Sprawozdanie ze spotkania w dniu 16 września 2010 roku

Logo PAMIPosiedzenie Sekcji Mariologicznej odbyło się w dniu 16 września 2010 roku w Poznaniu w godz. 10.0-12.00. Tak jak na poprzednim Kongresie, tak i teraz spotkanie sekcji zostało przygotowane przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Ze względu na to, że mariologowie są na ogół także członkami innych sekcji (np. sekcji teologów dogmatyków, teologów katechetyków, czy Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości), nie wszyscy mariologowie oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego mogli wziąć udział w pracach sekcji mariologicznej, gdyż w tym samym czasie uczestniczyli w spotkaniach innych sekcji, wygłaszając na przykład tam referaty. Biorąc to pod uwagę, na samym początku spotkania postanowiono, aby spotkanie sekcji mariologicznej zakończyć w ciągu 2 godzin, a następnie by wszyscy uczestnicy udali się na Walne Zebranie Towarzystwa Teologów Dogmatyków (którego w większości są członkami), gdzie miało mieć miejsce wręczenie dyplomów honorowego członka tegoż Towarzystwa zasłużonym wykładowcom teologii dogmatycznej. Tak też się stało.

Drugi referat, zatytułowany: Maryja – Stolica Mądrości. Rozważania na kanwie encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio", wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Marian Kowalczyk SAC. Nawiązując do tematu Kongresu referent zauważył, że wiara Maryi daje najlepszą odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka o sens ludzkiej egzystencji. Autor zobrazował swoje wystąpienie ikonami Najświętszej Maryi Panny. Zwracając uwagę na współczesną ikonę Stolicy Mądrości, autorstwa Marco Rupnika, która z woli Jana Pawła II peregrynowała po środowiskach akademickich całego świata, ks. Kowalczyk zauważył, że Maryja jawi się jako tron Chrystusa – Słowa Bożego.

Prelegent zwrócił także uwagę na to, że encyklika Fides et ratio nie dotyczy jedynie teoretycznych problemów, dostępnych dla niewielkiego grona specjalistów. Wręcz przeciwnie – jak słusznie zauważa abp Józef Życiński – „encyklika konsekwentnie podkreśla personalistyczny i kulturowy wymiar naszego poszukiwania sensu, ludzkiego dążenia do prawdy” [por. „Znak” 10(1998)]. Nie jest więc czymś osobliwym apel Jana Pawła II o philosophari in Maria (FR 108), jako że nikt tak jak Ona – Stolica Mądrości – nie ukazuje Mądrości w samej sobie, a tym samym nie staje się Mądrością „dla nas”. Ks. Kowalczyk przywołał tu personalistyczną perspektywę wiary i rozumu, w świetle której przed filozofem czy teologiem zawsze stoi konkretny człowiek.

Zdaniem pallotyńskiego teologa, Maryja – Stolica Mądrości to człowiek wyjątkowo dobrze przygotowany do spełnienia swej misji w dziejach zbawienia, poczynając od Jej Niepokalanego Poczęcia, aż po ostateczne spełnienie w tajemnicy Wniebowzięcia. Ks. Kowalczyk przywołał w tym kontekście zdanie Benedykta XVI, który przypomniał, iż do struktury wiary należy miłość i dzięki temu wiara chrześcijańska jest nie tylko ideą ale życiem. Wiara wypowiadająca się w życiu według ewangelicznego nakazu miłości staje się wiarą żywą. W takim ujęciu teologia, uwzględniająca w encyklice Fides et ratio autentyczną refleksję filozoficzną, jest prawdziwą mądrością, albowiem na wzór Maryi żyje przekazanym jej planem i Mądrością samego Boga, dzięki czemu ogarnia wszystko, podaje ostateczne oceny rzeczywistości i wyznacza nieprzekraczalne granice dla innych dziedzin wiedzy. Przede wszystkim zaś prowadzi do spełnienia w Bogu, który jest trójjedyną Miłością.

Zarówno po drugim, jak i po trzecim referacie nastąpiła krótka dyskusja, która ze względu na ograniczone możliwości czasowe miała raczej formę pytań i dopowiedzeń do usłyszanych treści.

Uczestnicy spotkania sformułowali także postulat pod adresem organizatorów kolejnego Kongresu Teologów Polskich, aby spotkań poszczególnych sekcji nie robić w tym samym czasie jednocześnie. Biorąc bowiem pod uwagę fakt, że niektóre działy teologii mają charakter interdyscyplinarny (jak np. mariologia) dobrze byłoby, aby mariologowie mogli brać udział także w spotkaniach innych sekcji (zwłaszcza teologów dogmatyków i teologów duchowości).

W czasie spotkania uczestnicy mogli się też zapoznać i nabyć najnowsze publikacje Polskiego Towarzystwa Mariologicznego.

o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Poznań, 16 września 2010 roku

Oblicza naszej Matki

mb_193.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
704935