ks. dr Stanisław Gręś † 11.07.2012
członek zwyczajny PTM

Dnia 11 lipca 2012 r. w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze w wieku 77 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. kan. Stanisław Gręś. Urodził się 27 kwietnia 1935 roku w Karpowiczach, w parafii Suchowola w archidiecezji białostockiej. Święcenia prezbiteratu otrzymał w katedrze wrocławskiej dnia 24 czerwca 1962 roku.

W czasie swego kapłańskiego posługiwnia był wikariuszem w parafii Gądkowice (1962-1964), Duszniki Zdrój (1964-1968), i Przeworno (1968-1971). Następnie był proboszczem w parafii Bożnów (1971-1982), Krzeszyce (1982-1987), Gralewo (1987-1994), Kwielice (1994-2000). W latach 2000-2007 pełnił obowiązki dyrektora biblioteki Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu (2000-2007).
W latach 1978-2007 był diecezjalnym referentem ds. ekumenizmu, a od roku 2002 był notariuszem Trybunału Beatyfikacyjnego Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 16 lipca 2012 roku w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, Osiedle Kaszubskie 7. Czuwanie modlitewne przy trumnie z doczesnymi szczątkami odbyło się od godz. 10.00, następnie, o godz. 11.00, odprawiona została Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego. Bezpośrednio po niej nastąpiło ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu na cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze (kwatera kapłańska w starej części cmentarza).

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii