Logo PAMI22 grudnia 2010 otrzymałem list od Przewodniczacego Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej w sprawie przygotowań do 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego, który ma się odbyć w roku 2012 w Rzymie. Zarząd PAMI przygotował szereg pytań, prosząc przewodniczących o ustosunkowanie się do nich i podanie swoich sugestii. Dotyczą one zarówno aspektu merytorycznego Kongresu, jak i sposobu jego organizacji. Proszę wszystkich członków PTM o zapoznanie się z tymi pytaniami i ewentualne przysłanie do mnie swoich uwag i sugestii do dnia 25 stycznia 2011 roku, tak, abym mógł je zebrać i przesłać Ojcu Przewodniczącemu.

Logo PAMIRozpoczęliśmy prace przygotowawcze nad 23. Międzynarodowym Kongresem Mariologiczno-Maryjnym. Zarząd PAMI odbył naradę programową, w czasie której ustalono, aby zwrócić się do przewodniczących Towarzystw Mariologicznych o ich propozycje odnośnie do tematu oraz przebiegu Kongresu. Zarówno temat jak i przebieg Kongresu będą przedmiotem „Seminarium studyjnego”, które odbędzie się w Rzymie 4 czerwca 2011 roku. Uprzejmie proszę Ojca o przesłanie nam swoich sugestii do 31 stycznia 2011 roku. Korzystając z okazji pragnę złożyć serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

Logo PAMIPlan 23. Międzynarodowego Kongresu Mariologiczno-Maryjnego, Rzym (Papieski Uniwersytet Antonianum), 6-9 września 2012, na temat Mariologia po Soborze Watykańskim II. Recepcja, podsumowanie, perspektywy. Seminarium ma na celu sformułowanie wyraźnej racji kongresu w aspektach: metody, perspektyw i dynamiki.

Logo KongresuPosiedzenie Sekcji Mariologicznej odbyło się w dniu 16 września 2010 roku w Poznaniu w godz. 10.0-12.00. Tak jak na poprzednim Kongresie, tak i teraz spotkanie sekcji zostało przygotowane przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy udali się na Walne Zebranie Towarzystwa Teologów Dogmatyków, gdzie miało miejsce wręczenie dyplomów honorowego członka tegoż Towarzystwa zasłużonym wykładowcom teologii dogmatycznej.

logo ptmW ramach VIII Kongresu Teologów Polskich, który będzie miał miejsce we wrześniu w Poznaniu w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, odbędzie się także spotkanie Sekcji Mariologicznej 16 września 2010 w godz. 10.00-13.30. Spotkanie odbędzie się w Audytorium Wschodnim Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (tzw. sale na Morasku), ul. Umultowska 85.

Oblicza naszej Matki

mb_587.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 579 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
939636