Maryja w tajemnicy Chrystusa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Miejsce wydania: Niepokalanów
Rok wydania: 1997
Stron: 350
Format: 165 x 235 mm
Oprawa: miękka
ISBN: 83-85037-13-6
Seria: Biblioteka Mariologiczna, 2
Jubileusz Soboru Efeskiego (431-1981) zgromadził chrystologów, mariologów, historyków teologii, patrologów i historyków sztuki. Wspólnie podjęli wielki temat Odwiecznego Słowa, które ciałem się stało i Bożego macierzyństwa Maryi. Przebieg i naukę Soboru Efeskiego rozważali w świetle najnowszych badań. Druga część zrodziła się niezależnie (przynajmniej pod względem formalnym) od sympozjum. Stanowi swego rodzaju antologię tekstów o Maryi, Matce Bożej. Pięknem słowa i formy oraz zachwytem nad tajemnicą Matki Pana dopełnia naukowe poszukiwania części pierwszej.
Book012
Spis treści
Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Część pierwsza: Materiały z sympozjum efeskiego
 
Ks. Marek Starowieyski – Sobór Efeski i sprawa Nestoriusza – problem źródeł
 
Ks. Czesław Bartnik – Sobór Efesko-Aleksandryjski jako wydarzenie historyczne
 
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Christotokos i Theotokos. W sprawie rehabilitacji Nestoriusza
 
Bp Alfons Nossol – Chrystologia antiocheńska i aleksandryjska dzisiaj
 
Ks. Teofil Siudy – Theotokos na Soborze Efeskim i Watykańskim II
 
Ks. Roman Karwacki – Problem Theotokos w aspekcie pneumatologicznym
 
Andrzej Bober SJ – List biskupa Kapreola do Soboru Efeskiego
 
Ks. Wojciech Kania – Autentyczność homilii efeskiej Ku czci Bogarodzicy
 
Jerzy Woźniak CM – Recepcja Theotokos u Ojców syryjskich
 
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Recepcja Theotokos w protestantyzmie
 
Ks. Józef Krasiński – Monofizycka interpretacja Soboru Efeskiego w Polsce: Piotr z Goniądza († 1573)
 
Karol Klauza – Popularyzacja postanowień Soboru Efeskiego w Teologii Polskiej… ks. Walentego Wcisłowskiego († 1747)
 
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – Jubileuszowe oceny Soboru Efeskiego: Pius XI (1931 r.) – Jan Paweł II (1981 r.)
 
Anna Sadurska – Efez w starożytności
 
Tadeusz Gołgowski – Topografia Efezu chrześcijańskiego
 
Elżbieta Jastrzębowska – Mozaiki łuku triumfalnego w bazylice Santa Maria Magiore w Rzymie
 
Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska – Najstarsza ikonografia maryjna – Madonna z Dzieciątkiem w rzymskim malarstwie katakumbowym
 
Tadeusz DobrzenieckiHagia Maria-Theotokos w sztuce wczesnochrześcijańskiej
 
Leszek Dzięgiel – Starożytny Kościół nestorian i jego spadkobiercy
 
Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv – O właściwe miejsce Bogarodzicy w pobożności katolickiej. Pytania o hierarchię prawd
 
Czesław Mazur – Problematyka Soboru Efeskiego w publikacjach polskich
 
Karol Klauza – Zagraniczne publikacje poświęcone Soborowi Efeskiemu
 
Kazimierz Pek MIC – Bibliografia „efeska”: 1965-1995 (uzupełnienie do bibliografii Cz. Mazura)
Część druga: Wielcy chrześcijanie wobec tajemnicy Bożego Macierzyństwa. Wybór tekstów
 
św. Zeno z Werony († 372) – Z Kazania o narodzeniu Pana (I)
 
św. Zeno z Werony († 372) – Z Kazania o narodzeniu Pana (II)
 
św. Augustyn († 430) – Z Kazania 186
 
św. Augustyn († 430) – Z Kazania 195
 
św. Augustyn († 430) – Z Kazania 215
 
św. Jan Kasjan († 435) – O wcieleniu Pana (fragmenty)
 
Nestoriusz († 451) – List Nestoriusza do Cyryla Aleksandryjskiego
 
św. Cyryl Aleksandryjski († 444) – List II do Nestoriusza
 
św. Cyryl Aleksandryjski († 444) – Anatematyzmy
 
św. Cyryl Aleksandryjski († 444) – W obronie tytułu „Bogarodzica” (fragment)
 
św. Cyryl Aleksandryjski († 444) – Mowa soborowa ku czci Bogarodzicy
 
św. Cyryl Aleksandryjski († 444) – Formuła zjednoczenia
 
św. Piotr Chryzolog († 450) – Z drugiej homilii na Zwiastowanie Najświętszej Pannie
 
św. Leon Wielki papież († 461) – List do Flawiana (13 czerwca 449 r.)
 
św. Andrzej z Krety († 740) – Z homilii na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 
św. Jan z Damaszku († 749) – Z homilii na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 
św. Franciszek z Asyżu († 1226) – Pozdrowienie błogosławionej Dziewicy Maryi
 
św. Tomasz z Akwinu († 1274) – Z Summy teologicznej
 
św. Tomasz z Akwinu († 1274) – Drugie kazanie na święto Zwiastowania: O błogosławionej Maryi
 
św. Bonawentura († 1274) – Z Komentarza do Sentencji
 
św. Bonawentura († 1274) – Z kazania XXVI De Tempore
 
bł. Jan Duns Szkot († 1308) – Z Księgi Sentencji
 
Dr Marcin Luter († 1546) – Z Komentarza do Magnificat
 
Jakub Wujek SJ († 1597) – Z kazania o wcieleniu Pańskim
 
Piotr Skarga SJ († 1612) – Kazanie na dzień Wcielenia Syna Bożego albo Zwiastowania Panny Najświętszej Matki Bożej
 
Piotr Skarga SJ († 1612) – Z kazania o Zwiastowaniu Panny Maryi Bogarodzicy i wcieleniu Syna Bożego
 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfor († 1716) – Z dziełka Tajemnica Maryi
 
św. Ludwik Maria Grignion de Montfor († 1716) – Z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny
 
Cyprian Kamil Norwid († 1883) – Z litanii Do Najświętszej Panny Marii
 
Starzec Sylwan († 1938) – O Matce Bożej
 
Paul Evdokimov († 1970) – Theotokos – archetyp kobiecości
 
św. Maksymilian Maria Kolbe († 1941) – Kimże Ona – Niepokalana
 
św. Maksymilian Maria Kolbe († 1941) – Z artykułu pt. Niepokalane Poczęcie
 
św. Maksymilian Maria Kolbe († 1941) – „…Nie tylko dzieckiem przybranym, ale Matką Bożą…”
 
Karl Rahner SJ – Macierzyństwo Boże
 
Sobór Watykański II – Z rozdziału VIII Konstytucji dogmatycznej o Kościele
 
Paweł VI († 1978) – Z adhortacji Marialis cultus
 
Kard. Karol Wojtyła – Z duchowej biografii
 
Kard. Karol Wojtyła – Z homilii do twórców kultury polskiej
Aneks
 
Jan Paweł II – List do Episkopatu Kościoła katolickiego na 1600 rocznicę I Soboru Konstantynopolitańskiego i na 1550 rocznicę Soboru Efeskiego
 
Komunikat Episkopatu Polski na rocznicę Soborów w Konstantynopolu i w Efezie
 
Indeks osobowy
 
Indeks rzeczowy
Inhaltsverzeichnis
Spis treści

Oblicza naszej Matki

mb_174.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
817118