Logo PAMI

Plan 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego
Rzym (Papieski Uniwersytet Antonianum), 6-9 września 2012
Mariologia po Soborze Watykańskim II. Recepcja, podsumowanie, perspektywy.

Seminarium ma na celu sformułowanie wyraźnej racji kongresu w aspektach: metody, perspektyw i dynamiki.

Linie refleksji:

  1. Wyjaśnienie sposobu recepcji nauki Soboru:

Niektóre szczegółowe kwestie:

— jak została przyjęta metoda zaproponowana przez Sobór Watykański II?

— jakie zmiany wniósł Sobór Watykański II w dziedzinie: badań mariologicznych, nauczania mariologii?

— co Sobór wniósł do różnorakich dziedzin takich jak: sztuka, poezja, literatura, itp.?

— rola magisterium;

— jakie znaczenie zostało przyznane mariologii w planowaniu studiów na wydziałach kościelnych?

— miejsce mariologii w następujących wymiarach życia Kościoła i teologii: liturgicznym, biblijnym, dogmatycznym, historycznym, artystycznym i literackim, katechetycznym, duszpasterskim, edukacyjnym, komunikacji społecznej, duchowości, inkulturacji, ekumenicznym, międzyreligijnym;

— jaki wpływ i jaką przyszłość mogłaby mieć mariologia w tych dziedzinach?

— Podczas Kongresu konieczne jest przygotowanie podsumowania wyżej wspomnianych dziedzin, albo też wybranie tylko niektórych i oparcie o nich refleksji lub debaty. Które dziedziny wymagają większej uwagi? (duszpasterska, ekumeniczna, edukacyjna)?

— Co mogą zaproponować mariolodzy w kwestii formacji maryjnej pobożności ludowej, ażeby prawdziwie opierała się na autentycznej doktrynie mariologicznej? Można by wysunąć konkretne propozycje odnośnie do sanktuariów i grup o duchowości maryjnej.

  1. Należałoby sprawdzić:

— czy i jak Lumen gentium VIII przyjęło Optatam Totius 16 (13-18)?

— związek między Lumen gentium VIII i innymi dokumentami soborowymi.

  1. Aktualna sytusacja mariologii: jak obecnie prezentuje się mariologia?

— należy również zwrócić uwagę na punkty sporne między tymi, którzy akceptują metodę Soboru Watykańskiego II, a tymi, którzy ją odrzucają.

  1. W jaki sposób podzielić Kongres:

a) Sesje Ogólne:

— specjaliści, którzy będą pogłębiać zasadnicze aspekty tematyczne;

— specjaliści wybierani są przez Radę PAMI;

— mniej odczytów, a więcej czasu na debatę w auli.

b) Czy należy znieść sekcje językowe, a wprowadzić sekcje dotyczące poszczególnych tematów, otwarte dla wszystkich (z tłumaczeniem symultanicznym)?

c) Cel Kongresu w odniesieniu do Towarzystw Mariologicznych:

— spotkanie ekspertów i miłośników Mariologii;

— uaktualnienie wiedzy mariologicznej

— wzajemna wymiana rezultatów naszych badań.

d) „Maryjny” wymiar Kongresu:

— inauguracja Kongresu w Bazylice Matki Bożej Większej;

— różne uroczystości wspólnotowe;

— uroczystość zakończenia Kongresu w Bazylice Świętego Piotra.

Tłum. Anna Meetschen

Oblicza naszej Matki

mb_353.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
704898