kongres MPAM 2016 24. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno-Maryjny
Wydarzenie z Fatimy sto lat później. Historia, przesłanie i aktualność
Fatima, 6-11 września 2016

Referaty w sekcji polskiej

 1. Ks. prof. dr hab. Anton Adam: Interpretacja tytułu "Królowa pokoju" w świetle objawień fatimskich
  L’interpretazione del titolo di "Regina della Pace" alla luce di Fatima.
 2. O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, Orędzie fatimskie w życiu i posłudze pasterskiej Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Il messaggio di Fatima nella vita e ministero pastorale del Servo di Dio Cardinale Stefan Wyszynski.
 3. Ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL, „Orędzie fatimskie lekarstwem na europejską chorobę horyzontalizmu”
  „Il messaggio di Fatima - cura per la malattia dell’orizontalismo nell'Europa ".
 4. Dr Valeria Hrtankova, Obecność i aktualność objawień fatimskich w historii współczesnej Słowacji
  La presenza e l'attualita delle apparizioni di Fatima nella storia della Slovacchia contemporanea.
 5. Ks. prof. dr hab. Roman Karwacki, Eschatyczne przesłanie Fatimy
  Dimensione escatologica del messaggio di Fatima.
 6. Prof. dr hab. Karol Klauza, Wizualizacja idei przewodnich zawartych w objawieniach fatimskich. Analiza semiotyczna
  La visualizzazione delle idee principali contenute nelle apparizioni di Fatima. Analisi semiotica.
 7. Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Objawienia fatimskie jako charyzmat dla Kościoła na miarę nowych czasów
  Apparizioni di Fatima come un carisma per la Chiesa per i tempi recenti.
 8. Mgr Iwona Krysiak, Aspekt personalistyczny Drugiej Tajemnicy Fatimskiej w świetle dogmatu o Niepokalanym Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
  Aspetto personalistico del Secondo Segreto di Fatima alla luce del dogma dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.
 9. O. dr Michał Legan OSPPE, Fatima na ekranie. Studium teologiczno-filmoznawcze
  Fatima sullo schermo. Studioćteologico-filmologico.
 10. Ks. prof. KUL Janusz Lekan, Zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy w świetle objawień fatimskich.
  Il risarcimento e la riparazione per i peccati alla luce di Fatima.
 11. Prof. dr hab. Jana Moricova: Przeslanie fatimskie jako inspiracja dla Kościoła podziemnego na Słowacji
  Il messaggio di Fatima come l'ispirazione per la Chiesa sotterranea in Slovacchia.
 12. Ks. prof. KUL dr hab. Kazimierz Pek MIC, Teologiczno-polityczna interpretacja przesłania fatimskiego
  L’interpretazione teologico-politica del messaggio di Fatima.
 13. O. dr Mariusz Tabulski OSPPE, Jasnogórskie Śluby Narodu w świetle orędzia fatimskiego: w obronie wiary i cywilizacji
  I Voti di Jasna Góra della Nazione Polacca alla luce del messaggio di Fatima: la difesa della fede e della civilta.
 14. Dr Monika Waluś, Kult Niepokalanego Serca Maryi drogą do Boga na polskiej drodze maryjnej
  Il culto del Cuore Immacolato di Maria – come la via verso Dio sulla strada mariana polacca
 15. O. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv, Fatima – wyrazem Bożego Miłosierdzia dla świata
  Fatima come segno della Divina Misericordia per il mondo

Oblicza naszej Matki

mb_387.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 641 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
939538