sympozjum 2013 24° MIĘDZYNARODOWY KONGRES MARIOLOGICZNO-MARYJNY
Wydarzenie z Fatimy sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność
Fatima, 6-11 września 2016

Workshops – lingua polacca

REFERATY W SEKCJI POLSKO-SŁOWACKIEJ
Relazioni nella sezione polacco-slovaccha
7-9 września 2016

Środa/Mercoledì, 7 settembre 2016, godz. 15.30
Moderator: ks dr Teofil Siudywiceprzewodniczący PTM

 1. Prof. dr hab. Karol Klauza
  Direttore del Istituto per la Communicazione e Giornalismo dell’Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino
  Wizualizacja idei przewodnich zawartych w objawieniach fatimskich. Analiza semiotyczna
  La visualizzazione delle idee principali contenute nelle apparizioni di Fatima. Analisi semiotica
 2. P. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv
  Presidente della Società Mariologica Polacca, direttore dell'Istituto Mariano-Kolbiano „Kolbianum” a Niepokalanów (Università di Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia)
  Orędzie fatimskie w życiu i posłudze pasterskiej Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Il messaggio di Fatima nella vita e ministero pastorale del Servo di Dio Cardinale Stefan Wyszyński
 3. P. dr Mariusz Tabulski OSPPE
  Definitore Generale dell'Ordine di San Paolo Primo Eremita (Jasna Góra-Częstochowa)
  Jasnogórskie Śluby Narodu w świetle orędzia fatimskiego:  w obronie wiary i cywilizacji
  I Voti di Jasna Góra della Nazione Polacca alla luce del messaggio di Fatima: la difesa della fede e della civiltà
 4. Prof. dr hab. Jana Moricova
  Professoressa di teologia nella Facoltà di Filosofia dell'Università Cattolica di Ružomberok (Slovacchia)
  Przesłanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji
  Il messaggio di Fatima come l'ispirazione per la Chiesa sotterranea in Slovacchia
 5. P. dr Michał Legan OSPPE
  Direttore della Biblioteca Mariana di Jasna Góra (Częstochowa)
  Fatima na ekranie. Studium teologiczno-filmoznawcze
  Fatima sullo schermo. Studio  teologico-filmologico

Czwartek/Giovedì, 8 settembre 2016, godz. 15.30
Moderator: prof. dr hab. Jana Moricova

 1. Dr Monika Waluś
  Docente dell’Università di Cardinal Stefan Wyszyński a Varsavia. Centro degli Studi Mariologici Kolbianum di Niepokalanów
  Kult Niepokalanego Serca Maryi drogą do Boga na polskiej drodze maryjnej
  Il culto del Cuore Immacolato di Maria – come la via verso Dio sulla strada mariana polacca
 2. Don prof. KUL Janusz Lekan
  Vice Preside della Facoltá di Teologia dell’Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino
  Zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy w świetle objawień fatimskich
  Il risarcimento e la riparazione per i peccati alla luce di Fatima
 3. P. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv
  Vice direttore dell'Istituto Mariano-Kolbiano „Kolbianum” a Niepokalanów (Università di Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia)
  Fatima – wyrazem Bożego Miłosierdzia dla świata
  Fatima come segno della Divina Misericordia per il mondo
 4. Don prof. dr hab. Marek Chmielewski
  Istituto di Spiritualità dell’Università Cattolica di Lublino Giovanni Paolo II, Presidente dell’Associazione Polacca dei Teologi di Spiritualità
  „Orędzie fatimskie lekarstwem na europejską chorobę horyzontalizmu”
  Il messaggio di Fatima – il rimedio per “la malattia dell’orizzontalismo” nell'Europa
 5. Dr Valeria Hrtankova
  Società Storica Slovacca, Bratislava (Slovacchia)
  Obecność i aktualność objawień fatimskich w historii współczesnej Słowacji
  La presenza e l'attualità delle apparizioni di Fatima nella storia della Slovacchia contemporanea

Piątek/Venerdì, 9 settembre 2016, godz. 15.30
Moderator: prof. dr hab. Karol Klauza

 1. Lic. Iwona Krysiak
  Dottorando nelCentro degli Studi Mariologici Kolbianum di Niepokalanów (Università di Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia)
  Aspekt personalistyczny Drugiej Tajemnicy Fatimskiej w świetle dogmatu o Niepokalanym Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  Aspetto personalistico del Secondo Segreto di Fatima alla luce del dogma dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
 2. P. prof. dr hab. Anton Adam CM
  Direttore della Cattedra di Teologia Dogmatica nell’Istituto Teologico di san Francesco Saverio a Banska Bystrica (Università Comenius di Bratislava) – Slovacchia
  Interpretacja tytułu "Królowa pokoju" w świetle objawień fatimskich
  L’interpretazione del titolo di "Regina della Pace" alla luce di Fatima
 3. P. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC
  Professore dell'Università Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino
  Teologiczno-polityczna interpretacja przesłania fatimskiego
  L’interpretazione teologico-politica del messaggio di Fatima
 4. Don prof. PWTW dr hab. Roman Karwacki
  Professore presso Seminario Maggiore della diocesi di Siedlce, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica di Varsavia
  Eschatyczne przesłanie Fatimy
  Dimensione escatologica del messaggio di Fatima

Oblicza naszej Matki

mb_318.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 588 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
939633