konsekrowanym w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i 53 lata w kapłaństwie oddanym Bogu i ludziom.

+A.I.D.G.+
Oprac. ks. Piotr Jan Karp SAC