Od dnia 17 października br. Częstochowa wraz z innymi miastami znalazła się w czerwonej strefie epidemicznej,

w związku z tym ODWOŁUJEMY bezterminowo

planowane na 24 października br.

Zebranie Plenarne Sprawozdawczo-Wyborcze PTM. 

Lublin, 26 września 2020 r.

 L.Dz. 09/2020

 Czcigodni PT. Członkowie
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

 

Miło mi poinformować, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na posiedzeniu on-line, które odbyło się w dniu 18 września br., podjął decyzję o zwołaniu Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, które odbędzie się w sobotę 24 października 2020 r. w siedzibie PTM, ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie (seminarium duchowne) o godz. 10.00.

Znowelizowany Statut PTM, zatwierdzony przez 386. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski 28 sierpnia br., stanowi (art. 14 ust. 1), że podstawowym obowiązkiem członka Towarzystwa jest udział szczególnie w Zebraniach Plenarnych. Ponadto według tego Statutu, także wszyscy dotychczasowi członkowie korespondenci mają pełne prawo wyborcze: czynne w wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz bierne ograniczone, czyli mogą być wybierani do niektórych funkcji w tych gremiach.

W związku z powyższym w imieniu Zarządu PTM bardzo serdecznie zapraszam do udziału w Zebraniu Plenarnym Sprawozdawczo-Wyborczym, przypominając jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem Zebrania Plenarnego, członkowie, którzy z ważnych przyczyn nie mogą przybyć, mają „obowiązek przesłać usprawiedliwienie w formie pisemnej lub elektronicznej. Jego brak może być uznany za uchylanie się od pracy w Towarzystwie w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu”.

 

Ramowy program Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo Wyborczego PTM:

godz. 10.00 – aula

  1. a) Otwarcie obrad,
  2. b) Sprawy bieżące, m.in. nadanie tytułu członka honorowego PTM dla abp. S. Nowaka, abp. W. Depo, o. prof. dr hab. S. C. Napiórkowskiego i ks. prał. J. Waśniowskiego; przyjęcie znowelizowanych Regulaminów: Zebrania Plenarnego, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. c) Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze:

– wybór przewodniczącego Zebrania i Komisji Skrutacyjnej,

– sprawozdanie Zarządu za lata 2017-2020,

– opinia Komisji Rewizyjnej o działalności Zarządu w latach 2017-2020,

– dyskusja i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na lata 2020-2024,

  1. d) Zakończenie obrad.

godz. 13.00 – obiad 

 Przy okazji Zebrania Plenarnego Sprawozdawczo-Wyborczego każdy z członków otrzyma nowy Statut PTM oraz kolejny 23. tom „Biblioteki Mariologicznej” pt. Maryjność w Kościele i mariologia w teologii”. Będzie także możliwość nabycia poprzednich tomów „Biblioteki Mariologicznej”, jak również uregulowania zaległych składek członkowskich.

W sprawie ewentualnych noclegów i posiłków w seminarium duchownym w Częstochowie proszę indywidualnie kontaktować się z panią Klaudią – tel. 883559050.

 Serdeczne pozdrawiam, powierzając wszystkich naszych Członków opiece i orędownictwu Matki Bożej.

 

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Prezes PTM                 

Oblicza naszej Matki

mb_084.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
776722