Author: wierzba

List teologów polskich w obronie Benedykta XVI, 12 II 2022 r.

Polscy teologowie protestują przeciwko niegodziwemu potraktowaniu Benedykta XVI i łączą się z całą mocą z emerytowanym Papieżem, odznaczającym się niezłomną postawą moralną, jakiej dawał świadectwo nieustannie w okresie posługi uniwersyteckiej, biskupiej i papieskiej – czytamy w przesłanym KAI liście polskich teologów. List teologów polskich w obronie…

Relacja z Ogólnopolskiego Sympozjum Mariologicznego 12-13 IX 2019 Częstochowa

Zobacz relację filmową z Ogólnopolskiego Sympozjum Mariologicznego z okazji 20-lecia PTM, które odbyło się w dniach 12-13 IX 2019 r. w siedzibie Towarzystwa w Częstochowie, przygotowaną przez zespół Niedziela TV. O sympozjum możesz także przeczytać tutaj: https://www.niedziela.pl/artykul/45211/Spotkanie-mariologow-w-miescie-Maryi Dziękujemy zespołowi „Niedzieli” za patronat medialny!

Główne uroczystości jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 26.08.2017

Sierpień to kolejny miesiąc tego roku, który prowadzi nas przez liczne rocznice Maryjne, zwłaszcza Jubileusz 300 lat koronacji Jasnogórskiego Wizerunku Maryi koronami papieskimi, który odbył się 8 września 1717 roku. Ojcowie Paulini z Jasnej Góry kierują do wszystkich czcicieli Matki Bożej zaproszenie do wzięcia udziału w…

Komisja Maryjna Episkopatu Polski w służbie polskiej drogi maryjnej

Kard. Stefan Wyszyński Kształt polskiej drogi maryjnej w ostatnim półwieczu w dużym stopniu zależał od prac Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Przebieg tych prac możemy odtworzyć i poznać na podstawie zbioru protokołów z zebrań tejże Komisji, zgromadzonych i zachowanych w archiwum Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, jak…

Z Maryją głosimy Chrystusa i Jego Ewangelię – materiały duszpasterskie

Nakładem Wydawnictwa Święty Wojciech ukazały się Materiały duszpasterskie służące kształtowaniu pobożności maryjnej „Z Maryją głosimy Chrystusa i Jego Ewangelię”. Włączając się w założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2016/2017 pragniemy kształtować pobożność maryjną w duchu pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem, uświadomienia otrzymanej łaski, kształtowania…

Niech Matka zaszczepi pragnienie komunii – homilia papieża Franciszka na Jasnej Górze

Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas Mszy św. dziękczynnej za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce odprawionej u szczytu Jasnej Góry 28 lipca 2016 roku. Z czytań tej liturgii wyłania się Boża myśli, która przechodzi przez ludzką historię i tworzy historię zbawienia. Apostoł Paweł mówi nam o wspaniałym…