Abp Stanisław NOWAK, Senior Archidiecezji Częstochowskiej († 12 XII 2021)

W niedzielę 12 grudnia 2021 r. w wieku 86 lat, w 63 roku kapłaństwa i 37 roku biskupstwa, odszedł do Pana śp. abp Stanisław Nowak, Arcybiskup Senior Archidiecezji Częstochowskiej. Zmarł podczas Mszy Świętej sprawowanej przy Jego łóżku.

Ksiądz Arcybiskup w latach 1989-1996 był przewodniczącym Komisji Maryjnej, a także przewodniczącym Zespołu ds. Sanktuariów. Od chwili powstania Polskiego Towarzystwa Mariologicznego był jego członkiem zwyczajnym, a w czerwcu 2021 r. został odznaczony dyplomem członka honorowego PTM. Należał do grona członków Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie (PAMI).

Był żarliwym czcicielem Jasnogórskiej Pani i cenionym mariologiem. Pozostawił po sobie wiele publikacji mariologicznych.
W „Bibliotece Mariologicznej” zostały opublikowane jego teksty:

  • Stawać się świętym w imię Niepokalanej, w: Niepokalane Poczęcie i życie chrześcijańskie. Materiały z sympozjum mariologicznego, Niepokalanów, 15-17 X 2004 r. (Biblioteka Mariologiczna, t. 8), red. D. Mastalska, Częstochowa-Niepokalanów 2005, s. 347-350.
  • Od ślubów do zawierzenia. Implikacje pastoralne, w: tamże, s. 149-158.
  • Obrona Jasnej Góry wpisana w cud Kany Galilejskiej, w: Zwycięstwo przychodzi przez Maryję. Materiały z sympozjum mariologicznego, Jasna Góra, 18-19 XI 2005 r. (Biblioteka Mariologiczna, t. 9), red. Z. S. Jabłoński, T. Siudy BM 9, Częstochowa 2006, s. 227-229.
  • Chcemy, Matko Boża, Ciebie duchowo koronować. Pozwól nam! Homilia wygłoszona 4 października 2016 roku podczas Mszy świętej w kaplicy Cudownego Obrazu na jasnej Górze, w: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”. 300 lat koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (Biblioteka Mariologiczna, t. 20), red. M. Tabulski, M. Legan, P. Maciaszek, Jasna Góra 2017, s. 29034.
  • Okoliczności powstania Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, w: Maryjność w Kościele i mariologia w teologii (Biblioteka Mariologiczna, t. 23), red. M. Chmielewski, K. Zadrożny, Częstochowa 2020, s. 11-15.

Niech Jasnogórska Pani, której Zmarły był żarliwym Czcicielem, wprowadzi Go do radości nieba!

Więcej zob. Zmarł Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak | Niedziela.pl