Podsumowanie prac w Grupie Polsko-Słowackiej
podczas XXIV Kongresu Mariologiczno-Maryjnego w Fatimie
w dniach 7-9 września 2016

kongres w Fatimie 2016Raport przedstawił na spotkaniu plenarnym członek zarządu PTM, ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

W Grupie pracowało 49 osób z Polski i Słowacji, reprezentujących środowiska akademickie Warszawy, Lublina, Krakowa, Rużemberoku i Banskiej Bystrzycy, duchowni i świeccy, członkowie Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, studenci i absolwenci Instytutu Kolbianum z Niepokalanowa, czciciele Matki Bożej.

Wygłoszono 13 referatów podejmujących problematykę Kongresu w dwóch wymiarach:

  1. refleksja teologiczna nad Orędziem Fatimskim;
  2. implikacje Orędzia dla Kościoła w Polsce i Słowacji.

W nurcie teologicznym wystąpienia zmierzały do wskazania na kluczowe przesłanie dla współczesnego świata. Wyodrębniliśmy trzy zasady interpretacji Orędzia:

  1. dogmatyczno-eschatologiczna
  2. moralno-konwersyjna
  3. euchologiczno-ekspiacyjna.

Zwrócono szczególne uwagę na kontekstualne rozumienie ekspiacji jako formy uczestnictwa w działaniu Bożego Miłosierdzia, efektywność modlitwy różańcowej, odkrycie rangi Fatimy jako znaku Bożej Opatrzności, która chce doprowadzić człowieka do pełni pokoju – czyli osoby Chrystusa.

Wskazano na związki dogmatu Niepokalanego Poczęcia i nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi z wyraźnym ukierunkowaniem chrystocentrycznym.

Podkreślono ważność elementów antropologicznych rozumianych jako podkreślenie podmiotowości człowieka w procesie zbawienia.

Orędzie wskazuje na transcendentny charakter osoby ludzkiej zagrożonej dzisiaj pokusą horyzontalizmu, łączy też wymiar modlitewny z pokutą i ekspiacją.

W Orędziu Fatimskim odkrywamy treści, które pojawiają się w pismach polskich Błogosławionych i Świętych w XIX i XX wieku, zwłaszcza św. Jana Pawła i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, zw. Prymasem Tysiąclecia. Stwarza to dobry fundament dla recepcji tegoż orędzia. Wyrazem tego były konkretne inicjatywy Kościoła w Polsce: np. Wielka Modlitwa Narodu o ocalenie Polski i Europy przed zagrożeniem bolszewizmem i zwycięstwo 1920 roku zwane Cudem nad Wisłą; Akt Zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi 1946; Jasnogórskie Śluby Narodu dokonane w 1956 roku na Jasnej Górze, Wielka Nowenna przed Tysiącleciem Chrztu Polski, Peregrynacja Kopii Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich parafiach i diecezjach Polski. Aktualnie intensywnie rozwija się kult Matki Bożej Fatimskiej.

Teologowie słowaccy ukazali rolę Orędzia Fatimskiego, będącego inspiracją dla Kościoła w Podziemiu w czasach prześladowania komunistycznego.

Jako szansę głoszenia Orędzia fatimskiego uznaje się dziś – w dobie kultury obrazu – różne formy wizualizacji Orędzia i fenomenu sanktuarium Fatimy (np. za pomocą filmu, portali społecznościowych itp.).

Współczesna pobożność maryjna w Polsce inspirowana jest Orędziem Fatimskim, o czym świadczy popularność pierwszych sobót miesiąca i modlitwy różańcowej.

Oblicza naszej Matki

mb_500.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 749 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
939556